Iskanje prireditev TVU 2020

Prireditve akcije: Parada učenja – Dan učečih se skupnosti


Izvaja: Radio Robin d.o.o.
Nova Gorica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Radio Robin bo izvajal splošno promocijo jubilejnih 25 let prireditve - Tednov vseživljenjskega učenja 2020 ter Parade učenja, poleg tega pa bo promoviral tudi posamezna predavanja, delavnice in druge dogodke. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Tako kot vsako leto bo tudi letos v naših krajih odmevala vsakodnevna najava dogodkov. Medijski sponzor za radijsko oglaševanje je naš Radio Rogla in časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: KTV Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Lokalno dogajanje je zelo pomembno v našem okolju in mediji smo si na tem področju konkurenti. Akcija TVU je priložnost, da se tudi mi predstavimo in hkrati predstavimo veliko količino dogajanja oz. prireditev različnih izvajalcev. Več >>

Izvaja: IMPOS tednik Panorama
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Tedni vseživljenjskega učenja 2020 naj se začnejo in naj odmevajo v lokalnem okolju ter širše! Lokalni tednik bo prevzel poročanje in najavo dogodkov. Več >>

Izvaja: GAF lab
Nova Gorica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Priprava spletnega koledarja za TVU ter PU 2020, fotografiranje dogodka Parada učenja in priprava nekaterih e-gradiv za objavo na spletu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Skozi ves čas bomo prirejali na spletu nagradne igre, objavljali vprašanja, na katera bomo iskali najbolj izvirne odgovore naših sledilcev, spomnili se bomo tudi našega lanskega koncerta ob 60-letnici ter obudili naše izzive, ki smo jih ponujali našim sledilcem v času karantene. Več >>

Izvaja: Ana Kruder, dobitnica priznanja ACS za leto 2010
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 9. 2020 od 00.00 do 00.00
V okviru študijskega krožka, ki poteka skozi vso leto na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, bo potekala izdelava marjetic, ki jih bomo na dan Parade polepili po našem službenem avtu, da bomo še bolj prepoznavni v lokalnem okolju. Več >>

Izvaja: Radoš Bolčina
Nova Gorica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Pomen učenja smo želeli poudariti na drugačen, privlačnejši način, zato smo za pomoč prosili znanega igralca, žlahtnega komedijanta Radoša Bolčino, ki je za nas posnel kratek, a zelo navdihujoč video o razlogih za učenje in pozitivnih učinkih le-tega. Gre za tri različice istega besedila, posnetega v različnih okoljih – predvajali jih bomo v različnih obdobjih, da z njimi dosežemo kar največji možen učinek. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 24.00
V času tedna vseživljenjskega učenja, bomo na spletni strani aktivno izvajali promocijo dogodkov v času TVU z dodanimi vsebinami, logotipi... http://www.s-je.sik.si/ Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 4. 9. 2020–9. 9. 2020 od 00.00 do 24.00
V času tedna vseživljenjskega obdobja bomo na fb strani Knjižnice Šmarje pri Jelšah https://www.facebook.com/Knjiznica.Smarje izvajali promocijo TVU 2020 (vsebinsko, logotipi ...), prav tako se bomo v živo javljali iz prizorišč Parade učenja in drugih dogodkov v TVU. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 24.00
V času TVU 2020 bomo aktivno promovirali dogodke, prireditve, ki jih bomo pripravljali, dodajali logotipe... in promovirali ACS. https://www.facebook.com/knjiznicakozje/ Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 24.00
V času TVU bo na fb strani https://www.facebook.com/muzej.baroka potekala promocija dogodkov, ki se bodo pripravljali . Promocija TVU, logotipov in ACS-a. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 00.00 do 24.00
V času TVU 2020 bomo na fb strani https://www.facebook.com/knjiznicabistricaobsotli/ aktivno promovirali dogodke, ki jih bomo pripravljali, dodajali promocijski material TVU. logotipe ... in promovicrali ACS. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 15.00
Na čast vseživljenjskemu učenju smo se na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica odločili, da v času akcije TVU odpremo vrata za vse, ki jih zanimajo naši izobraževalni programi in dejavnosti. V tem času bomo omogočili tudi vpise v naše programe in nudili svetovanje vsem interesiranim. Vabljeni, da se povzpnete k znanju skozi naša vrata! Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 15.00
Tedne vseživljenjskega učenja in Parado učenja bomo letos izkoristili tudi za izvedbo akcije, s katero bomo skušali pridobiti nove kandidate za računalniške tečaje. IKT spretnosti so vedno bolj pomembne tako v poklicnem kot v zasebnem življenju vsakega posameznika. Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica se tega zavedamo, zato nudimo udeležencem možnosti udeležbe na naših brezplačnih tečajih ali da obiščejo naše Središče za samostojno učenje, kjer si sami prilagajajo čas in način učenja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljubljana, 4. 9. 2020 od 11.00 do 13.00
Letošnjo slavnostno nacionalno odprtje TVU bo zaradi situacije potekalo preko spleta. Tudi na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica se bomo virtualno udeležili te prireditve. Letos bo prav posebna, saj TVU praznuje 25 let. Več >>

Izvaja: Radio Štajerski val d.o.o. Šmarje pri Jelšah
Šentjur, 7. 9. 2020 od 09.00 do 09.30
Tedni vseživljenjskega učenja so se začeli. Projekt poudarja pomen učenja vse življenje, ne le formalnega, v šolah, pač pa predvsem neformalnega. Davor je ob tokratni drugi jutranji kavi preveril, kakšen bo TVU v Šmarju pri Jelšah, kjer deluje tudi ena najuspešnejših univerz za tretje življenjsko obdobje v državi. Več >>

Izvaja: Komunala d.o.o.
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 08.00 do 20.00
V sredo, 9. septembra, Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira Parado učenja, slovesen sprevod po kraju z 11 lokacijami. Na teh lokacijah bodo različni podizvajalci mimoidočim predstavili možnosti, kako si z znanjem izboljšati življenje. Pri postavitvi in pospravljanju stojnic bo pomagala Komunala Slov. Bistrica. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 17.00
Na razstavi bomo predstavili dela naših članov, ki ustvarjajo v likovnem in fotografskem krožku. Več >>

Izvaja: Zavod Slokva, so. p.
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Zavod Slokva, so. p. se predstavi s svojimi dejavnostmi in ročnimi izdelki na eni izmed stojnic Parade učenja. Več >>

Izvaja: ŠK: Kvačkarije
Bistrica ob Sotli, 9. 9. 2020 od 09.00 do 09.00
V študijskem krožku Kvačkarije so se v letih srečevanj prepletale preje in spletala medgeneracijska prijateljstva.Spomladi,v času karantene zaradi epidemije covid-19 smo za pripravili tudi dve video predstavitvi kvačkanih meduz in hobotnic za nedonošenčke. V videu predstavitvi bomo predstavili naš krožek in napovedali novo sezono neformalnega učenja v prepletu druženja in sprostitve. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Letos prihaja k nam Parada učenja, organizator Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo del festivalskega dogajanja prenesla tudi v naš kraj - knjižnico. Pripravili bomo pravljični dan za male in velike, pripovedovali si bomo ljudske pravljice, ki še živijo v Obsotelju in na Kozjanskem. V knjižnici pa bomo na ogled postavili razstavo o TVU. Vabimo vas, da se nam pridružite. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki. S programom prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, tako z mreženjem in povezovanjem v obdobju njihovega otroštva in mladostništva vplivamo tudi na socialno – ekonomske dejavnike. V programu: • izvajamo preventivne delavnice, • koordiniramo aktivnosti v vzgojno – izobraževalnih zavodih, • sooblikujemo posvete in izobraževanja za vse aktivne, ki neposredno sodelujejo z otroki in mladimi, • oblikujemo in spreminjamo vsebine glede na pobude in izzive med otroki in mladimi in v zunanjem okolju, • ustvarjamo možnosti aktivne participacije otrok in mladih v programu. Širina aktivnosti v programu: • sodelovanje na šolskih in obšolskih aktivnostih, • ozaveščanje o preventivnih dejavnostih na posebnih dogodkih v lokalni skupnosti, • ozaveščanje o preventivnem delu v lokalnih medijih, • izvajanje aktivnosti za spodbujanje zdravega načina preživljanja prostega časa izven šole, • mladinski tabor »IMEJ SE ZDRAVO« Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 09.00 do 10.00
V primeru dežja na dan Parade učenja bomo izvedli nadomestno prireditev v Bistriškem parku. Ker nas ob dobri volji in praznovanju v čast učenju ne ustavi niti vreme, vabimo vse, da se z nami poveselite. Prinesite dežnike, prinesite pelerine, zaplešimo v dežju! Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Mentorice bodo predstavile na okrogli mizi predstavile program PUM-O. Predstavile bodo tudi njihov zadnji končni projekt Aktivne počitnice. Več >>

Izvaja: Šentlok
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Obiskovalcem Parade učenja se bomo predstavili - smo skupina ljudi, ki jih združuje lokostrelstvo. Svoj prosti čas in interes posvečamo temu lepemu, prastaremu športu. Najmlajši član ima 12 let, najstarejši krepko čez 60. Med seboj imamo rekreativce, mladince, upokojence, pa tudi vrhunske tekmovalce. Predstavili bomo delavnice in izobraževanja, ki jih izvajamo: - Lokostrelstvo, začetek, varnost, kakšen lok in kako do svetovnega prvaka. - Zgodovina lokostrelstva in moderno lokostrelstvo. - Vzdrževanje opreme in osnovna izdelava operesene puščice. - Streljanje z lokom in varnost. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi prve lokostrelske tekme - doživetja z lokom. Pri izvajanju vseh aktivnosti bomo spoštovali in upoštevali pravila varnosti in priporočila NIJZ. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.00 do 19.20
Letošnja PU bo drugačna kot prejšnja leta, razpršena bo po številnih prizoriščih, z njo bomo obiskali tudi manjše kraje in občine (tudi v Bistrico ob Sotli in Kozje bomo ponesli festivalsko vzdušje), srečevali se bomo v živo in virtualno. Spodbujala bo ustvarjalnost in odgovarjala na izzive našega časa. Vabimo vas, da ste z nami in našimi partnerji in začutite festivalski utrip kjerkoli že boste (na prizorišču ali pred ekranom računalnika oz. pametnega telefona). Več >>

Izvaja: ENOOP ENOLOŠKA OPREMA D.O.O.
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Na okrogli mizi bo tekla beseda o uspešnem projektu, ki ga je sestavljajo partnerstvo podjetji Mlinotest d.d. in Enoop d.o.o. ter Ljudska univerza Ajdovščina kot svetovalni partner. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 9. 9. 2020 od 09.00 do 18.00
Na Paradi učenja bo na voljo več kot 30 možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Zato vabimo vse, da kar pogumno izkoristite priložnost. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi, športni poligoni, nagradne igre … Več >>

