Iskanje prireditev TVU 2020

Prireditve akcije: Dan za kakovost


Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 1. 9. 2020–30. 10. 2020 od 00.00 do 00.00
Branje in telesna aktivnost ter pisanje so trije stebri uspešnega boja proti stresu, tesnobi, depresiji in drugim težavam. Pridružite se Športni bralni znački. K sodelovanju vabimo vse člane knjižnice, starejše od 15 let. Lahko sodelujejo v Knjižnici Domžale in v krajevnih knjižnicah. Bralci, ki bodo prebrali 3 knjige s seznama ter oddali izpolnjeno zloženko, bodo prejeli priznanja in simbolične nagrade. Nekaj izžrebancev bo prejelo priznanje in simbolične nagrade. Nekaj izžrebancev bo prejelo lepe nagrade, ki jih bo prispevala Hiša na travniku - hiša športa, zdravja in dobrega počutja iz Doba pri Domžalah. Brali bomo od 23. septembra do 30. aprila 2021, maja pa sledi zaključek s podelitvijo nagrad in priznanj. Več >>

Izvaja: BIC Ljubljana
Ljubljana, 1. 9. 2020–10. 9. 2020 od 12.00 do 15.00
Delavnice za zaposlene in srečanje vseh zaposlenih so del procesa vpeljave evropskega modela CAF - to je orodje za celovito obvladovanje kakovosti v javnem sektorju. Delavnice so interne narave in so namenjene zaposlenim na BIC Ljubljana. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 4. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 15.00
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves september in še malo oktobra in hkrati sovpada tudi s Tedni vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 8. 9. 2020 ob 10.00
Ljudska univerza Krško je nosilka zelenega znaka kakovosti POKI do leta 2023. Zaposleni bodo imeli strokovno srečanje na temo razvoja kakovosti in uvajanja sprememb v novi izobraževalni sezoni. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 8. 9. 2020 od 15.00 do 16.00
Učiteljem bomo predstavili rezultate presoje kakovosti v šolskem letu 2019/2020 in izpeljali razpravo o možnostih za razvoj kakovosti na šoli. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 14. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Srečanje je namenjeno zaposlenim na CDI Univerzumu na temo, kako izboljšati kakovost naših storitev. - interno srečanje zaposlenih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 16. 9. 2020 od 08.00 do 09.00
Predstavitev portala Mozaik kakovosti, ki je s strokovnimi priporočili, številnimi pripomočki, dobrimi praksami in izobraževalnimi videi v pomoč izvajalcem pri izvajanju aktivnosti s tega področja. Tema delovnega zajtrka bodo možnosti za izboljšavo kakovosti v delovnem procesu in predlogi za načrtovanje dela skupine za kakovost v prihodnje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 16. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Svetovalna središča po Sloveniji bodo naredila skupni dogodek "dan kakovosti". Ljudska univerza Rogaška Slatina bo imela prireditev z naslovom "kakovost ustvarjamo vsi" Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 17. 9. 2020 od 08.30 do 10.00
Kreativni zajtrk bo namenjen pogovoru, izmenjavi mnenj, predlogov itd. zaposlenih na enoti ljudska univerza, ki niso člani komisije za kakovost, in sicer na temo - Dobre prakse in vpeljane izboljšave, ki so prispevale k razvoju kakovosti dela na enoti ljudska univerza in jih velja ohraniti/nagraditi, ter vpeljava novih izboljšav. Pogovor bo strukturiran in bo zajemal: 1. vidike tega, kaj počnemo na področju skrbi za kakovost, z namenom prenove Listine kakovosti, da vanjo vnesemo še več tistega, kar je zares naše, tudi kar zadeva celostno podobo, ki je bila narejena za enoto ljudska univerza; 2. razmislek, na kakšen način bi udeležence naših izobraževanj in naše zunanje strokovne sodelavce (in tudi nas same) povprašali, kaj jim/ nam pomeni ljudska univerza, v smislu sooblikovanja/ soustvarjanja/ bogatenja kakovosti življenja v lokalnem okolju in kako/če sploh vpliva na njihove/naše osebne svetove kakovosti, ter seveda kako vidijo kakovost naših storitev. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 17. 9. 2020 od 09.00 do 11.00
