Izvajalci prireditev TVU 2020

Hortikulturno društvo Radeče

Gledališka pot 2, 1433 Radeče
Telefon: 041 976 005
Kontaktna oseba

Jovanka Kranjec
E-naslov: danielaknavs@gmail.com


 

PRIREDITVE

Hotemež, 5. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije ter Gozdarskim inštitutom Slovenije bo Hortikulturno društvo Radeče organiziralo poljudnoznanstveno predavanje na temo gozda in vode. Gozd je zagotovo pomemben del slovenske identitete, odnos ljudi do gozda pa je pomemben pokazatelj stopnje naše okoljske osveščenosti. Skrben in trajnostno naravnan razvoj gozda omogoča optimalno delovanje celotnega gozdnega ekosistema - življenjskih združb rastlin in živali ter njihovih življenjskih prostorov. Trajnostno upravljanje z gozdnimi viri je tako izrednega pomena za ohranjanje ekološkega ravnotežja v naravi. Pomembno prispeva tudi k ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Navedeni vsebinski izzivi bodo rdeča nit strokovnega predavanja. Strokovna predavateljica bo spregovorila o neločljivi povezanosti gozda in človeka. Več >>