Izvaja: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Srednja Šola Veno Pilona bo skupaj s Inštitutom za mladinsko politiko predstavila projekt Senčenje na delovnem mestu. Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki posamezniku omogoča neposreden vpogled v delo oz. delovno področje, ki ga zanima oz. za katero si posameznik želi pridobiti širši in predvsem bolj oseben vpogled. V širšem delovnem okolju iz strani zaposlenih je že uveljavljena, medtem ko si v šolski prostor, kot metoda, ki se je lahko poslužujejo tudi mladi, šele utira pot. Je priložnost, ki omogoča dijaku/študentu stik z realnim delovnim okoljem, ki je v nasprotju z njegovim šolskim dnem v učilnici. Omogoča mu širši vpogled v posamezno delovno področje ter tako prispeva k lažji odločitvi glede njegove nadaljnje kariere. Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.00 do 09.30
Da bomo lažje stopili v novi dan, nas bo društvo Šola zdravja prebudilo z jutranjo telovadbo na grajski ploščadi pred grajsko pristavo. Dokazano je, da jutranja telovadba blagodejno deluje na prebuditev presnove in nemoteno delovanje srčno žilnega sistema. Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Za obiskovalce Parade učenja na široko odpiramo svoja vrata in jih vabimo k obisku. Muzej baroka, odprt avgusta 2015 (uradna otvoritev 10. junija 2016), se navezuje na baročno Kalvarijo, ki se vije iz Šmarja pri Jelšah do cerkve sv. Roka na bližnjem hribu. Ponuja stalno razstavo 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur iz kalvarijskih kapel. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 10.30
Na uvodnem sestanku se bodo za novo šolsko leto predstavile naslednje aktivnosti: joga, nordijska hoja, qi gong, plesne vaje in angleščina Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Parada učenja bo potekala virtualno -video prenos v živo. Spremljate nas na www.lu-ajdovscina.si 9.00: Pozdravni nagovor direktorice Ljudske univerze Ajdovščina in župana Občine Ajdovščina 9.15: Okrogla miza: Projektno učenje mlajših odraslih - že 20 let 9.30: Inštitut za mladinsko politiko: - Predstavitev projekta Senčenje na delovnem mestu - Predstavitev projekta Fair employment      - Predstavitev projekta Mladost na burji 10.00: Skupina Dnevni center ŠENT Ajdovščina: Predstava Modri metulj - nastop z gledališčem kamišibaj 10.45: Predstavitev Centra za krepitev zdravje Ajdovščina in njihovih aktivnosti 11.30: Mladinski kulturni center Hiša Mladih - Predstavitev preventivnega programa za otroke in mladino »Imej se zdravo«, 11.15: Mladinski svet Ajdovščina - Razgovor za službo. 12.00:  Društvo Norma: Radio poetikov 12.15: Komunala: Ko ločevanje odpadkov postane rutina Osnovna šola Dobravlje: Prikaz filma Zemlja kliče  12.30: Okrogla miza: Mojster – učinkovit mentorski sistem kot sredstvo za ohranjanje zavzetosti in motivacije starejših zaposlenih Sodelujejo podjetje Mlinotest, Enoop in Ljudska univerza Ajdovščina 13.00: Plesna šola ADC: Animacija in plesne minute za starejše in otroke. Nastop plesalcev iz plesne šole ADC V okviru Parade učenja bo od 11. ure dalje v Lokarjevem drevoredu v Ajdovščini potekal Literarni maraton Rdeča jabolka Ajdovščina 2020. Gre za maratonsko druženje ljubiteljskih piscev. Vabljeni da se nam pridružite ob prebiranju poezije in proze. Potekalo bo tudi slikanje na platno in priložnostna razstava v parku. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 09.00 do 16.00
Parada učenja- Dan učečih se skupnosti, bo potekala v sredo 9. 9. od 9.00 pa tja do 16 ure, na 5 lokacijah v našem mestu. Začeli bomo z jutranjo pripravo na dan z jogo v mestnem parku in vadbo paraplegikov na sedežu njihovega društva, nadaljevali s pogovorom o učenju za trajnostni razvoj v Mensani, si ogledali razstavo nagrajencev ACS iz preteklih let in razstavo izdelkov foto in likovnega krožka Društva U3 na dvorišču in v prostorih LUMS in zaključili dan v Expanu, kjer se bomo učili tradicionalnih spretnosti, izmenjavali sadike trajnic in na koncu prisluhnili dr. Ani Krajnc, ki bo video predavanju razmišljala o učenju v dolgoživeči družbi. Da bi dostop do vsebin in dogodkov kljub upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virosom COVID-19 omogočili čim širši javnosti, bomo poskrbeli za izdelavo filma o utrinkih s parade in za posnetke celotnih govornih prispevkov. Več >>

Izvaja: Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 09.00 do 10.00
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije se pridružuje praznovanju TVU in Paradi učenja z izvajanjem vadbe, ki jo bodo vodili strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja - ZD Murska Sobota. V svojih prostorih oziroma na dvorišču bodo izvedli za njih prilagojeno vadbo in se preko video posnetka tako predstavili tudi širši javnosti. Več >>

Izvaja: Občina Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 09.10
Pozdravni nagovor župana Občine Ajdovščina na Paradi učenja. Župan Občine Ajdovščine, Tadej Beočanin bo pozdravil in nagovor udeležence Parade učenja. Več >>

Izvaja: POZDRAVTV.SI
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 09.00 do 15.15
Parado učenja bomo spremljali ves dan, strokovni del in predavanja bomo posneli v celoti, ostalo dogajanje pa povzeli v krajših utrinkih. Tako bomo omogočili najširši javnosti spremljati dogodke, ki so zaradi omejitev za preprečevanje okužbe omejeni glede obiska. Več >>

Izvaja: Radio Murski val d.o.o.
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 09.00 do 15.15
Radio Murski val bo spremljal PU, poročal in zbiral izjave iz določenih prizorišč in se tudi telefonsko povezoval z aktualnim dogajanjem tekom celega dneva. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Pridružite se nam na izobraževalnem in kulturnem dogodku. Parada bo sestavljena iz kulturnega programa, predstavitvenih stojnic in spremljevalnih dogodkov na različnih lokacijah. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Letošnja parada učenja bo potekala v Vzorčnem mestu Velenje od 9. do 12. ure ob programu varovancev Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, ki se bodo predstavili s kamišibajem o lepoti življenja, igranjem na harmoniko ter plesnimi nastopi v živo in prek digitalnih zaslonov. Več >>

Izvaja: Mladinski svet Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Predstava Razgovor za službo je nastala z idejo Mladinskega sveta Ajdovščina v okviru programa svetovanj in izobraževanj za podejtništvo in podejtnost mladih. Na Mladinskem svetu Ajdovščina si prizadevamo k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi ter večjo samostojnost na njihovi poti. V ta namen smo se odločili mladim predstaviti potek razgovora za službo in podati koristne nasvete, za čim uspešnejšo izvedbo le tega in lažjo pridobitev prve ali nove zaposlitve. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
V sodelovanju z lokalnimi ponudniki smo se odločili, da se priključimo PU in tudi na ta način promoviramo in spodbujamo k nakupu zdrave doma pridelane hrane. Več >>

Izvaja: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., PE Celje
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Obiskovalce PU nagovarjamo s predstavitvijo naše zavarovalnice in naši produktov, nudimo svetovanje in izvedli bomo nagradno igro. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 09.00 do 13.00
Strokovne delavke CKZ Koroška sodelujemo, tako kot vsako leto, tudi letos na Paradi učenja. Letos je naše sodelovanje malo drugače oblikovano. Na ta dan bomo v dopoldanski urah izvajale tri delavnice na lokaciji Mrežni podjetniški inkubator za udeležence Mojega koraka. Delavnici Zvišan krvni tlak in Zvišane maščobe v krvi bo izvajala Mateja Učakar, mag.zdr.nege vodja CKZ Koroška. S to delavnico bomo motivirali udeležence k razmišljanju o pomenu uravnanega krvnega tlaka, njegovih vplivih na zdravje, jih spodbujali k izvajanju pravilnih samomeritev in poučevali o pomenu načinu vzdrževanja zdravega življenjskega sloga. Prav tako bomo z delavnico Zvišane maščobe v krvi udeležence delavnice seznanili z desetimi triki za znižanje holesterola, s pomočjo kviza o holesterolu bomo na praktičen način pridobili nova znanja in spoznanja. Delavnico Zdravo jem bo izvajala Anja Lenart, dipl. dietetičarka, v kateri so udeleženci seznanjeni s skupinami živil, z delitvijo hranil ter s pomenom ritma prehranjevanja. Praktično, s pomočjo deklaracij se udeleženci naučijo prebiranja in razumevanja označb na živilih, ter se seznanijo s vsebnostjo sladkorja in soli v predpakiranih izdelkih. Prav tako so seznanjeni z različnimi postopki priprave hrane, pomenom načrtovanja prehrane vnaprej in z različnimi možnostmi izbire živil za hrano na poti in na delovnem mestu. Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Vodeni skupni prikaz vaj 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina od 9.15 do 10.00 in 17.00 do 17.45. Ob 11.00 uri pohod po Kranju. Ostali čas nas najdete na stojnici. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Preddvor
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Nastop stanovalcev - Žoga bend in nastop stanovalk z ljudsko pesmijo ob 10:00. Zapeli bodo 2 pesmi s spremljevalno glasbo. Več >>

Izvaja: Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o.
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Nastop predšolskih otrok iz Zasebnega vrtca Dobra teta. Nastopili bodo otroci iz skupine Čmrlji z enoto Pri Dobri Lučki, ki so ustvarjalni, navihani in vedoželjni. Stari so od 3 do 6 let. Nastopili bodo ob 10.40 z dvema deklaracijama. Več >>

Izvaja: KD Folklora Cerklje
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Zaplesali bodo splet gorenjskih plesov ''U CERKLJUH JE PA TOKO''. V spletu boste slišali pesem z isto imenskim naslovom v pravem cerkljanskem narečju. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Šenčur
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
MePZ Društva upokojencev Šenčur bo zapel tri pesmi. V zboru poje 40 pevk in pevcev upokojencev, ki prihajajo iz Šenčurja, Kranja in okolice, pa tudi iz Škofje Loke. Več >>

Izvaja: Folklorna skupina DU Naklo
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo bo zaplesala splet gorenjskih plesov imenovan Šuštarski plesi. Več >>

Izvaja: KD Hiša čez cesto
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Nastop skupine Ljudski pevci KD Hiša čez cesto. Hiša čez cesto slavi po ljudskem petju. Njihova želja je ohranitev ljudskega petja. Nastopili bodo s petimi pesmimi. Več >>

Izvaja: Zavod RS za varstvo narave - območna enota Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Zavod RS za varstvo narave bo pripravil predstavo o žabici in njeni dogodivščini v mlaki. Predstavili se bodo tudi na stojnici. Več >>

Izvaja: Esperantsko društvo Ljubljana
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Esperanto je mednarodni planski jezik. Esperantsko društvo Ljubljana vam bo recitiral in zapel v spremljavi s kitaro, da boste slišali kako zveni. Predstavili se bodo tudi na stojnici. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavili se bodo orkestri Glasbene šole Kranj. Orkester črvičkov (flavte), orkester Smehcev (harmonike), CiciBrass ter komorni orkester godal. Predstavili se bodo s priredbami ljudskih pesmi. Več >>

Izvaja: Drsalno kotalkarski klub Triglav Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev Drsalno kotalkarskega kluba Triglav Kranj in kotalkarske opreme na stojnici. Kratek nastop kotalkarjev. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev Sekcije za ročna dela DU Kranj na stojnici (kvačkanje ogrlic, izdelovanje zapestnic iz papirja, klekljanje čipk, kvačkanje). Več >>

Izvaja: Društvo paraplegikov Gorenjske
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Članice društva se redno sestajajo pri ročnih delih. Na stojnici bodo svoja znanja delila tudi z mimoidočimi, ki bodo lahko tudi sami ustvarjali. Več >>

Izvaja: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p.
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Socialno podjetništvo, programi preprečevanja in obravnave odvisnosti, ponovna raba izdelkov. Vse to bo predstavljeno na stojnici. Več >>

Izvaja: Komunala Kranj d.o.o.
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Svetovanje s področja ravnanja z odpadki - Svetovali vam bomo v katere zabojnike odlagati posamezne odpadke, kako urediti najem ali zamenjavo zabojnikov, kako zmanjšati količino odpadkov, kaj sodi v zabojnike na ekoloških otokih, kaj lahko pripeljemo v zbirne centre, kako naročiti kosovni odvoz, kam z nevarnimi odpadki, kje lahko kupimo vreče za odpadke in zaščito zabojnikov, kako potekajo čistilne akcije ter veliko koristnih informacij s področja ravnanja z odpadki. Več >>

Izvaja: Klub študentov Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Projekt Zero Waste: skozi zabavno aktivnost se boste lahko poučili o možnostih zmanjševanja odpadkov in drugih negativnih vplivov na naše okolje. Več >>

