Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, podružnična osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer

Golarjeva ulica 6, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 584 4300
E-naslov: o-icljutomer.ms@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osicljutomer.si
Kontaktna oseba

Sanja Kovačič
E-naslov: sanja.kovacic@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ljutomer, 11. 9. 2020 od 08.00 do 12.00
Murski logi in mrtvice reke Mure pri Veržeju predstavljajo pravi naravni biser. Travnik je nastal z izsekavanjem gozda, zato ima značilno rastlinstvo vlažnih tal, kot je ozkolistna bela narcisa, ki jo v vzhodni Sloveniji najdemo le na tem območju. Ob bregovih reke Mure boste spoznavali murski log, ki je razčlenjen v vegetacijske pasove, odvisne od ravni talne vode in sestave tal. Vsaka rečna poplava spremeni obliko okljukov. Spremembe se kažejo v nastanku novih rokavov mrtvic, zasipavanju prejšnjih mrtvic ter ugrezanju dreves s slabim koreninskim sistemom, ki jih zasuje pesek. Posledica tega zasipavanja pa so zraščene mrtvice, ki postopoma preidejo v močvirje in nazadnje postanejo kopno. Mrtvice so večinoma stoječe vode, bogate s floro in favno stoječih voda. Gozdna učna pot je izjemno zanimiv in poučen izlet, ki ga bomo izvedli za učence OŠPP od 2. - 9. razreda. Več >>

Ljutomer, 18. 9. 2020 od 12.00 do 13.35
Ga. Svetlana Oletič in ga. Olga Naizhar sta Ukrajinki, ki že nekaj let živita in delata v Sloveniji. V lanskem letu je bilo v Ljutomeru ustanovljeno ukrajinsko - rusko društvo, obe sta v društvu zelo aktivni. Učencem OŠ Cvetka Golarja bosta predstavili bogato kulturno dediščino Ukrajine, jih popeljali v pravljični svet ruskih in ukrajinskih pravljic in jih naučili nekaj osnov ruščine. Verjamemo, da bo zelo zabavno. Več >>

Ljutomer, 6. 10. 2020 od 16.00 do 18.00
Pot v Razkriškem kotu nas vodi po številnih točkah zdravilnih zemeljskih energij. Vodi nas ob reki Ščavnici, ki se nato v njemu izlije v Muro. Razkriški kot je poleg Bukovniškega jezera eno najbolj znanih nahajališče zdravilnih zemeljskih energij v Sloveniji. Znamenita sta tudi zdravilni Ivanov izvir in prazgodovinska naselbina. Pokrajina po katerih hodimo nam da zelo jasno predstavo skrivnostnih močvirij, ki jih v svojih romanih popisuje Vlado Žabot. Razkirški kot leži v subregiji Murska ravan, ki je del regije Severni Panonski svet. Popoldanski družinski izlet in druženje bo namenjen učencem OŠ Cvetka Golarja Ljutomer in njihovim družinam. Več >>

Ljutomer, 23. 9. 2020 od 11.00 do 13.30
Likovna sekcija ''Silvo Prelog'' Ljutomer ustvarja v okviru Kulturnega društva Ivana Kaučič, in sicer se člani umetniško udejstvujejo že dobrih 40 let. Sekcije se imenuje po dolgoletnem, preminulem članu in predsedniku sekcije, likovnem pedagogu Silvu Prelogu. Trenutno ima sekcija petnajst članov, ki delujejo pod predsedstvom ge. Ivanke Marko. Člani sekcije so se v preteklih letih udeleževali likovnih kolonij tako v Sloveniji kot tudi preko meja, organizirali pa so tudi samostojne razstave. Njihovo likovno ustvarjanje je raznoliko, in sicer nabor njihovih del sega od realističnih podob domače pokrajine ter vse do abstraktnih kompozicij. Tokrat bodo svoje likovno znanje delili z učenci OŠPP Cvetka Golarja v parku generala Rudolfa Maistra v Ljutomeru. Več >>

Ljutomer, 10. 9. 2020 od 10.00 do 11.30
Folklorna skupina Leščeček deluje pod okriljem Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej od leta 2006. Umetniško vodstvo je v letu 2012 od Alenke Belec, ki je skupino vodila od ustanovitve, prevzel domačin Marko Rus. Sekcija Leščeček, v okviru katere uspešno deluje tudi Vokalna skupina Leščeček, šteje preko 30 članov iz celotnega Pomurja, z željo po kakovostnem ohranjanju slovenskega ljudskega izročila. Člani FS Leščeček bodo s svojim obiskom na OŠ Cvetka Golarja popestrili običajen šolski dan in učencem predstavili ljudske plese, ki so jih plesali na našem območju. Učencem bodo predstavili tudi kostume in jih naučili plesati Rašplo. Več >>