Izvajalci prireditev TVU 2020

Visoka šola za varstvo okolja

Trg mladosti 7, 3320 Velenje
Telefon: 03 898 64 10
Spletna stran: http://vsvo.si/
Kontaktna oseba

Milena Ževart
E-naslov: milena.zevart@vsvo.si


 

PRIREDITVE

Mozirje, 28. 9. 2020–9. 10. 2020
Razstava Vodni viri – viri življenja zaključuje projektne aktivnosti, financirane iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na območju Lokalne akcijske skupine (las) Zgornje Savinjske in Šaleške doline (2018–2020). Visoka šola za varstvo okolja Velenje je kot partner širše projektne naloge z naslovom „Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov – Žegnan studenec“ izvedla popis gospodinjstev na severnem delu občine Rečica ob Savinji (ros), kjer se obravnavani vodni vir nahaja. Več >>