Izvaja: Klub lokostrelcev Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev Kluba lokostrelcev Kranj. Športno lokostrelstvo z varnimi puščicami. Poskusili boste lahko streljati v tarčo. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Mestna knjižnica Kranj bo na Paradi učenja v dopoldanskem času na stojnici predstavila svoje vsebine. Izvedeli boste veliko zanimivega. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Osnovna šola Staneta Žagarja bo na stojnici predstavila svoje izdelke. Poleg tega bo potekala še ustvarjalna delavnica. Več >>

Izvaja: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC bo na stojnici predstavil aktivnosti projekta Europa Direct Gorenjska. Več >>

Izvaja: Svet gorenjskih sindikatov
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Podajanje osnovnih informacij v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, kviz iz področja delovnega prava. Več >>

Izvaja: ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje -ŠENT Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev dela v dnevnem centru Šent Kranj. Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Švica je zahtevna - zakaj? Delavnica s Švicarko, ki pozna 'ozadje'. Teme: jeziki, kulinarika, kultura (natečaj: "Nariši Švico in Slovenijo"), turizem, zdravstvo, delovni trg itd. Več >>

Izvaja: Uprava za obrambo Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev Uprave za obrambo Kranj. Imeli bodo različno tiskano gradivo, simulator streljanja. preizkusili boste lahko vojaško opremo. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Varstveno delovni center Kranj bo imel ustvarjalno delavnico – izdelava okrasnih izdelkov iz gline, predstavitev izdelkov VDC Kranj. Več >>

Izvaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Zavod za turizem in kulturo Kranj se bo predstavil na stojnici. Izvedli bodo tudi brezplačno vodenje po Kranju za maksimalno 25 udeležencev. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Kranj
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Predstavitev Zveze kulturnih društev na stojnici in nastopi folklornih, plesnih skupin in pevskih zborov na odru. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Orehek
Kranj, 9. 9. 2020 ob 09.00
Na daljavo bodo sodelovani na Paradi učenja, uporabili bodo ves promocijski material. Z otroki dveh starejših skupin bodo pripravili lov na skriti zaklad z zanimivimi nalogami. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 11.45
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož bo izvajala pravljične urice na prostem. Namenjene bodo vrtčevskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole. Grajske zgodbe bo otrokom pričarala skozi kamišibaj, umetnost pripovedovanja ob slikah. Več >>

Izvaja: Prostovoljno gasilsko društvo Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 11.45
Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ormož bodo otrokom in drugim obiskovalcem Parade učenja predstavili gasilsko dejavnost in za otroke pripravili poligon, na katerem bodo preizkusili svoje fizične spretnosti in veščine. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 11.45
Zdravstveni dom Ormož se bo na Paradi učenja predstavljal z reševalnim vozilom. Otrokom in ostalim obiskovalcem bodo predstavili vozilo in delo nujne medicinske pomoči. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.30 do 10.45
Z obiskovalci Parade učenja bomo spregovorili o pomenu gibanja v naravi in skrbi za dobro počutje in zdravje, predstavili bomo programe za krepitev zdravja, ki jih izvajamo. S fizioterapevtkami pa se bodo v Kneippovem parku naredili naučili vaje, ki jih lahko izvajajo vsakodnevno. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Svet pred domačim pragom
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.00
Sodelovanje na Paradi učenja 2020 v Šmarju pri Jelšah. S člani krožka se bomo podali na pohod po različnih točkah prizorišč (od kulturnega doma do Muzeja baroka, lokostrelstva do Kneippovega parka z zeliščarko Špelo, Doma upokojencev in Zvenečih jelš, hiške v gozdu za OŠ in joge za zdravje z fizioterapevtko Vesno...). Več >>

Izvaja: Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 11.45
Grofica Irma, zadnja lastnica ormoškega gradu, je bila ljubiteljica rož. Starejši ljudje še vedno pomnijo kakšne čudovite rože so rasle na njenih vrtovih, marsikdo pa je kakšen šopek dobil tudi za darilo. V počastitev na spomin grofice Irme in njene ljubezni do rož, pripravljamo delavnico grofičine rože, pri kateri se bodo izdelovale rože iz krep papirja. Več >>

Izvaja: Gimnazija Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 11.45
Kreativna delavnica je namenjena najmlajšim oz. predšolskim otrokom in jo bodo izvedle dijakinje predšolske vzgoje. Ormoški grad predstavlja čudovito prizorišče in ozadje za grajsko tematiko ter služi kot dobra podlaga za kreativno delavnico - kronice. Najmlajši udeleženci si bodo lahko izdelali vsak svojo kronico in se prelevili v graščake in graščakinje ormoškega gradu. Več >>

Izvaja: Aha - Emmi
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 09.30 do 10.00
V sklopu Parade učenja 2020 bo podjetje Aha Emmi prva lokacija slavnostnega sprevoda v čast učenju. Na lokaciji bo spregovoril direktor podjetja, potekala pa bo tudi predstavitev e-mobilnosti, delovanje električnih polnilnic in izjava zaposlenih o uporabi električnih avtomobilov. Več >>

Izvaja: Likovno kulturno društvo Ormož
Ormož, 9. 9. 2020–16. 9. 2020 od 09.30 do 13.00
Vabljeni na otvoritev razstave, na kateri bodo člani društva LIKUDO predstavili svoja dela. Razstavljena dela bodo postavljena na grajskem dvorišču v času Parade učenje, kasneje pa bodo na ogled v prostoru Mladinskega centra Ormož. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.00
Doživite naravo z žvrgolenjem ptic, razigranimi glasovi ob reki Dravi in pesmijo klopotcev v vinogradih, spoznajte edinstven košček Slovenije, kjer se prepletajo tradicija, kultura, zgodovina, odlična kulinarika, vina za vse okuse sveta, pridelki, izdelki mojstrov rokodelcev ter nepozabna doživetja. Navduši naj vas tudi naš temperament, ki se je razvijal skozi burno zgodovino in dolga stoletja, ko so se v naših krajih kresali in mešali najrazličnejši vplivi, ki dišijo po vzhodu, zahodu, severu in jugu. Dobrodošli - ko nas obiščete, boste začutili, da čas pri nas teče drugače Več >>

Izvaja: Društvo Antonovanje na Kogu
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.00
Društvo Antonovanje na Kogu bo predstavilo svoje dejavnosti na stojnici v okviru Parade učenja. Promovirali bodo lokalno kulinariko in svoj dogodek Antonovanje, ki ga organizirajo vsako leto januarja. Več >>

Izvaja: Petra Pleh - Hajndlberg's Alaskan Malamuts
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 10.30
Ali je pes res moj prijatelj? Zakaj se ob psih ljudje sprostijo in se počutijo bolje? Delavnica s psi, kako pravilno skrbeti za pse, kako jih naučiti nekaj preprostih trikov. Izvajalka delavnice bo s sabo pripeljala tudi terapevtskega psa, s katerim izvaja različne terapije po lokalnih ustanovah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.00
Osnovna šola Ormož je dejavna na različnih področjih, kajti izobraževanje ne poteka samo v učilnici temveč preko različnih zanimivih dejavnosti. Kaj vse nudijo svojim osnovnošolcem in česa vse so ti osnovnošolci že naučili, pa vam bodo pokazali na stojnici v okviru Parade učenja. Več >>

Izvaja: Brata Malek - športno cirkuško društvo Eleja
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.30
Brata Malek ponujata pestro izbiro različnih aktivnosti za vse generacije. Cirkuška animacija ponuja predstavitve in učenje žongliranja z različnimi žonglerskimi rekviziti. Na Paradi učenja bosta prikazala različne spretnosti, ki sta jih tekom let nabrala, ter tako zabavalo mlade in stare obiskovalce. Več >>

Izvaja: Društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo
Ormož, 9. 9. 2020 od 09.30 do 12.00
Društvo Bioexo bo pripravilo manjšo razstavo eksotičnih živali. Udeleženci delavnice pa se bodo lahko različnih eksotičnih živali (kače, ptičji pajki, kuščarji) tudi dotaknili in pobližje pogledali ter spoznali. Na tak način bodo lažje odpravili fobije, ki jih imajo do teh živali. Več >>

Izvaja: Zeliščna kmetija Gorska roža Špela Pogelšek s.p.
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 09.30 do 10.45
V Kneippovem parku bomo, ob nasadu zelišč. spregovorili o naravi, ki nas zdravi in krepi. Spoznavali bomo tam rastoča zelišča in niihovo uporabo. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje - območna enota Velenje
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 13.00
Zavod RS za zaposlovanje, OS Velenje bo tudi letošnje leto sodeloval na TVU 2020 in sicer v sklopu Parade učenja. V parku miru v Slovenj Gradcu se bomo predstavili s svojo stojnico, kjer bomo za obiskovalce prireditve imeli na voljo informativno gradivo s predstavitvijo naših temeljnih storitev. Poudarek bo predvsem na promociji ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, kamor sodijo tudi izobraževalne dejavnosti, s katerimi iskalci zaposlitve širijo svoja znanja in pridobivajo ustrezne kompetence za uspešen nastop na trgu dela. Več >>

Izvaja: Predica jezikovne storitve in svetovanje Vesna Božič Mauko s.p.
Novo mesto, 9. 9. 2020 od 10.00 do 10.30
Vesna Božič Mauko, sicer regresoterapevtka in učiteljica tujih jezikov, je tudi ljubiteljska slikarka. Navdih za svoje slike črpa iz domišljijskega, pravljičnega sveta. Njeni motivi so polni simbolike, posebno pozornost pa posveča izboru svetlih, živih barv. Vabljeni na popotovanje polno barvnih vtisov in simbolike! Tehnika: akril na platnu, mešana tehnika. Razstava bo v učilnici 3/4 na ogled do 9. 10. 2020. Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Varovanci dnevnega centra ŠENT bodo pripravili posebno predstavo preko slik, ki so jih izdelali sami. Vstopna točka www.lu-ajdovscina.si Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 13.00
Predstavitev Doma Hmelina z brošurami in primeri dobre prakse udeležencem in mimoidočim Parade učenja. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Sodelovanje na prireditvi PARADA UČENJA, skupaj z drugimi partnerji in ostalimi organizatorji (MOCIS in ostalimi). Na stojnici želimo predstaviti projekt PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022 - ATENA. Zraven pa bi predstavili tudi ostale dejavnosti, vključno s projektom MUNERA 3. Projekt ATENA je namenjen izobraževanju odraslih, s posebnim poudarkom na izobraževanju oseb v srednješolskih programih, ki so starejše od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V okviru projekta potekajo: - promocijske aktivnosti, - animacijske aktivnosti ter - BREZPLAČNA UČNA POMOČ. Projekt MUNERA 3 pa je namenjen »Izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več >>

Izvaja: Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja - enota Slovenj Gradec, dnevi center
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Predstavitev dejavnosti Ozare na Paradi učenja 2020 v Slovenj Gradcu. Sodelovali bodo mentorji in uporabniki, ki bodo razstavili svoje kreativne izdelke. Več >>

Izvaja: Glasbena šola eNota
Mislinjska Dobrava, 9. 9. 2020 od 10.00 do 20.00
Nastop pevcev kreativne šole glasbe eNota na glavnem odru ob živi spremljavi. Želeli bi tudi stojnico, kjer bi promovirali kreativno šolo glasbe eNota. Promovirali bi programe: petje, flavta, kitara, klavir in glasbena pripravnica. Več >>

