Izvajalci prireditev TVU 2020

Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 536 1560, 031 358 180
E-naslov: danica.flisar@gmail.com
Spletna stran: http://www.lums.si
Kontaktna oseba

Danica Flisar
E-naslov: danica.flisar@gmail.com


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 9. 9. 2020 ob 14.30
Dolgoživa družba je velika pridobitev in ne spodrsljaj razvoja. Moč neke skupnosti: družbe, občine, kraja ali družine določa njen “človeški kapital”, stopnja razvitosti ljudi. Razvoj in spremembe gredo v sodobni družbi tako hitro, da nobena šola in ne šolska reforma ne more več usposobiti ljudi za vse življenje. Znanje si po potrebah nabiramo sproti, da lahko razvijamo ali ohranimo kompetence za vse, kar tekom življenja počnemo. Osnovno pravilo sodobne družbe je “odprt dostop do znanja za vse ljudi”. Z izobraževanjem zagotavljajo ljudje svoj obstoj, postajajo nekaj novega, kar včeraj še niso bili in razvijajo svojo pripadnost sebi in skupnosti. Vseživljenjsko učenje omogoča medgeneracijsko sodelovanje. Sodelovanje zahteva predhodno delovanje generacij, tudi ljudi v tretjem življenjskem obdobje. Namesto tekmovanja vstopa sodelovanje ljudi in nastajanje posameznih socialnih skupnosti. Če ne, bi starejši s svojo odvisnostjo obremenjevali ostali dve generaciji, ker zaostajajo v znanju. Sodelovanje namesto tekmovanja demokratizira izobraževanje v sodobni družbi, kar omogoča sodobna IK tehnologija. Več >>

Murska Sobota, 8. 9. 2020 od 17.00 do 19.00
Etnologinja Jelka Pšajd nam bo predstavila široko področje pomurske kulturne dediščine in z njo povezane naravne dediščine od nepremičnin do nesnovne kulturne dediščine. Dotaknila se bo izrednega pomena varovanja in ohranjanja celotne dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki. Več >>

Murska Sobota, 9. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 17.00
Na razstavi bomo predstavili dela naših članov, ki ustvarjajo v likovnem in fotografskem krožku. Več >>