Vsem zaposlenim bomo predstavili rezultate Samoevalvacijskega poročila in zgledovalnega obiska, ki smo ga opravili na LU Murska Sobota. Na osnovi predstavljenih ugotovitev bomo zasnovali smer prenove promocijske dejavnosti na LU Celje. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 18. 9. 2020 od 07.00 do 17.00
Kotiček: Kakovost ustvarjamo vsi, v katerem bodo razstavljeni razni plakati in dokumenti, kako je pomembna kakovost in kako ZLU skrbi zanjo. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 9. 2020 od 08.00 do 12.00
Dobro jutro kakovost – delovni zajtrk z zaposlenimi in učitelji - Predstavitev dela in vpeljanih izboljšav na področju kakovosti - Kakovost teče novi krog – kaj se bomo spraševali tokrat? (oblikovanje samoevalvacijskih vprašanj s pomočjo iger in dela v skupinah) - Preizkusimo se - 6 minutni test hoje - da bomo bolj vzdržljivi in kreativni Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Rogla, 18. 9. 2020 od 08.00 do 11.00
Voden pogovor z zaposlenimi o kakovosti izobraževanja odraslih, ki ga bo vodila direktorica Andragoškega zavoda, Irena Urankar. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 18. 9. 2020 od 08.30 do 10.00
ZIK Črnomelj bo izvedel delavnico na temo kakovosti v izobraževanju odraslih za udeležence programa Socialna aktivacija. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 18. 9. 2020 ob 09.00
Na stojnici bomo s promocijskim gradivom predstavili delo Ljudske univerze Ormož na področju kakovosti v letu 2020 in pri pripravi na novi samoevalvacijski cikel (kazalniki kakovosti zaposleni, prostori in oprema – Mozaik kakovosti). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 18. 9. 2020 ob 09.00
V času TVU 2020 bomo na Ljudski univerzi Ormož pripravili kotiček za kakovost s promocijskih gradivom in predstavitvijo našega dela na področju kakovosti. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 18. 9. 2020 ob 09.00
Dogodek bo namenjen pogovorom na temo kakovosti znotraj kolektiva. Glavne vsebine dogodka se bodo sukale okoli vprašanj: - Katere aktivnosti se v naši organizaciji trenutno izvajajo na področju kakovosti? - Kako vem, ali je moje delo kakovostno? - Koliko dela nas še čaka za vnovično pridobitev Zelenega znaka kakovosti? Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
Škofja Loka, 18. 9. 2020 ob 09.00
Organizatorji izobraževanja bodo ponovili, obnovili in dopolnili svoje znanje o pripravi vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev. Vsebina delavnice: struktura vprašalnika, vrste vprašalnikov, število vprašanj, testiranje vprašalnika, navodila za izbiro odgovorov, primeri dobre prakse, objavljeni na spletni strani Mozaik kakovosti. Več >>

Izvaja: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ljutomer, 18. 9. 2020 od 09.00 do 10.00
Komisija za kakovost bo pripravila in naredila načrt razvojnih ciljev, ki jih bomo v šoli želeli doseči v tem šolskem letu. K razvijanju načrta smo povabili še učitelje za posamezno področje v sklopu razvojnih ciljev. Več >>

Izvaja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Kranj, 18. 9. 2020 ob 10.30
Predstavitev je namenjena vsem, ki želijo izvedeti, kako pomembno je zagotavljati in ugotavljati kakovost v izobraževalni organizaciji. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 18. 9. 2020–23. 9. 2020 od 12.00 do 18.00