Izvaja: Zavod Ruj - Center za izobraževanje, usposablanje in rehabilitacijo, Velenje
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 13.00
Sodelovali bomo s stojnico, kjer bomo predstavili Zavod Ruj Velenje in programe, ki jih izvajamo: Program socialne vključenosti, Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija, Program "Prehod mladih, Zaposlitveni center Ruj. Predstavili bomo tudi ročne izdelke invalidov, ki jih izdelujemo iz doniranih in zavrženih materialov. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Letošnja Parada učenja se bo odvila na različnih lokacijah v Šmarju pri Jelšah in drugih krajih na Kozjanskem, pa tudi na spletu. Naš študijski krožek bo festivalsko vzdušje PU ponesel pred šmarski dom upokojencev. Prepevali in igrali bomo ljudske pesmi in verjamemo, da bodo stanovalci zapeli z nami. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
V okviru Parade učenja 2020 bomo na stojnici Ljudske univerze Ravne na Koroškem obiskovalcem predstavili delovanje našega zavoda, in sicer skozi vse štiri vsebinske kroge: izobrazbenega, jezikovnega, izpopolnjevalnega in projektnega. Z udeleženci/gosti bomo spregovorili o željah, idejah, možnostih ... za razvoj izobraževanja odraslih v Mežiški dolini in o tem, kako določene stvari nadgraditi in uresničiti. Dogodek bo imel izobraževalni naboj, saj bomo ob tem nudili še svetovalno pomoč v okviru Svetovalnega središča Koroške. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 10.00 do 16.00
SKUPAJ ZA ZDRAVJE Za vas bomo pripravili predstavitev našega centra in vam ponudili meritev krvnega tlaka ter krvnega sladkorja. Hkrati vam bomo svetovali in priporočali, katere delavnice bi bile koristne za posameznika, ter kaj lahko vsak posameznik naredi za izboljšanje svojega zdravja in počutja. VEŠ KAJ JEŠ? Tematika bo usmerjana v zdrav način prehranjevanja, predstavljeni bodo praktični pristopi k spremembam v prehranjevanju, pripravili bomo praktični prikaz zdravega krožnika in vsebnost prostih sladkorjev v različnih živilih. Udeležencem bo predstavljena aplikacija Veš kaj ješ, ki vam s prebrano črtno kodo, z uporabo telefona predstavi ali je določeno živilo priporočeno uživati (zelena barva), manj priporočeno (oranžna barva) in nepriporočeno (rdeča barva). Z vami bova medicinska sestra in dietetičarka. SPOPRIJEMANJE S STRESOM Tematika se bo dotikala konkretnih nasvetov, kako si pozamezniki lahko zmanjšajo stres. Psihologinja vam bo predstavila različne načine, metode, tehnike (od dihalnih in telesnih vaj do mentalnih, ki jim bodo koristili pri obvladovanju stresa). Na voljo bodo tudi zloženke, ki bodo posameznike dodatno informirale kako poskrbeti za duševno zdravje. Posameznikom bo ponujena možnost vpisa v psihoedukativne delavnice v Centru za krepitev zdravja. Več >>

Izvaja: Policijska postaja SB
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 10.00 do 20.00
V okviru Parade učenja, ki jo 9. 9. organizira Ljudska univerza Slovenska Bistrica, bodo policaji PP Slovenska Bistrica zagotavljali varnost. Več >>

Izvaja: Center za starejše Metulj
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Na Paradi učenja bomo v Centru za starejše Metulj predstavili dejavnosti, ki potekajo v centru. V centru deluje skupina rokodelk, ki bodo pripravile razstavo svojih izdelkov. V tem času bo v naših prostorih skupina kartašev, igrali bodo bridž. Predstavili bomo izdano knjigo avtorice Štefanije Krhlanko z naslovom »Zgodba o Metulju«, ki na zanimiv način predstavi dogajanje v centru. Dogajanje bodo s petjem spremljale ljudske pevke, ki delujejo v centru. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 10.00 do 18.00
Da se bo naš slavnosten sprevod, v čast učenju slišal res daleč, smo k sodelovanju povabili harmonikaša, ki bo poskrbel za to, da se nas bo slišalo, ne samo videlo. Glasba je super priložnost, da poveže ljudi in jim vlije novega upanja ter poguma, da se spopadejo z novo situacijo. Več >>

Izvaja: Sekcija Esperantistov KD Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Promocija učenja esperantskega jezika bo potekala na stojnici Parade učenja v Slovenj Gradcu. Predstavili bomo svoje publikacije, knjige in učbenike. Udeleženci Parade učenja se bodo lahko na naši stojnici naučili tudi kakšno besedo v esperantu ali prijavili na tečaj esperanta. Več >>

Izvaja: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 10.00 do 13.00
Ne veste, kam v srednjo šolo ali naprej na študij? Vam zaradi manjkajočih znanj grozi izguba zaposlitve ali pa potrebujete pomoč pri iskanju nove zaposlitve? Želite izpopolniti svoje digitalne in druge kompetence? V Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA nudimo vrsto brezplačnih aktivnosti, ki jih lahko koristite in jih izvajamo v okviru projektov: Karierni center za mlade "VšečKAM in GREM", Štartaj kariero s potencialom, IN SITU ter drugi. Z Ljudsko univerzo v Slovenski Bistrici bomo sodelovali na Paradi učenja. Poiščite nas na eni od lokacij! Več >>

Izvaja: A.L.P. Peca d.o.o.
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
A.L.P. PECA kot vodilni partner LAS Mežiške doline sodeluje s partnerji LAS Goričko, LAS s CILjem in LAS Pri dobrih ljudeh, pri izvajanju operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja. V okviru operacije izvajamo izobraževanja digitalne pismenosti, skupno promocijo lokalnih ponudnikov na področju digitalnega marketinga in izvedbo študijskih krožkov. Na Paradi učenja bomo predstavili potek operacije s poudarkom na izvedbi študijskih krožkov, ki jih je vsak LAS izvedel na svojem območju. Več >>

Izvaja: A.L.P. Peca d.o.o.
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
A.L.P. PECA v okviru informacijske točke Europe direct Koroška, skupaj s tremi tujimi partnerji, izvaja operacijo programa Erasmus+ z nazivom ProAge, priprava na aktivno staranje. V okviru operacije je nastal priročnik Aktivni in zdravi starejši, v katerem lahko osebe v tretjem življenjskem obdobju najdejo priporočila o zdravi prehrani, različnih športnih aktivnostih in še mnoge druge koristne informacije. Obiskovalcem bomo poleg operacije ProAge predstavili tudi delovanje informacijske točke in storitve, ki jih omogoča. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ormož, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Ljudska univerza Ptuj bo na stojnici predstavljala svojo izobraževalno ponudbo in delo na področju kakovosti. Obiskovalce bo informirala o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v njihovi izobraževalni ustanovi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.30
Na uvodnem sestanku za novo šolsko leto se bodo predsatvili tečaji: nemščina, angleščina, računalništvo, ročna dela, pametni telefoni, pevska skupina, krpanke in kuharski tečaj. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Na velikem platnu na zunanji steni Kulturnega centra Rogaška Slatina s pogledom na promenado se bodo od 10.00-12.00 predstavili: LU Rogaška Slatina, Šolski center Rogaška Slatina, I. in II. OŠ Rogaška Slatina, III. OŠ Ropgaška Slatina, Glasbena šola RS, IC Prah, Arema, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec RS, Knjižnica Rs in MSORS Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Predstavitev izjav, pogledov in pomena Parade učenja s poudarkom na razvoju turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, potrebah lokalnih podjetij po izobraževanju ljudi na področju deficitarnih poklicev: - ga. Lidija Sovinc, direktorica LURS-a -mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina -g. Peter Misja, župan Občine Podčetrtek Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
Kristan Vrh, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Knjižničarke šmarske knjižnice bodo v naš vrtec prinesle vzdušje Parade učenja in nas povabile v čarobni in čudežni svet pravljic. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sladka Gora
Sladka Gora, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Knjižničarke šmarske knjižnice nas bodo obiskale in k nam prinesle delček veselega vzdušja Parade učenja. Popeljale nas bodo v .čarobni in čudežni svet pravljic in pripovedk. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.00 do 10.15
Del letošnje Parade učenja bomo izvedli tudi na spletu - na FB kanalu Knjiznica Smarje in YouTube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Ob pričetku predvajanja videoposnetkov naših partnerjev bosta naše obiskovalce na spletu nagovorili: Matija Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah, Peter Misja, župan občine Podčetrtek, Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli, Milenca Krajnc, županja občine Kozje, ambasadorka učenja in dobitnica priznanja ACS Jasmina Levičar in direktor našega zavoda dr. Marko Samec. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 10.00 do 13.00
Vabljeni na ogled zbirk, ki jih hrani Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, enota Ormož v grajski pristavi, ormoškem gradu in v gradu Velika Nedelja. V grajski pristavi lahko pokukate v življenje prazgodovinskega Ormoža in naselbine, ki je takrat uspevala na tem območju. V gradu si lahko ogledate poročno dvorano, zbirko Sluga in razstavo o dr. Majeriču. V gradu Velika Nedelja pa je na ogled postavljena etnološka zbirka. Na voljo sta dva termina, ob desetih ali ob enih popoldan. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 10.30
Otvoritev z uvodnimi nagovori prirediteljev in pokroviteljev, glasbeni in plesni nastopi, povabila ter predstavitev dobitnika priznanja ACS. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Predstavitev različnih institucij, šol in društev na stojnicah. Stojnice bodo postavljene pred in v prostorih RIC-a Novo mesto. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 15.00
Predstavitev promocijskih videoposnetkov Študijskih krožkov - Učenje v labirintu narave. Videoposnetki so bili posneti kot spremljajoča promocijska dejavnost preteklih Študijskih krožkov. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 15.00
Premierna predstavitev imenovanih Ambasadorjev učenja v letu 2020. Slavnostna podelitev priznanj pa bo potekala v Novembru 2020. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
4. DRITL, virtualni muzej rudarstva dediščino rudarstva predstavlja na nov, vizualno atraktiven način. Prebijate se lahko čez pravi rudniški rov, opremljen z originalnimi rudniškimi eksponati, s svetlobnimi in zvočnimi efekti, hologrami in projekcijami. S pomočjo najsodobnejše opreme za navidezno in razširjeno resničnost boste vstopili v svet rudarjev, kakršen je bil pred 100 leti. S sodobno tehnologijo predstavljamo tudi življenje rudarskih družin in njihov boj za boljši jutri. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Knjižničarke šmarske knjižnice bodo v naš vrtec prinesle vzdušje Parade učenja in nas povabile v čarobni in čudežni svet pravljic. Več >>

Izvaja: Občina Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.00 do 10.30
Občina Šmarje pri Jelšah podpira in vzpodbuja vseživljenjsko učenje občanov, ki se udejanja v številnih zavodih, ustanovah in društvih, ki delujejo v občini. Tudi letos je prevzela pokroviteljstvo nad Parado učenja in župan bo nagovoril vse obiskovalce preko spleta, morda pa ga srečamo tudi na katerem od prizorišč v živpžo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Lendava
Lendava, 9. 9. 2020 ob 10.00
Izvedli bomo širše informiranje javnosti o promociji vseživljenjskega učenja TVU in PU. Pomen VŽU bomo predstavili športnikom - odbojkarskemu klubu Lendava. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 9. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Kamišibaj: LEPOTA (VI. stopnja PPVI, nastopajoči učenci Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje) Parada učenja 2020 - Dan učečih se skupnosti Mentorici: Ana Linasi, Mateja Meh Več >>

