Izvajalci prireditev TVU 2020

ŠK Od vznika do evra

Trg 5 1433 Radeče, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
E-naslov: joze.prah@amis.net
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 29. 9. 2020 od 09.00 do 13.00
V sklopu dogodka bomo pripravili izobraževanje na temo javnih razpisov iz programov razvoja podeželja. Udeležencem bomo v strnjeni obliki podali informacije o sledečih vprašanjih: kje najti primerne razpise, na kakšne razpise se je možno prijavljati in katerim kriterijem je potrebno ustrezati, kako pripraviti zahtevano dokumentacijo, kje poiskati administrativno in pravno pomoč pri pripravi prijave. Namen dogodka je udeležence različnih struktur (mala podjetja, samostojni podjetniki, društva ...) spodbuditi k prijavi na številne razpise, ki omogočajo infrastrukturni in vsebinski razvoj podeželskih krajev. Več >>

Počakovo, 22. 9. 2020 od 09.00 do 13.00
Dogodek Nega mladega gozda, ki bo potekal v organizaciji Društva lastnikov gozdov Sopota-Laško ter študijskega krožka Od vznika do evra, bo razdeljen na dva dela. Prvi del je kabinetno oziroma teoretično naravnan, v obliki predavanja bo potekal v gozdni učilni Hiše na Magolniku. Drugi del bo potekal v praktični obliki na terenu / v gozdu. V sklopu teoretično-praktičnega izobraževanja bodo udeleženci spoznali gojitvene ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v mladem gozdu (sajenje sadik gozdnega drevja, obžetev, nega mladja, gošče in letvenjaka, priprava tal za naravno obnovo, zaščita mladja pred divjadjo, delo z motorno čistilko ...). Vsak udeleženec bo prejel ustrezno strokovno literaturo. Na delavnico naj udeleženci pridejo primerno oblečeni in obuti (izobraževanje na terenu). Več >>

Počakovo, 1. 10. 2020 od 10.00 do 12.00
V sklopu delavnice, naslovljene Turizem v gozdnem prostoru, bomo naslovili temo, ki je iz leta v leto bolj aktualna. Turizem v prostoru slovenskih gozdov je namreč v porastu, razlogi za to so številni in vsebinsko različni. Izpostavili jih bomo in o njih podrobneje spregovorili: ugodne značilnosti in vsebine gozda v Sloveniji za razvijanje turističnih potencialov, osveščenost ljudi o pozitivnih vidikih gibanja v naravi, intenzivne marketinške aktivnosti s področja izdelkov / storitev za prosti čas, profitabilne prostočasne dejavnosti (opazovanje živali, pohodništvo, kolesarjenje, spoznavanje gozdnih sadežev ...). Spregovorili bomo tako o pozitivnih kakor tudi o negativnih učinkih razvoja turizma v gozdnem prostoru, osvetlili jih bomo v ekološki, družbeni in ekonomski luči. Z dogodkom želimo prispevati k spodbujanju razvoja turizma v gozdnem prostoru, ki pa bo vsekakor trajnostno naravnan. Več >>