Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Pod goro

Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 7572 950
Spletna stran: http://www.podgoro.si
Kontaktna oseba

Urška Marguč
E-naslov: urska.marguc@podgoro.si


 

PRIREDITVE

Slovenske Konjice, 7. 9. 2020 od 13.00 do 14.00
Motorika, fina in groba, je pomembna pri razvoju posameznika. Veliko lahko naredimo pri otroku na koordinaciji in motoriki v prvi triadi. Spoznali bomo primarne naravne gibe, razvijali naravne oblike gibanja, posnemanja s sveta narave. Učili se bomo živalskih gibov, lovili balone in si pretegnili telo ter duha. Na zanimiv način bomo spoznali vadbo za možgane Brain Gym in njegove posebnosti. Več >>

Slovenske Konjice, 29. 9. 2020 od 13.00 do 15.00
Učenci boste pripravili kvašeno testo, iz katerega boste oblikovali rogljičke. Polnili jih boste s polnilom sir, šunka, pica ali jih posipali z različnimi slanimi posipi, nato pa dobrote, ki jih boste ustvarili, tudi poskusili. Več >>

Slovenske Konjice, 4. 9. 2020 od 13.00 do 14.00
Učimo se preko igre, plesa in glasbe. Učiteljici bova izvedli kratko uprizoritev, sledila pa ji bo delavnica umetniškega poustvarjanja. Več >>

Žiče, 9. 10. 2020 od 17.00 do 24.00
Z učenci bomo noč preživeli v Špitaliču, kjer bomo obiskali tudi kartuzijo, se urili v kaligrafiji, brali ob svečah in potovali v domišljijske dežele. Več >>

Slovenske Konjice, 30. 9. 2020 od 13.15 do 14.15
Učenci se bodo skozi igro, gibalne aktivnosti, pogovor, glasbo, ... seznanili z različnimi tehnikami in pristopi kako se sprostiti, kako biti čuječ do sebe in drugih ter kako prepoznati svoja čustva in čustva drugih. Aktivnosti bomo izvajali v učilnici in/ali zunaj in bodo prilagojenje najstnikom. Več >>

Slovenske Konjice, 23. 9. 2020 od 13.15 do 14.15
Učenci se bodo skozi igro, gibalne aktivnosti, pogovor, glasbo, ... seznanili z različnimi tehnikami in pristopi kako se sprostiti, kako biti čuječ do sebe in drugih ter kako prepoznati svoja čustva in čustva drugih. Aktivnosti bomo izvajali v učilnici in/ali zunaj. Delavnica bo trajala eno uro. Več >>

Slovenske Konjice, 22. 9. 2020 od 13.30 do 14.45
Učenci boste samostojno izvedli nekaj zanimivih poskusov in jih poskusili tudi pojasniti. Spoznali boste, kako lahko fiziko uporabimo na zabaven način v vsakdanjem življenju. Več >>

Slovenske Konjice, 10. 9. 2020 od 13.00 do 14.30
S pomočjo priljubljenih kock in gradnikov bomo spoznavali matematiko, naravoslovje, tehniko, računalništvo in informatiko na način, ki je povsem primeren in prilagojen tvoji starosti. Uporabljali boste preprosto orodje LEGO Education WeDo (Legokocke, motorček, senzorji itd.), ki vam omogoča, da se z njegovo pomočjo naučite glavnih prvin programiranja, kar potem lahko prenesete v vsakdanje življenje. Z uporabo WeDo spodbujamo sodelovalno učenje ter komunikacijske spretnosti. Več >>