Izvaja: Literarna skupina Utrip Zgornje Drave
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Predstavitev literarnega ustvarjanja na Paradi učenja 2020 v Slovenj Gradcu. Svoja dela sta predstavila Bernarda Jerič in Aleš Tancer. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Na 20-ih stojnicah bo 20 partnerjev MOCIS-ove koordinacijske mreže TVU predstavljalo svojo dejavnost in aktivnosti povezane z vseživljenjskim učenjem. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 9. 9. 2020 od 10.05 do 12.00
Poslušanje pravljic je za otroka ena najboljših razvojnih spodbud in zdravilno deluje na otrokovo zdravo čustveno ravnotežje. Parado učenja bomo v Knjižnici Bistrica ob Sotli posvetili predšolskim otrokom, saj bomo zanje pripravili dopoldan s pravljico in ustvarjalnico. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 9. 9. 2020 od 10.30 do 12.00
Ustvarjanje mandal človeka počasi, na lahkoten način, vodi k ravnovesju, harmoniji, sprostitvi, k stiku s samim seboj. Beseda „mandala“ pomeni „krog“ in izhaja iz staroindijskega jezika. Ko jo rišemo ali kako drugače ustvarjamo njeno podobo, nam to pomaga k boljši koncentraciji, mandale pa uporabljamo tudi pri meditaciji. Že samo opazovanje mandale nas navdaja z občutkom ravnovesja, vedrine, saj nam pomaga ohranjati ter obnavljati psihični red. Mandalo ustvarjamo tako, da jo pričnemo izdelovati iz centra navzven, pri čemer rišemo vzore, kroge, trikotnike, kvadrate ter številne druge like. Barve, ki jih pri tem izbiramo, pa so odraz našega notranjega počutja. Nekateri mandalo poimenujejo tudi zdravilni krog ali svetlobni krog. Na tokratni ustvarjalni delavnici bodo udeleženci izdelovali sliko mandale iz različnih odpadnih materialov. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 9. 9. 2020 od 10.30 do 12.00
Delavnica izdelovanja iz naravnih materialov bo priložnost, da bodo udeleženci povezali kreativnost z naravo in ustvarili uporaben izdelek. Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.30 do 11.45
Z obiskovalci Parade učenja bomo v športnem poligonu ob hiški v gozdu izvedli nekaj preprostih in uporabnih vaj za boljše počutje in spregovorili o pomenu gibanja v naravi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.30 do 13.30
LU Celje se vsako leto predstavlja na PU v Šmarju pri Jelšah, letos bo predstavitev potekala virtualno, a nič manj zanimivo, kot v živo. Več >>

Izvaja: Slovensko društvo Hospic
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.30 do 13.00
Lani smo se na PU predstavili v živo, letos pa vas nagovarjamo preko spleta. Vabimo vas, da spoznate našo dejavnost in se morda tudi priključite našim prostovoljcem. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.30 do 10.45
Tudi to jesen smo začeli z novim - že 11. zapored - študijskim letom. Vpisi še potekajo, za lažjo odločitev pa smo pripravili video predstavitev programov, ki so na voljo. Naši mentorji vas tudi preko spleta nagovarjajo in vabijo. Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 10.45 do 11.00
Na PU nas boste lahko srečali v živo, pa tudi preko spleta. Odpiramo vam vrata naše ordinacije, predstavljamo naše delo in vas spodbujamo k zdravemu, aktivnemu življenju. Več >>

Izvaja: Cvetličarna Tinka
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.00
V okviru Parade učenja bo na eni od lokacij Tinka, cvetličarka s srcem, ki v svoje šopke in okrasitve doda še tisto nekaj več, ki naredi njene kreacije res prepoznavne in prekrasne. Na stojnici bo prikazala svoje spretnosti in izdelala šopek. Samo izvedbo in končen izdelek bomo tudi snemali v živo in ga objavili na naših spletnih omrežjih. Letošnji šopek bo sestavljen iz samih belih marjetic, kot simbol TVU. Hkrati bo Tinka tudi poskrbela za naš električni avto, ki nas bo spremljal vso parado, in ga bo primerno okrasila, da bomo še bolj vidni v lokalnem okolju. Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 11.00 do 17.00
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo v sklopu Parade učenja, ki jo prireja lokalni koordinator Tednov vseživljenjskega učenja Ljudska univerza Slovenska Bistrica sodelovala na stojnici, ki bo stala pred vhodom v knjižnico na Trgu svobode. Na stojnici bomo predstavili našo knjižnično dejavnost in skupaj praznovali Nacionalni mesec branja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.30
Na paradi učenja se bodo udeleženci UTŽO predstavili z nordijsko hojo in se sprehodili po Rogaški Slatini, oblečeni z majicami parade učenja 2020. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.00
Predstavitev izjav in pogledov na prihodnost in povezovanje delodajalcev z izobraževalnimi organizacijami v vseh izobraževalnih sektorjih v lokalnem okolju s poudarkom na predstavitvi potreb po deficitarnih poklicih na trgu dela; -Boštjan Hernaus, Restavracija Sonce -Gordana Drimel, direktorica Dom Upokojencev Šmarje pri Jelšah -Aleš Seidl, predsednik OOZ Šmarje pri Jelšah -Kristina Kampuš, direktorica Pegazov Dom Rogaška Slatina -Grega Narat, Gostišče Jurg -Branka Aralica, direktorica Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina -Vasja Čretnik, direktor prodaje&marketinga, prokurist Terme Olimia Podčetrtek -Dino Markovinović, v.d. direktor za kulturo in turizem Rogaška Slatina -mag. Jožica Razpet, vodja urada za delo, Zavod RS za zaposlovanje Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.30
Delavnica je namenjena iskalcem zaposlitve in vsem tistim, ki želijo sistematično prikazati svoje kompetence v svojem življenjepisu. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.30
Delavnica je namenjena predvsem tistim tujcem, ki bi se želeli še bolj povezati z okoljem, v katerem živijo. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 11.00 do 12.30
Za koga: - za vse, ki bi želeli pri svojem delu uporabiti učinkovito orodje za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin (izobraževalci odraslih, karierni svetovalci, prostovoljci, mladina itd. ). Udeleženci bodo na delavnici spoznali postopek vrednotenja mehkih veščin v spletni učilnici s pomočjo digitalnih značk, se seznanili z njihovo uporabo v Europass dokumentih ter reflektirali uporabnost novo nastalega orodja z vidika vrednotenja kariernega in osebnega razvoja. Mladi bodo preizkusili postopek pridobitve značke »Zgleden zaposlen« in izmenjali izkušnje dobljenih rezultatov s kariernimi svetovalci in kadroviki, slednji pa bodo dobili izkušnjo uporabnosti orodja na primeru dela s ciljno skupino mladih. Več >>

Izvaja: Mozaik - društvo za socialno vključenost
Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 11.00
V prostorih Mensane, kjer je sedež društva, bo v okviru PU v razgovoru sodeloval Goran Miloševič z izkušnjami in sugestijami za prihodnost. Več >>

Izvaja: Implera d.o.o PE Elevat
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 11.00 do 11.30
Promocija naših storitev v okviru Parade učenja 2020, ki jo organizira Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Celje, Univerza za tretje življenjsko obdobje
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 11.15 do 12.00
Vabimo vas, da spoznate našo univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki se ponaša z dolgo tradicijo, številnim članstvom ter pestro in zanimivo ponudbo izobraževalnih programov. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 9. 9. 2020 od 11.30 do 12.30
Ob zanimivem predavanju nas bo sodelavka muzeja popeljala skozi zgodovinski razvoj pranja in likanja. Predstavila nam bo različne vrste likalnikov, ki so jih nekoč reklamirali kot zadovoljstvo žensk, saj so jim omogočili lažje delo. Na predavanju bomo izvedeli kako so se naše babice in prababice lotevale pranja perila in kako so se trudile ob likanju tega perila. Jim je bilo lažje ali težje kot danes? Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko - OE Ljudska univerza
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 11.30 do 11.40
Tudi naša LU je doslej vedno sodelovala in se predstavljala na PU v Šmarju. Tokrat pa se predstavljamo in vabimo k nam nekoliko drugače, pa nič manj zanimivo. Vabljeni k ogledu videoposnetka in k obisku v živo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 ob 11.45
Naša ljudska univerza je letos prvič med izvajalci PU, zato vabljeni v živo k nam v Rogaško Slatino. Kaj vse počnemo, katere izobraževalne vsebine najdete pri nas, pa si poglejte v našem predstavitvenem filmu. Več >>

Izvaja: Leo klub Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 12.00 do 18.00
Bralni kotiček za otroke in njihove starše v okviru Nacionalnega meseca branja. Na dan Parade učenja bo Leo klub Slovenska Bistrica imel v parku bralni kotiček, kjer bo skupaj z otroki in njihovimi starši bral knjige. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 12.00 do 13.00
Vključevanje učečih se: -Zofija Čakš, medicinska sestra Dom Upokojencev Šmarje pri Jelšah in super zaposlena 2018. Intervju z Zofijo Čakš, medicinsko sestro in super zaposleno 2018, v katerem bo predstavila svoje izkušnje in poglede na poklic medicinske sestre. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 12.00 do 13.00
Šnicl ni za tebe - kratko predavanje Roberta Rajha, zbiratelja starih slik in razglednic o Rogaški Slatini ter avtorja knjige Šnicl ni za tebe. Več >>

Izvaja: Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 12.00 do 13.00
Vseživljenjsko učenje? Seveda. Tako se učimo pri nas. Predstavitev učenja v društvu, v sklopu parade učenja na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 12.00 do 13.00
Predstavitev učečih se - nagrajencev ACS iz preteklih let, občinskih nagrajencev s predvajanjem njihovih predstavitvenih filmčkov. In predstavitev društev, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in njihovega vključevanja v VŽU. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 12.00 do 12.15
Za učenje je vedno pravi čas, to vsakodnevno dokazujejo tudi naši stanovalci. Ob letošnji PU ne moremo priti med vas, tudi vam ne odprti vrat na široko - lahko pa vas skozi filmček popeljemo skozi naš vsakdan. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Lendava
Lendava, 9. 9. 2020 ob 12.00
Ljudska univerza Lendava bo promocijo VŽU in PU ponesla na pomursko razgledno točko - Vinarium in tam naredila nekaj fotografij za objavo v socialnih omrežjih. Več >>

Izvaja: Center Sonček Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 12.00
Predstavitev društva Sonček in njegovih aktivnosti povezanih z vseživljenjskim učenjem in usposabljanjem staršev, uporabnikov in okolja, v sklopu akcije Učim se torej sem, na PU na LUMS. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 12.00
Društvo predstavi svoje delovanje in pomen učenja za slepe in slabovidne v sklopu akcije Učim se torej sem, na dan PU na LUMS. Več >>

Izvaja: Območna obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 12.15 do 12.30
Letos vas vabimo na nekoliko drugačno predstavitev naše območne obrtne zbornice in njihovih članov, lani smo se na PU srečali, družili, učili in ustvarjali v živo, letos pa virtualno, a nič manj zanimivo. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 12.30 do 12.45
Lani smo vas pozdravili in se predstavljali v živo, letos pa se bomo srečali na kateri od naših prireditev, hkrati pa vas pozdravljamo tudi virtualno. Poglejte in prisluhnite kaj počnemo in pripravljamo za vas, Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 12.45 do 13.00
Ker letos ne moremo nastopiti v živo na PU, samo za vas posneli kratek filmček, v katerem boste lahko kaj delamo v naših delavnicah in kako preživimo dan. Mi pa bomo v živo, v majhnih skupinah, obiskali tudi točke Parade učenja v Šmarju - morda se vam javimo tudi s katere od njih v živo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja, 9. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljično urico bo namenjena učencem nižjih razredov. Bralna dejavnost bo nadgrajena z igrami za širjenje besednega zaklada in socialnimi igrami. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 9. 9. 2020 od 13.00 do 15.30
Posledice deficitarnih poklicev se kažejo na različne načine. Pomanjkanje kadra na določenih področjih se povezuje z negativnim vplivom na gospodarstvo in gospodarsko rast. Več >>

Izvaja: Alice Stojku Saliu s.p.
Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 13.00 do 14.00
Plesni studio ADC - Animacija za otroke - Animacija Zoomba - Različni nastopi udeleženk tečajev Vstopna točka www.lu-ajdovscina.si Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
, 9. 9. 2020 od 13.00 do 15.00
Predstavitev projekta SoftSkills4EU in njegovih rezultatov. Spoznali bomo projekt SoftSkills4EU in se pogovarjali o možnostih uporabe rezultatov. Na predstavitvi se nam bo pridružil tudi dr. Damijan Perne s predavanjem z naslovom Kaj lahko storim jaz za boljše medosebne odnose na delovnem mestu in v osebnem življenju. Na dogodku bomo tudi podelili nagrade natečaja "Poklici v očeh mladih" znotraj projekta VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Sejalec umetnosti
Medvode, 9. 9. 2020 od 13.00 do 20.00
Parada učenja - 9. Tržnica znanj v Medvodah je tudi v letu 2020 osrednji celodnevni dogodek Tednov vseživljenjskega učenja (4.9 – 9.10.2020) in odpira vrata še Nacionalnemu mesecu skupnega branja 2020, Dnevom evropske kulturne dediščine in Družinske pismenosti.. Širili bomo znanja in veščine ter poskrbeli za medsektorski, medkulturni in medgeneracijski dialog. Sodelovalo bo okrog 40 različnih organizacij in posameznikov. Več >>

