Novičke TVU

 • Naročilo gradiv in sestanek mreže
 • TVU prestavljen na jesen
 • Razpis MIZŠ

Soustvarjamo TVU

 • Aktualne informacije za mrežo TVU
 • Zapisi sestankov mreže TVU
 • Dokumenti za koordinacijo TVU in PU

Skupne akcije/teme TVU 2020:

 • Digitalna preobrazba družbe
 • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 • Migracije in izzivi večkulturnosti
 • Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!
 • Učim se, torej sem!
 • Parada učenja – Dan učečih se skupnosti

Dobitniki priznanj ACS

so posamezniki, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. Več …

Priznanja za leto 2018
so prejeli:

Dogodki

4

SEP

Tedni vseživljenjskega učenja

TVU bomo tokrat praznovali jeseni, od 4. septembra do 9. oktobra!

9

SEP

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti

Postanite del gibanja – ne le en, temveč vse dni v letu!

??

SEP

24. Andragoški kolokvij

Letos pričakujemo udeležence iz vse Evrope.