Izvajalci prireditev TVU 2020

Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško

Titova 10, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 22. 9. 2020 od 09.00 do 13.00
Dogodek Nega mladega gozda, ki bo potekal v organizaciji Društva lastnikov gozdov Sopota-Laško in v sodelovanju s študijskim krožkom Od vznika do evra, bo razdeljen na dva dela. Prvi del je kabinetno oziroma teoretično naravnan, v obliki predavanja bo potekal v gozdni učilni Hiše na Magolniku. Drugi del bo potekal v praktični obliki na terenu / v gozdu. V sklopu teoretično-praktičnega izobraževanja bodo udeleženci spoznali gojitvene ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v mladem gozdu (sajenje sadik gozdnega drevja, obžetev, nega mladja, gošče in letvenjaka, priprava tal za naravno obnovo, zaščita mladja pred divjadjo, delo z motorno čistilko ...). Vsak udeleženec bo prejel ustrezno strokovno literaturo. Na delavnico naj udeleženci pridejo primerno oblečeni in obuti (izobraževanje na terenu). Več >>