Izvaja: Klin, poslovno svetovanje, gradbeni inženiring in nadzor
Medvode, 9. 9. 2020 od 13.00 do 15.00
Predavanje in delavnica »Skrbim zase in obvladujem stres - niti izredne razmere me ne vržejo iz tira« Se tudi vam zdi da iz dneva v dan težje obvladujete vse stvari? Da obremenitve postajajo nekako pretežke in jih vse težje nosite? Da vam bo zdaj zdaj zmanjkalo energije za vse? Na delavnici Skrbim zase in obvladujem stres si boste vzeli nekaj časa zase in se naučili mnogih veščin obvladovanja stresa. Glede na značilnosti vaše osebnosti, količino energije, ki jo imate in pripravljenost ter potrebnost obvladovanja stresa, si boste zgradili svoj akcijski plan, ki vam bo omogočil večjo kvaliteto življenja. CILJI S pomočjo delavnice bodo udeleženci: • bolje spoznali sami sebe, • izboljšali svojo učinkovitost, zdravje in medosebne odnose, • spoznali različne tehnike sproščanja, ki nam omogočajo predvsem boljše soočanje z vsakodnevnimi problemi, večjo čustveno trdnost, pozitivno razmišljanje in večjo koncentracijo. POTEK • Kaj je stres in kaj ga povzroča? • Viri stresa: kaj stresnega se mi dogaja • Kako vem, da sem pod stresom? • Kako si lahko pomagam sam? o dihalne vaje o globoka mišična sprostitev o vizualizacija Moj prostor o pomiritveni refleks Več >>

Izvaja: Razvojni center Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 13.00
V sklopu Parade učenja se bo predstavil Paviljon Expano, ki poleg tradicionalnih ponuja obiskovalcem tudi nove digitalne pristope k učenju kulturni in naravni dediščini naše regije. Več >>

Izvaja: JZ Kozjanski park
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 13.15 do 14.00
V Kozjanskem parku imamo veliko za povedati in pokazati vsem, ki jih zanese v naše kraje med neokrnjeno naravo in na mogočen grad. Kaj bi vam pa pokazal in kam bi vas povabil Herman Lisjak? Poglejte. Več >>

Izvaja: Dom Jožeta Potrča Poljčane
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 13.30 do 14.00
Živimo v težkih časih, virus izgleda, kot da nam je začel krojiti življenja. Še posebno je to težko za starejše, ki hrepenijo po osebnih stikih, a so le ti za njih omejeni. Zato smo se na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica odločili, da bomo v sklopu Parade učenja prečkali pot tudi mimo bistriške enote doma Poljčane in jim zaigrali kakšno pesem na harmoniko ter jih s tem razveselili. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 13.30 do 14.30
Člani študijskega krožka Lipovci, bodo predstavili svoje izdelke in z demonstracijo zainteresirane obiskovalce naučili, kako se iz vrbovih šib izdela ograja ali preprosta opora za rastline. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 13.30 do 14.30
Članice Študijskega krožka Tišina, bodo predstavile svoje izdelke - vrečke za zelišča in demonstrirale njihovo izdelavo zainteresiranim obiskovalcem. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 od 13.30 do 14.30
Članice Študijskega krožka "Od šume do vrta - izročilo, izkušnje, uporaba" bodo organizirale menjavo sadik okrasnih rastlin. Za strokovne nasvete smo na dogodek povabili tudi strokovnjakinjo Melito Varga Lemut, ki nam bo svetovala kako pravilno ravnati z dobljenimi rastlinami. Več >>

Izvaja: Društvo Izviri Dobrina, sekcija Megaliti Žusma
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 13.30 do 13.45
Avtorica knjige Nove zgodbe Žusma Andreja Križan Lipnik bo predstavila, kako se je znašla v novih zgodbah Žusma. Z njimi bo razkrila enkratne pomembne skrivnosti megalitskih značilnosti tega kraja in vas navdušila za branje knjige in morda tudi za obisk Žusma. Več >>

Izvaja: Irena Franić, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 13.45 do 14.00
Ali v poplavi vseh mogočih informacij in samooklicanih prehranskih gurujev veste, kaj je prav? Ni važno samo govoriti ampak tudi povedati. Povedati tako, da je razumljivo, enostavno in uporabno... tudi to je vodilo pri pripravi mojih predavanj in izobraževanj na katera vas vabim, tako v živo kot na spletu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Vabljeni na INFO dan, 9. 9. 2020, med 14. in 18. uro na LUNG. Predstavljeni vam bodo sledeči programi: frizer, prodajalec, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. Več si o programih lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Spoznajte staro železarsko igro zakladanje plavža, ki jo boste lahko igrali na prireditvenem prostoru Muzej na prostem na Jesenicah. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Udeleženci bodo spoznali stare železarske igre, med drugim tudi prižig plavža, novo igro, ki so jo pripravili v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na dan Parade učenja si boste lahko brezplačno ogledali Muzej delavske kulture v Kasarni na Jesenicah, na območju fužinarskega naselja Stara Sava. Več >>

Izvaja: Srednja šola Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Dijaki Srednje šole Jesenice, smer zdravstveni tehnik, bodo obiskovalcem Parade učenja merili krvni tlak. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja bodo iz ZD Jesenice obiskovalcem pokazali pravilno in učinkovito razkuževanje rok s priporočili za preprečevanje širjenja virusa covid-19- Več >>

Izvaja: Društvo diabetikov Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici društva diabetikov boste dobili informacije o preventivi in posledicah sladkorne bolezni. Izmerili vam bodo tudi krvni sladkor. Več >>

Izvaja: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 17.00
Na stojnici bodo dijaki predstavili izobraževalne programe Srednje gostinsko in turistične šole Radovljica. Pripravili bodo tudi carski praženec. Več >>

Izvaja: TIC Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici na Paradi učenja bo jeseniški TIC predstavil turistične poti v občini, možnosti za kulturne in rekreacijske aktivnosti. Več >>

Izvaja: Občinska knjižnica Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici na Paradi učenja boste lahko izmenjali knjige - prinesite knjige, ki jih ne potrebujete več in vzemite tiste, ki bi jih radi imeli. Več >>

Izvaja: RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici Parade učenja boste dobili vse informacije o SPOT točki, Europi Direct ter turističnega krožka jeseniških osnovnih šol. Več >>

Izvaja: Zavod Jelša - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici boste dobili informacije v zvezi s projektom Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Več >>

Izvaja: Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
V zasebnem prostoru Muzeja na prostem vam bomo izmerili kostno gostoto in podali informacije v zvezi z osteoporozo. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 16.00
Obiščite stojnico vrtca in si oglejte, kaj vse otroci v vrtcu ustvarjajo, kako poteka njihov vsakdan. Na voljo bo promocijski material. Več >>

Izvaja: Občina Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na poligonu na Paradi učenja boste spoznali Jumicar - izobraževalni program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Poučuje otroke, kako se vesti v prometnem okolju, tako da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kakršne opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Več >>

Izvaja: GARS Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja si boste lahko ogledali, kaj vse je skrito v reševalnih gasilskih vozilih, koliko različne opreme za reševanje in gašenje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Pridružite se nam na ustvarjali delavnici, na kateri bomo izdelovali možička kopitljajčka, ki ga poznate iz pesmice Otona Župančiča. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 17.00
Pridružite se vzgojiteljicam predšolskih otrok na ustvarjali delavnici, na kateri boste izdelovali ... ? Več >>

Izvaja: Srednja šola Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Dijaki izobraževalnega programa predšolska vzgoja bodo vodili ustvarjalno delavnico, na kateri boste izdelali ... Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Člani DU Jesenice bodo na Paradi učenja imeli delavnico ročnih del, prikazali bodo izdelavo okraskov iz kronskih zamaškov in odpiralnih obročkov konzerv. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na ustvarjalni delavnici bodo udeleženci krasili krogle in venčke iz stiroporja, pri čemer bodo uporabili rabljeno blago. Več >>

Izvaja: Društvo za promocijo znanosti in fantastike Meteorita
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Na stojnici bomo predstavili društvene aktivnosti, festival Meteorita z video predstavitvijo preteklih let. Izvedli bomo "suvanje meteorita". Več >>

Izvaja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Spoznajte dejavnost sindikatov, delavske pravice, varnost in zdravje pri delu, ugodnosti, izobraževanja, pravno pomoč. Več >>

Izvaja: Nogometni klub Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 14.00 do 14.05
Lani smo se v živo predstavljali na PU, letos pa vas nagovarjamo z videoposnetkom. Na hudomušen način vam bo Aleš Novak razložil zakaj je treniranje nogometa v našem klubu prava izbira za vašega otroka. Več >>

Izvaja: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Matije Čopa Žirovnica
Zabreznica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 16.00
S svojimi projekti in aktivnostmi bomo tudi letos sodelovali na Paradi učenja, ki bo potekala v okviru Tednov vseživljenjskega učenja v občini Žirovnica. Več >>

Izvaja: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zabreznica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 16.00
S svojimi projekti in aktivnostmi bomo tudi letos sodelovali na Paradi učenja, ki bo potekala v okviru Tednov vseživljenjskega učenja v občini Žirovnica. Več >>

Izvaja: Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica
Zabreznica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 16.00
S svojimi storitvami se bomo tudi letos predstavili na Paradi učenja, ki bo potekala v okviru Tednov vseživljenjskega učenja v občini Žirovnica. Več >>

Izvaja: Šola zdravja 1000 gibov
Zabreznica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 16.00
Na letošnji Paradi učenja v Žirovnici se bomo predstavili z našo dejavnostjo in prikazali vaje, ki so del metode 1001 gib. Vse sodelujoče bomo povabili k sodelovanju in podelili svoje znanje, ki ga imamo o pomenu vadbe. Več >>

Izvaja: Srednja šola Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.15 do 14.45
Dijaki programa zdravstveni tehnik bodo predstavili simulator "starostnik! - kako je biti v !koži! starostnika. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 14.30
Dolgoživa družba je velika pridobitev in ne spodrsljaj razvoja. Moč neke skupnosti: družbe, občine, kraja ali družine določa njen “človeški kapital”, stopnja razvitosti ljudi. Razvoj in spremembe gredo v sodobni družbi tako hitro, da nobena šola in ne šolska reforma ne more več usposobiti ljudi za vse življenje. Znanje si po potrebah nabiramo sproti, da lahko razvijamo ali ohranimo kompetence za vse, kar tekom življenja počnemo. Osnovno pravilo sodobne družbe je “odprt dostop do znanja za vse ljudi”. Z izobraževanjem zagotavljajo ljudje svoj obstoj, postajajo nekaj novega, kar včeraj še niso bili in razvijajo svojo pripadnost sebi in skupnosti. Vseživljenjsko učenje omogoča medgeneracijsko sodelovanje. Sodelovanje zahteva predhodno delovanje generacij, tudi ljudi v tretjem življenjskem obdobje. Namesto tekmovanja vstopa sodelovanje ljudi in nastajanje posameznih socialnih skupnosti. Če ne, bi starejši s svojo odvisnostjo obremenjevali ostali dve generaciji, ker zaostajajo v znanju. Sodelovanje namesto tekmovanja demokratizira izobraževanje v sodobni družbi, kar omogoča sodobna IK tehnologija. Več >>

