Izvajalci prireditev TVU 2020

Zavod za gozdove Slovenije

Titova ulica 8, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
E-naslov: joze.prah@amis.net
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Hotemež, 5. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
V sodelovanju s Hortikulturnim društvom Radeče ter Gozdarskim inštitutom Slovenije Zavod za gozdove Slovenije organizira poljudnoznanstveno predavanje na temo gozda in vode. Gozd je zagotovo pomemben del slovenske identitete, odnos ljudi do gozda pa je pomemben pokazatelj stopnje naše okoljske osveščenosti. Skrben in trajnostno naravnan razvoj gozda omogoča optimalno delovanje celotnega gozdnega ekosistema - življenjskih združb rastlin in živali ter njihovih življenjskih prostorov. Trajnostno upravljanje z gozdnimi viri je tako izrednega pomena za ohranjanje ekološkega ravnotežja v naravi. Pomembno prispeva tudi k ohranjanju kakovostnih nadzemnih in podzemnih voda ter s tem pitne vode. Navedeni vsebinski izzivi bodo rdeča nit strokovnega predavanja. Več >>