Izvajalci prireditev TVU 2020

Abitura, d.o.o. Celje, Višja strokovna šola

Lava 7, 3000 Celje
Telefon: 03 428 5530
E-naslov: referat-vis@abitura.si
Spletna stran: http://www.abitura.si
Kontaktna oseba

Mateja Pistotnik
E-naslov: mateja.pistotnik@zlu.si


 

PRIREDITVE

Zagorje ob Savi, 9. 9. 2020 od 09.00 do 11.00
Radi potujete, a imate vedno znova težave z uporabo osnovnih fraz, ki vam olajšajo sporazumevanje. Pridružite se nam na angleških uricah kjer bomo na praktičen in zanimiv način ponovili in spoznali uporabne besede, izraze in fraze. Več >>

Zagorje ob Savi, 10. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Predstavitev ZLU in programov, ki jih izvajamo (osnovna šola, ekonomski tehnik, logistični tehnik). Predstavitev predmetnika, predavateljev, trajanje programov, urnik, potek predavanj, vsebina, poklicna matura). Več >>

Zagorje ob Savi, 10. 9. 2020 od 17.00 do 18.00
Predstavitev ZLU in programov, ki jih izvajamo (osnovna šola, ekonomski tehnik, logistični tehnik). Predstavitev predmetnika, predavateljev, trajanje programov, urnik, potek predavanj, vsebina, poklicna matura). Več >>

Zagorje ob Savi, 16. 9. 2020 od 08.30 do 09.30
Gestalt terapija je humanistična psihoterapevtska smer, katere temeljna značilnost je celostni pristop, ki posameznika vedno obravnava kot nedeljivo celoto. Ta način terapije omogoča posamezniku, da ozavesti določene probleme in poišče načine, s pomočjo katerih se bo z njimi spoprijel v vsakdanjem življenju. Praktično izvedemo dve vaji, ki ju lahko uporabimo pri svetovancih. Pri prvi vaji je poudarek na neverbalni govorici (opažam, domnevam, ob tem čutim). Pri drugi vaji pogledam vase (delo s kartami). Več >>

Zagorje ob Savi, 7. 9. 2020 od 09.00 do 11.00
Ruščina je najbolj razširjen slovanski jezik. Za učenje ruskega jezika je vedno več zanimanja, veliko pa je tudi poslovnih kontaktov. Udeleženci se naučijo predstaviti sebe, vprašati za sogovornikovo ime, predstaviti svojo družino, poimenujejo svet okoli sebe (stvari, osebe) v neposredni okolici, spoznajo rusko abecedo. Več >>

Zagorje ob Savi, 7. 9. 2020 od 17.00 do 19.00
Spletne učilnice so mesto za sistematično zbiranje učnih gradiv, dobrodošla pomoč in podpora pri izvajanju pouka na daljavo, prav tako omogoča e-komunikacijo med predavatelji in udeleženci učnega procesa. Na delavnici bodo udeleženci spoznali glavne značilnosti spletnih učilnic ter samostojno uredili spletno učilnico za svoje predmetno področje. Več >>

Zagorje ob Savi, 8. 9. 2020 od 17.00 do 19.00
Delavnica je namenjena kandidatom, ki so prijavljeni na izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni. Na delavnici bodo udeleženci vadili pisanje krajših besedilnih vrst po predhodnem navodilu ter govorno sporazumevanje s pomočjo iger vlog in opisov slik. Dobili bodo tudi povratno informacijo, na kaj morajo biti pri izpitu še posebej pozorni. Več >>

Zagorje ob Savi, 8. 9. 2020 od 17.00 do 19.00
Izobraževanje na daljavo predstavlja sodobno obliko poučevanja in postaja vse bolj učinkovitejše. Vključevanje uporabe IKT v pedagoškem procesu prinaša izboljšanje in pomoč pri učenju. Na delavnici si bomo pogledali možnosti izobraževanja na daljavo v obliki individualnih ali skupinskih predavanj prek videokonferenčnih sistemov Zoom in Jitsi. Več >>