Na Srednji zdravstveni šoli Celje bomo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja obeležili Dan za kakovost. Dejavnost bomo združili z pričetkom šolskega leta za udeležence izobraževanja odraslih, vpisane v šolskem letu 2020/21. V pritličju šole bomo postavili stojnico, kjer bomo predstavili dosežke na področju kakovosti v izobraževanju odraslih na Srednji zdravstveni šoli Celje ter promocijsko gradivo in gradivo za pomoč pri razvijanju in presojanju kakovosti v izobraževanju odraslih. Udeležence izobraževanja odraslih bomo spodbudili k sodelovanju na tem področju, saj kakovost ustvarjamo vsi. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 18. 9. 2020 od 12.00 do 14.00
Temu dnevu na čast je naš hrast na travniku dobil novo preobleko v obliki spirale. Spirala predstavlja starodavni simbol malodane v vseh kulturah in jo najdemo na vseh ravneh bivanja. Če sledimo spirali iz središča navzven pomeni širjenje (zavedanja, delovanja, znanja …) in razvoj. Če sledimo spirali iz zunanjosti proti središču, simbolizira osredotočenost, približevanju bistvu, potovanje navznoter. Spirala je lahko naša iztočnica za pogovor o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih in navdih pri skrbi za kakovost. Posebna zahvala gre udeleženkam in prostovoljkam Večgeneracijskega centra Planet generacij, ki so celo leto pridno kvačkale. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
Škofja Loka, 18. 9. 2020 ob 15.00
Učitelji bodo spoznali načine in IKT orodja za izvedbo poučevanja na daljavo, se seznanili z načeli sodelovalnega učenja v spletnem učnem okolju ter si izmenjali svoje izkušnje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 21. 9. 2020–22. 9. 2020 od 08.00 do 16.00
Predstavitev kolektiva Ljudske univerze Ajdovščina in dela na področju presoje in razvoja kakovosti. Predstavitev s pomočjo fotografij in drugih dokumentov na panoju. Nanj bomo dali še odgovore zaposlenih in učiteljev na vprašanje »Kdaj je zame izobraževanje kakovostno in se ga z veseljem udeležim?« K sodelovanju in odgovorom bomo spodbudili podjetnike in druge partnerje ljudske univerze, predsednike krajevnih skupnosti, mimoidoče obiskovalce prostorov ljudske univerze in udeležence izobraževanj. Pano bo ostal na ogled v avli do konca oktobra. Na FB bomo občasno objavljali fotografije, posnetke različnih oseb, ki nam bodo zaupale svoje odgovore na vprašanje. Tako bomo dodatno opozarjali na pomen kakovosti izobraževanja in javnost sproti vabili k sodelovanju (lahko osebno ali po e pošti). Izmed vseh sodelujočih bomo na koncu izžrebali dobitnike 3 uporabnih nagrad. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 21. 9. 2020 ob 09.00
Za kolektiv Andragoškega centra Slovenije bomo organizirali tematsko srečanje z naslovom »Vidiki kakovosti izobraževanja na daljavo«. Dr. Tanja Možina bo kolektivu predstavila rezultate evalvacijske študije o izobraževanju odraslih na daljavo v času pandemije. Sledil bo pogovor s sodelavci o dobljenih rezultatih. Predstavili bomo še novosti v zvezi s prenosom orodja za spletno anketiranje 1KA na domeno Arnes ter nekaj utrinkov s promocijskih dogodkov izvajalskih organizacij ob Dnevu za kakovost 2020. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 21. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Na Dnevu za kakovost bo komisija za kakovost zaposlene seznanila s pregledom dela za letošnje leto in preverila uresničevanje akcijskih načrtov za kakovost. Zaposleni se bomo seznanili s projekti mobilnost Erasmus+, ki se jih bomo udeležili zaposleni. Zaposleni bomo rešili vprašalnik o delovnih vrednotah in pogledali, kako se naše vrednote skladajo z vrednotami LU Jesenice. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 21. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Srečanje je namenjeno zaposlenim na CIK Trebnje na temo kakovosti storitev, s poglobljenim razmislekom na lastni angažiranosti in iskanju rešitev s timskim sodelovanjem. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 21. 9. 2020 od 13.00 do 16.00