Izvaja: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., PE Celje
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 14.30 do 14.45
Na PU v preteklem letu smo predstavljali našo ponudbo in svetovali glede izbire zavarovanj v živo, tokrat vas nagovarjamo preko spleta. Vabimo vas tudi, da nas obiščete v živo v naši poslovalnici v Rogaški Slatini. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Jesenice, 9. 9. 2020 od 14.45 do 15.15
Na Paradi učenja se bodo predstavili stanovalci z žoga bandom - skupinsko, gibalno-glasbeno aerobno vadbo, ki poteka pod vodstvom delovne terapevtke. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 14.45 do 15.00
Vabljeni na našo šolo, ki je majhna, a ponuja veliko. Utrip življenja in dela ter programe, ki jih izvajamo vam bomo letos predstavili nekoliko drugače, kot pretekla leta - skozi filmčke vas bomo povabili v gimnazijo, povedali kako poteka izobraževanje za tehnika optika in kako za steklarke poklice, na široko pa vam bomo tudi odprli vrata našega dijaškega doma. Vabljeni na šolo za znanje, smeh in sanje! Več >>

Izvaja: Goriško društvo za osteoporozo
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev in delovanje Goriškega društva za osteoporozo na stojnici, v okviru Parade učenja. Poudarek bo na ozaveščanju novih veščin za zdravo in samostojno življenje v zrelih letih. Več >>

Izvaja: Zveza slovenskih kulturnih društev
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev delovanja Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in včlanjenih društev na stojnici, v okviru akcije Parada učenja. Možnost ogleda tiskanega gradiva in osebna prisotnost za stik. Več >>

Izvaja: Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
V sklopu akcije Parada učenja bodo na stojnici predstavljene storitve Goriške knjižnice, s katerimi se vzpodbuja vseživljenjsko izobraževanje in opismenjevanje. Več >>

Izvaja: Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog ŠENT Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica na stojnici, v sklopu akcije Parada učenja. Predstavljeno bo delovanje programa in aktivnosti, ki jih center izvaja. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Goriške
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Večgeneracijski center Goriške bo predstavil svoje aktivnosti. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine ranljivim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino. Več >>

Izvaja: Društvo žena in deklet Trnovo
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
V sklopu Parade učenja se bodo na stojnici predstavile žene in dekleta društva na Trnovem. Predstavile bodo delovanje društva in recepte dobrot, ki jih vedno rade pripravljajo. Več >>

Izvaja: Društvo UNITRI Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Člani in članice Društva UNITRI Nova Gorica se nam bodo na Paradi učenja predstavili s folklorno skupino, zaigrali na citre in ukulele. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske ter slovenskega znakovnega jezika na stojnici, v okviru Parade učenja. Več >>

Izvaja: Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog ŠENT Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na odprti del prizorišča bomo pripeljali delovno vozilo, ki ga uporabljamo na terenu. Vsem zainteresiranim bomo odgovarjali na njihova vprašanja, predstavili naš način ter filozofijo delovanja ter jim razkazali notranjost namenskega vozila. Pri predstavitvi bodo sodelovali tudi uporabniki storitev sami ter tako zainteresiranim ponudili informacije s "prve roke". Več >>

Izvaja: Surya - tempelj harmonije srca, masaže, ples in tehnike sproščanja
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Urška Dugulin bo na stojnici predstavljala delovanje podjetja SURYA - tempelj harmonije srca in nas seznanila z dejavnostmi in storitvami, ki jih ponuja. Več >>

Izvaja: Duhovno društvo Share Slovenija
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Duhovnega društva Share Slovenija, njegovega delovanja in literature na stojnici v okviru akcije Parada učenja. Več >>

Izvaja: Slovensko društvo Hospic
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev strokovnih programov Slovenskega društva Hospic na stojnici v okviru akcije Parada učenja. Več >>

Izvaja: ALKIMIJA Osebno in poslovno svetovanje in nega telesa, Nataša Benedejčič s.p.
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici v okviru akcije Parada učenja bo svoje osebno in poslovno svetovanje ter nego telesa predstavila Nataša Benedejčič. Več >>

Izvaja: Ustanova Zdenke Gustinčič Fundacija za dobro ljudi in narave
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev dejavnosti, vsebin in vizij v dveh SReČNIH hišah. ... ko SRČNI zgodbi dodamo E - empatijo, energijo in entuziazem, se rodi SReČNA zgodba. Več >>

Izvaja: Enota dnevni center ŠENT Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici se bodo predstavili nekateri udeleženci, ki redno obiskujejo Enoto dnevnega centra ŠENT v Novi Gorici. Predstavili bodo program, delo in nekaj svojih izdelkov. Več >>

Izvaja: Za hec - društvo za razvijanje idej
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Vljudno vabljeni na nastop glasbene skupine Suhu cvetje, ki bo popestrila našo Parado učenja - dan učečih se skupnosti. Več >>

Izvaja: LEpi CAjti, zavod za kakovost življenja, Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici Zavoda za kakovost življenja Lepi Cajti se bo zavod predstavil z vsemi programi ki jih izvaja oz. ji je izvedel. Predstavili nam bodo različne ročne spretnosti. Več >>

Izvaja: Društvo GO Spominčica za pomoč pri demenci Severnoprimorske regije
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Vsakdo izmed nas lahko prispeva k demenci prijazni družbi s prepoznavanjem prvih znakov in ozaveščanjem o demenci ter z ustreznim pristopom in ohranjanjem dostojanstva oseb z demenco. Tveganje za demenco lahko zmanjšamo tako, da naredimo nekaj zase in poskrbimo za zdrav življenjski slog že danes. Več >>

Izvaja: Družinski center Trojka
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Družinski center Trojka je projekt Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško. Strokovno usposobljeni zunanji sodelavci izvajajo predavanja in delavnice za senzibilno starševstvo, za medvrstniško in medgeneracijsko komunikacijo, individualna psihosocialna svetovanja, učno pomoč, ustvarjalne delavnice in občasno varstvo otrok. Več >>

Izvaja: Karierni center za mlade »Plac«
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Namen kariernega centra je ozaveščanje mladih o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Središče za samostojno učenje Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Središče za samostojno učenje je prijetno opremljen prostor, kjer se lahko samostojno učite in si bogatite svoje znanje. Opremljeno je s sodobno učno tehnologijo ter s prilagojenim gradivom za učenje tujih jezikov, računalništva in drugih vsebin. Več >>

Izvaja: Plesno kulturni klub Tince
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
V sklopu Parade učenja bo Plesna skupina Tince izvedla dve plesni točki, in sicer Mornarje in Rock and roll. Več >>

Izvaja: Zavod ANUN - Inštitut za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Zavoda Anun - Inštituta za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje na stojnici, v sklopu Parade učenja. Več >>

Izvaja: Društvo Onkraj utvar
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici bodo v sklopu Parade učenja predstavljene storitve, ki jih društvo ponuja in nekaj izdelkov članov društva. Več >>

Izvaja: Center za družine Mirenski grad
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Center za družine Mirenski Grad je prostor, kjer lahko družina, vsi njeni člani ter posamezniki najdejo oporo, pomoč, razvedrilo, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa, prijatelje, nova znanja ipd. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Osnovni cilj društva je pomoč osebam z motnjami vida pri vključevanju v ožje (domače) in širše socialno okolje. V okviru društva so osebam z motnjami vida zagotovljeni prilagojeni socialni programi, usposabljanje svojcev, osveščanje javnosti o prisotnosti slepote in slabovidnosti v domačem okolju, udejstvovanje v različnih kulturnih in športno rekreacijskih aktivnostih. Več >>

Izvaja: Društvo Muca CUPatarica, Center uporabnih predmetov
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Ustanova z imenom Muca CUPatarica je center ponovne uporabe ali center uporabnih predmetov. Prav Muca CUPatarica je odgovorna, da center ni urejen kot trgovina, temveč kot prijeten dom Muce CUPatarice, in sicer s kuhinjo, izbo in spalnico, kjer lahko obiskovalci menjajo, predelujejo in kupujejo izdelke za svoj dom in družino. Več >>

Izvaja: Mestna občina Nova Gorica, Kabinet župana
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Mestna občina Nova Gorica, skupaj z županom (podpora lokalne skupnosti), pomaga in sodeluje pri izvedbi Parade učenja - dneva učečih se skupnosti 2020. Več >>

Izvaja: Izobraževalni zavod MARGARANA, umetnost obilja
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Izobraževalnega zavoda Margarana, umetnost obilja s predstavitvijo knjig, in sicer povesti Ptica Resnica ter pesniško zbirko Exit Alje Furlan in Polonce Leban Grmek ter kolekcije keramičnega nakita Pomegranate by Margarana. Več >>

Izvaja: Goriški literarni klub GOvoRICA
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici bo predstavljeno literarno ustvarjanje članov Goriškega literarnega kluba z možnostjo nakupa knjig, pogovora z avtorji ipd. Predstavili bomo tudi prvo številko literarne revije: Govoriški zapisi. Več >>

Izvaja: Šahovski klub Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Predstavitev Šahovskega kluba Nova Gorica na stojnici, v sklopu Parade učenja - Dan učečih se skupnosti. Več >>

Izvaja: Aktiv mestnih žena in deklet Goričanke
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici Aktiva mestnih žena in deklet - Goričanke si boste lahko ogledali raznotere ročne izdelke, kot so copatke pletke, odejice dobrote ter eko mila. Več >>

Izvaja: Zala Brecelj
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Zala Brecelj je tudi letošnja napovedovalka in povezovalka Parade učenja 2020, ki se bo odvijala 9. septembra med 15. in 18. uro na in pred Ljudsko univerzo Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Vesna Humar
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Leta 2025 bo eno slovensko mesto evropska prestolnica kulture. Nova Gorica in Gorica si skupaj prizadevata presegati ovire in postati čezmejna evropska prestolnica kulture. Na dogodku bo poleg vsebine kandidature predstavljena uspešna praksa e-učenja italijanskega jezika, ki je bila izpeljana v obdobju razglašene epidemije Covid. Več >>

Izvaja: Glasbena matica, Furlanija Julijska krajina
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Nastop harmonikarja: JAKA VIŽINTIN, iz razreda prof. MANUELA FIGHELIJA, Domenico Cimarosa: Sonata v F-duru Več >>

Izvaja: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici se bo predstavila Skupina za samopomoč proti epilepsiji Iskrice, Nova Gorica. Predstavili bodo njihov pester program, s katerim želijo ozavestiti čim več ljudi različnih generacij o epilepsiji, njenih vzrokih in načinih pomoči. Več >>

Izvaja: Šolski center Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici bo predstavljen Projekt PanUP in možnost koriščenja brezplačne učne pomoči, kar ponuja Šolski center Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Društvo UNITRI Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Skupina starejših gospe se redno zbira v prostorih Večgeneracijskega centra Goriške, na Gradnikovih brigadah 33, Nova Gorica in klekljajo. S svojimi izdelki se bodo predstavile na stojnici, v sklopu Parade učenja. Več >>

Izvaja: Miran Ipavec
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Miran Ipavec bo na stojnici, v sklopu Parade učenja - Dan učečih se skupnosti predstavil knjigo Avtoštoparske zgodbe: moja prva svetlobna sekunda. Več >>

Izvaja: Vrtec Medvode
Medvode, 9. 9. 2020 od 15.00 do 16.30
Vrtec Medvode se bo predstavil na stojnici na Paradi učenja - 9. tržnici znanj 2020. Športna pedagoginja Vrtca Medvode, Mateja Henigman bo pripravila športni poligon za mlajše otroke. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska
Medvode, 9. 9. 2020 od 15.00 do 16.00
V okviru projekta Erasmus+ vam bosta bivša devetošolca Nace in Sara predstavila aktivnosti s področja pridobivanja zelene energije. To sta: model sobnega kolesa in model bodočega zelenega bazena v Medvodah (ta model je bil kot raziskovalni projekt tekmoval na lanskoletni lego ligi). Več >>

