Izvajalci prireditev TVU 2020

Ljudska univerza Ormož

Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
Telefon: 02 741 5500
E-naslov: lu-ormoz@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.lu-ormoz.si
Kontaktna oseba

Viki Ivanuša
E-naslov: viki.ivanusa@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ormož, 18. 9. 2020 ob 09.00
Na stojnici bomo s promocijskim gradivom predstavili delo Ljudske univerze Ormož na področju kakovosti v letu 2020 in pri pripravi na novi samoevalvacijski cikel (kazalniki kakovosti zaposleni, prostori in oprema – Mozaik kakovosti). Več >>

Ormož, 18. 9. 2020 ob 09.00
V času TVU 2020 bomo na Ljudski univerzi Ormož pripravili kotiček za kakovost s promocijskih gradivom in predstavitvijo našega dela na področju kakovosti. Več >>

Ormož, 25. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
V okviru Dni svetovalnih središč Slovenije se dislokacija Ormož predstavlja na stojnici. Gre za predstavitev naše dejavnosti, naših formalnih in neformalnih programov ter za možnost svetovanja in informiranja v izobraževanju odraslih. Več >>