Izvajalci prireditev TVU 2020

Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Telefon: 03 746 29 02
E-naslov: natalija.brecko@sc-s.si
Spletna stran: http://www.sc-s.si
Kontaktna oseba

Natalija Brečko
E-naslov: natalija.brecko@sc-s.si


 

PRIREDITVE

Šentjur, 15. 9. 2020 od 09.30 do 11.00
Predstavljene bodo invazivne rastline, njihov vpliv na okolje in prikaz zatiranja izbranih rastlin. Prireditev bo vodila Cvetka Cokan Grenko. Več >>

Šentjur, 9. 9. 2020 od 08.00 do 09.00
Predstavitev izzivov v izobraževanju izrednih študentov, komuniciranje, povratno sporočilo, timsko delo in ustvarjalnost. Več >>

Celje, 7. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Žganjekuha ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Od povprečne kakovosti nekdaj, se v današnjem času od žganja pričakuje visoka oz. najboljša kakovost. Ali znamo in zmoremo izpolniti pričakovanja sodobnega pivca žganja? Odgovor na to vprašanje bomo podali na delavnici z naslovom: Kako pripravimo dobro žganje, na kateri bomo spregovorili o tehnoloških postopkih pri pripravi žganja in o napakah pri izvajanju žganjekuhe. Več >>

Šentjur, 7. 10. 2020 od 09.00 do 13.00
Delavnica bo potekala kot predstavitev projekta Planet Soen in inovativnih produktov, ki so rezultat dela naših učiteljev, profesorjev, dijakov in študentov, - na šolskem posestvu. V dogodku bodo prepletena znanja iz ekologije, kulinaričnih dogodkov in znanja tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski in francoski jezik. Produkti bodo rezultat pridelave, predelave in ponudbe na šolskem posestvu. V enem delu dogodka bomo predstavili sodobno mehanizacijo. V izvajanju bodo vključeni profesorji, dijaki in študenti. Na ta način se bodo dragoceno povezali in predstavili vsi izobraževalni programi Šolskega centra Šentjur v eni delavnici. Več >>

Šentjur, 23. 9. 2020 od 08.00 do 09.00
Predstavitev višješolskih programov, ki se izvajajo na Šolskem centru Šentjur - vpis, redni in izredni študij, izvedbeni predmetnik, praktično izobraževanje. Več >>

Šentjur, 8. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Predstavitev različnih metod senzoričnega preverjanja kakovosti živil. Pogoji senzoričnega preverjanja, izvedba različnih tehnik senzoričnega preverjanja. Več >>

Šentjur, 16. 9. 2020 od 08.00 do 09.00
V okviru prireditve bo potekala predstavitev značilnosti projektov, navodila za izdelavo manj zahtevnega projekta. Več >>