ZIK Črnomelj bo izvedel srečanje zaposlenih na temo razvoja kakovosti po metodi svetovne kavarne, v mali dvorani KD Črnomelj. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 22. 9. 2020 od 09.00 do 15.00
Člani komisije za kakovost in svetovalka za kakovost bodo za kolektiv RIC-a Novo mesto organizirali strokovni dogodek - strateško konferenco. Dogodek bomo izpeljali v obliki svetovne kavarne, na kateri se bodo sodelujoči vsebinsko dotaknili štirih sklopov: 1. strokovna, razvojna in projektna odličnost, 2. odličnost poslovanja, 3. zadovoljstvo vseh vključenih in 4. družbena odgovornost in trajnostna naravnanost. Ta dan bomo člani komisije za kakovost izpeljali tudi redno sejo in na njej obravnavali pripravljen predlog za posodobitev informacij o kakovosti na novi spletni strani RIC-a. Ne bo manjkalo niti promocijskih aktivnosti, saj bomo pripravili in na socialnih omrežjih ter drugih medijskih kanalih objavili informacijo o ključnih dosežkih na področju presojanja in razvijanja kakovosti v RIC-u (novi strateški načrt, pridobljene pravice za uporabo Zelenega znaka za kakovost, poročilo o zadovoljstvu naših udeležencev in še …). Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 22. 9. 2020 ob 10.00
V sklopu Tedna vseživljenskega učenja bo potekal strokovni dogodek in hkrati predstavitev dobrih praks v zvezi s kakovostjo. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 22. 9. 2020 ob 16.00
V sklopu Tedna vseživljenskega učenja bo potekal strokovni dogodek in hkrati predstavitev dobrih praks v zvezi s kakovostjo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 5. 10. 2020 od 13.00 do 15.30
Skrb za kakovost je temelj napredka vsake organizacije, sploh učeče se. Skupina za kakovost in svetovalka za kakovost na LUNG-u skrbijo za pregled nad uvajanjem izboljšav in zadovoljstvo vseh deležnikov, dvakrat letno pa se srečajo s celotnim kolektivom na daljšem delovnem sestanku. Tokratno razvojno konferenco smo umestili med dogodke Tednov vseživljenjskega učenja, saj se nam zdi skrb za kakovost tema, ki je zanimiva tudi za naše zunanje sodelavce, partnerje in udeležence. O izsledkih razvojne konference, ki bo sicer potekala v krogu kolektiva, bomo informirali tudi ostale deležnike. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 6. 10. 2020 od 09.00 do 10.30
Delovni zajtrk zaposlenih MOCIS-a na temo kakovost izobraževanja odraslih. Ogled kratkih izobraževalnih filmčkov na spletni strani KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (https://kakovost.acs.si/). Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 7. 10. 2020 od 19.00 do 20.30
Si želite najti učinkovite načine za obvladovanje stresa in strahu v trenutnih negotovih časih? Si povečati pozornost, se lažje umiriti? Naučiti postaviti mejo? Učinkoviteje upravljati s svojimi mislimi, čustvi in vedenjem? Spoznati načine zavestnega in sistematičnega dela z bolečino, boleznijo ter izzivi vsakdanjega življenja? Predstavili vam bomo tehnike s področja obvladovanja stresa in ohranjanja psiho-fizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, ki temeljijo na 40-letnih znanstvenih raziskavah medicinskih centrov po svetu, t.i. MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programih, ki jih izvajajo v zavodu MEDIUS. Obvezna je predhodna spletna prijava. Predavata: Lucija L. Skok in Mateja Lenarčič Organizacija: MEDIUS, Inštitut za čuječnost in mediacijo, Knjižnica Domžale. Več >>