Izvaja: Glasbena šola Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 15.00 do 15.15
Učenci in učitelji naše glasbene šole vas tokrat pozdravljamo z ekranov vaših računalnikov ali telefonov in vas vabimo v najlepši svet - čarobni svet glasbe in plesa. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče ISIO Nova Gorica
Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na stojnici se bo predstavilo Svetovalno središče Nova Gorica. Svetovalka bo predstavila svoje delo in obiskovalce opremila z želenimi informacijami. Več >>

Izvaja: Klub borilnih veščin Samurai
Jesenice, 9. 9. 2020 od 15.15 do 15.45
Spoznajte kickbox in klub borilnih veščin Samurai, kjer stremimo k razvoju borcev v različnih disciplinah kickboxinga, razvoju in večji prepoznavnosti kickboxinga v Sloveniji ter k osebnostnem razvoju vseh naših članov. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 15.15 do 15.30
Naš gledališki krožek je za vse, ki spremljajo PU na spletu pripravil predstavitev našega dela in druženja, tudi z namenom, da pridobimo nove člane in razširimo našo malo ekipo. Več >>

Izvaja: Časopis Naše OKO
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 15.30 do 15.45
Vas zanima kaj se dogaja v vašem kraju, v vaši občini, iščete nasvet ali samo spodbudno misel, vas zanimajo zgodbe ljudi, ki soustvarjajo naše kraje ... vse to in še več najdete v našem časopisu. Poglejte kaj so naše vsebine in v četrtek prelistajte nov izvod našega in vašega časopisa. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Medvode
Medvode, 9. 9. 2020 od 15.30 do 18.00
Uvod v Tržnico znanj v Medvodah: 1. Nagovor o učenju:Neža Bradeško , Nika Babnik, Amina Krishik 2: Recital v francoščini (Profitons de nos trois ans) Učenke 7. razreda IP francoščina; Na kitari jih bo spremljala Živa Rupar. 3: Neža Bradeško, nastop s flavto (Snežak, Sprehod) 4. Predstava učencev 9. razreda, skeč o primerjavi pregovorov med nemščino in slovenščino. 5. Predstavitev »stojnice« znanj OŠ Medvode (predstavitev natečaja najboljše fotografije OŠ Medvode) 6. Kviz iz geografije, kulture in splošne razgledanosti Vodijo učenci OŠ Medvode, Koordinatorka: Andreja Čeru Več >>

Izvaja: KUD Leyli
Kranj, 9. 9. 2020 ob 15.30
Na paradi učenja se bodo predstavile plesalke orientalskih plesov iz KUD Leyli. Zaplesale bodo par plesov. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Pilštanj
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 15.45 do 16.00
Turistično društvo Pilštanj vas vabi k obisku bisera, starodavnega trga Pilštanj, v osrčju Kozjanskega. Verjamemo, da se boste po video sprehodu po našem trgu kmalu k nam podali tudi v živo. Veseli vas pričakujemo. Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 17.00
Branje je prvi korak do hitrejšega učenja. Lahko samo rečemo, da niso vsi bralci voditelji, so pa prav gotov vsi voditelji bralci. na delavnici se bomo naučili, kako brati učinkovito in hitreje. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Mej-se d. o. o.
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Likovna ustvarjalnica je namenjena vsem, ki radi ustvarjajo. Ustvarjali bomo na različnih likovnih področjih in se učili ročnih spretnosti. Tako bomo slikali, risali, ustvarjali izdelke iz papirja in še mnogo drugih stvari. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Ključ
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 16.00 do 17.00
Mlado jazz skupino Chaves sestavljajo: Špela Došler – vokal, Luka Tacer – harmonika, Tine Pirš – kitara, Martin Belcer – saksofon, Domen Zupan - bas kitara in Luka Turk – bobni. Povezuje jih ljubezen do jazz-a in tudi to, da so in bivši oz. sedanji dijaki gimnazije na Šolskem centru Rogaška Slatina in učenci Glasbene šole Rogaška Slatina. V mesecu marcu so morali za nedoločen čas prestaviti svoj samostojni koncert, ki bi se odvil na odru šmarskega kulturnega dom. Obiskovalce PU vabijo, da jih pridejo pogledat na odprto vajo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Udeleženke študijskega krožka v Makolah je zbiralo stare igrače. Ob pogledu na stvari nam spomini zaidejo v naše otroštvo - ko na radiu zaslišimo starejšo pesem, na televiziji zagledamo staro reklamo ali pa najdemo na podstrešju stare albume slik, igrače ali kaj podobnega. Ljudje se radi spominjamo lepih trenutkov in dogodkov, zato vabljeni na Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica na razstavo starih igrač ob Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
V knjižnici ne dobite samo knjig, ampak tudi ustvarjalnost. Na Paradi učenja bomo skupaj ustvarjali. Več >>

Izvaja: Slovensko društvo za celiakijo Gorenjska
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Spoznajte celiakijo, sistemsko avtoimuno bolezen: kako jo prepoznati in kaj lahko storimo, da omilimo njene posledice. Več >>

Izvaja: Center TNP Bohinj
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Pokukajte skozi mikroskop in videli boste zelo majhne stvari. Vabimo vas na stojnico Parade učenja v Bohinjski Bistrici. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Bohinj
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Zaposleni v ZD Bohinj bodo testirali vašo telesno pripravljenost - obiščite jih na stojnici na Paradi učenja v domu Joža Ažmana. Več >>

Izvaja: Srednja šola Jesenice
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Pridružite se dijakom in dijakinjam programa predšolska vzgoja in ustvarjajte skupaj z njimi - v ustvarjalnem kotičku na Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Rdeči križ - območno združenje Radovljica
Bohinjska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00
Pravočasno oživljanje lahko reši življenje. Udeležite se predstavitve postopka oživljanja na Paradi učenja v Bohinju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska
Medvode, 9. 9. 2020 od 16.00 do 17.00
Učenca Adam in Gaber bosta skupaj z mentorico Romano predstavila robotke KUBO za najmlajše in robota SPIKE za najstarejše, v sklopu tega tudi lego ligo. Več >>

Izvaja: Zeliščna kmetija Gorska roža Špela Pogelšek s.p.
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 16.00 do 16.15
Z vami se bomo družili na PU v živo in na spletu. Vabimo vas k ogledu predstavitve naše zeliščne kmetije in upamo, da nas obiščete tudi v živo ter se kaj novega naučite. Več >>

Izvaja: Občina Medvode
Medvode, 9. 9. 2020 od 16.00 do 17.00
Občina Medvode podpira Tedne vseživljenjskega učenja 2020 v Medvodah. Medgeneracijsko, med-podjetniško sodelovanje in povezovanje javnega ter zasebnega sektorja. Tržnica znanj bo s stojnicami povezala mnoge izvajalca. Gre za predstavitev dejavnosti in aktivno vključevanje v akcije društev, podjetij, samostojnih podjetnikov in vseh zainteresiranih skupin, ki izvajajo najrazličnejše oblike vseživljenjskega učenja v krajih med reko Soro in Savo. Prireditev pod pokrito tržnico v Medvodah, bo ob 16.00 slavnostno tvoril z nagovorom obiskovalcev, Ivo Rep, podžupan Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 16.30 do 17.00
V okviru Parade učenja bomo v mestnem parku ob Nacionalnem mesecu branja izobesili plakate, na katere bodo mimoidoči zapisovali naslove svojih najljubših knjig. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 16.45 do 18.00
Lemberška mlična potica je nekaj posebnega, takšne ne poznajo nikjer drugje. Marjo Lorenčak Kiker, Sašo Oberski in Cvetka Koražija iz društva Gaja so pripravili dokumentacijo za vpis Mlinčne potice v Register nesnovne kulturne dediščine. V Video predstavitvi pa nam pokažejo postopek priprave te slastne in znamenite velikonočne jedi iz Lemberga pri Šmarju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska
Medvode, 9. 9. 2020 od 17.00 do 18.00
Kot drug vir zelene energije vam bosta učenca Blaž in Luka predstavila model gorivne celice za pogon avtomobilčka in model gorivne celice za pogon elektromotorja z ventilatorjem. To so učenci spoznavali v okviru Erasmus+. Več >>

Izvaja: Športno društvo Moj Klub
Jesenice, 9. 9. 2020 od 17.15 do 17.30
Člani športnega kluba Moj klub bodo prikazali jazz točko in vam predstavili svoje dejavnosti za otroke in odrasle, skupinske vadbe ... Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 9. 2020 od 18.00 do 19.15
Parado učenja prinašamo v vaše domove preko spleta na Youtube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Premierno predvajanje predstavitev partnerjev in izobraževalnih vsebin zaključujemo s predavanjem dr. Karla Gržana . Vabimo vas, da si na povezavi https://bit.ly/KSPJ-youtube pogledate predavanje dr. Karla Gržana z naslovom Ta krasni nori svet. Videoposnetek bo ostal dostopen za ogled tudi po premiernem predvajanju. Več >>

Izvaja: Zavod za šport Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 18.00 do 18.30
V okviru letošnje Parade učenja se bomo na koncu ustavili tudi ob bistriškem bazenu, kjer bomo ozaveščali ljudi o pomembnosti krepitve telesa in duha, plavanje pa spada med eno najbolj učinkovitih načinov vadbe. Rekreativne dejavnosti tudi krepijo samozavest in pozitivno samopodobo. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 19.30 do 21.00
V letošnjem strokovnem delu Parade učenja bomo obeležili 20-let delovanja MOCIS-a skozi interaktivno gledališko predstavo – InterMocis, ki bo poleg promocije vseživljenjskega učenja od nastopajočih in gledalcev zahteval učenje v praksi. K sodelovanju smo povabili letošnjega ambasadorja Parade učenja, koroškega striparja in ilustratorja ter dobitnika priznanja Andragoškega centra Slovenije 2010, Cirila Horjaka alias dr. Horowitz. V predstavi sodelujujejo trije nastopajoči. Gre za animiran improvizacijsko, glasbeno, pripovedovalski dogodek, v katerem se glasbenik Žiga Golob, ambasador dr. Horowitz ter pripovedovalec Rok Kušlan skupaj lotijo MOCIS-ove zgodovine, 20-letnega delovanja in pomembnejših prelomnic s pomočjo občinstva. Zaradi ukrepov proti širjenu pandemije COVID-19 in omejitve števila gledalcev so obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 9. 2020 od 18.00 do 20.00
Nove razmere zahtevajo od nas nova znanja. Tudi naši predavatelji in partnerji TVU vse bolj kombinirajo delo v živo in delo preko medijev oz. na daljavo. V večini že imajo izkušnje s snemanji kratkih video prispevkov, na delavnici pa bomo poglobili znanje o tem, kako posneti in zmontirati kratek video s pomočjo katerega na zanimiv način predstaviš svojo aktivnost, projekt, učno vsebino, organizacijo ... Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Celje, 1. 10. 2020 od 13.00 do 14.00
Antarktika, sedmi kontinent, je najhladnejša in najbolj suha celina. Dom številnih živalskih vrst, ki jih srečamo samo na južni polobli. Deželo, ki presune z nadnaravno lepoto in tišino, kamor še vedno ni prodrl masovni turizem, bo v potopisnem predavanju predstavila profesorica šole Sonja Salobir Lindsay. Več >>

Izvaja: CUDV Draga - center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga
Draga, 9. 10. 2020 od 10.00 do 10.00
tema: parada učenja- dan učečih se skupnosti korona virus nam ne bo preprečila druženja in zabave. družili se bomo na daljavo. kako? pomagali si bomo s sodobno tehnologijo. uporabljati se bomo naučili program zoom. svoje prijatelje bomo lahko videli. s svojimi prijatelji se bomo zabavali. s svojimi prijatelji bomo poslušali in delili glasbo. s svojimi prijatelji se bomo naučili nekaj novega. pridruži se nam na skupnem srečanju. zoom srečanje bo v petek, 9.10.2020, ob 10. uri. skupaj s tvojo podporno osebo bosta dobila navodila, kako se program zoom naloži in uporablja. prijatelji iz cudv draga silva, andreja, nataša in simon Več >>