Izvajalci prireditev TVU 2020

Dom Jožeta Potrča Poljčane

Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane
Telefon: 02 829 59 20
Kontaktna oseba

Matej Bedenik
E-naslov: matej.bedenik@dom-poljcane.si


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 9. 9. 2020 od 13.30 do 14.00
Živimo v težkih časih, virus izgleda, kot da nam je začel krojiti življenja. Še posebno je to težko za starejše, ki hrepenijo po osebnih stikih, a so le ti za njih omejeni. Zato smo se na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica odločili, da bomo v sklopu Parade učenja prečkali pot tudi mimo bistriške enote doma Poljčane in jim zaigrali kakšno pesem na harmoniko ter jih s tem razveselili. Več >>

Poljčane, 7. 10. 2020 od 15.00 do 18.00
Cilj delavnice je na zanimiv in dinamičen način usposobiti ter ozavestiti zaposlene in brezposelne, da je v uspešnem delovnem kolektivu ključnega pomena pozitivna naravnanost, proaktivna vloga, usmerjenost k reševanju konfliktov in dobrim medgeneracijskim odnosom ter sprejemanje (samo)odgovornosti vsakega člana. S tem dosežemo, da se delovni timi različnih generacij bolje spoznajo, krepijo odnose, odpravljajo stereotipe oz. predsodke, rešujejo konflikte in dosegajo boljše delovne rezultate. Namenjen je prepoznavanju pomembnosti in zavedanju, da je predpogoj za obvladovanje življenjskih sprememb tako na poslovnem kot osebnostnem področju sprejemanje vseživljenjskega učenja, kot nekaj samo po sebi umevnega. Vsak udeleženec bo prepoznal svoja šibka in močna področja v okviru osnovnih kategorij uspešnosti. Na podlagi definiranja osnovnih kategorij uspešnosti bo nato sposoben prepoznati in določiti svoje osnovne cilje, predvsem pa izdelati konkretne načrte za uresničitev le-teh. Več >>