Izvajalci prireditev TVU 2020

Društvo DVIG - U3ŽO

Dolina 21, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 041775771
E-naslov: dvig@iold.si
Spletna stran: iold.si
Kontaktna oseba

Olga Drofenik
E-naslov: dvig@iold.si


 

PRIREDITVE

Dragomer, 16. 9. 2020 od 19.00 do 21.00
Slovanska plemena so se na naša tla selila od konca 6. stoletja dalje, skupaj z roparskimi Obri in mnogimi drugimi, ki so plenili po nekdanjem Rimskem cesartvu. Po treh stoletjih so nastale številne skupnosti, male in velike kneževine, med njimi tudi Velika Moravska v Panoniji. Prebivalstvo je bilo večidel slovanskega porekla in jezika in nasilnega pokristjanjevanja s strani frankovskega cesarstva niso sprejemali. Zaprosili so za misionarja, sveta brata Cirila in Metoda v Konstantinopel in dobili so moža, ki sta s kupaj s vojimi učenci izumila novo pisavo glagolico in v staro cerkveno slovanščino prevedla svete spise in obredne knjige in napisala prvi slovanski zakonik. Starocerkvena slovanščina je s papeškim ediktom postala enakovredna grščini, latinščini in hebrejščini. Delovanje svetih bratov je bilo presodnega pomena za nastanek modernih slovanskih jezikov in njihovo ohranitev v srednjeevropskem prostoru. Brez dvoma tudi za slovenski jezik. Več >>

Log pri Brezovici, 7. 9. 2020 od 18.00 do 19.15
V naši univerzi za tretje življenjsko obdobje ubiramo različne poti za spoznavanje svojih sokrajanov (z izdajo revije Pogovori z občani, z izdajo pogovorov z devetdesetletniki v reviji Kolo življenja, s predstavitvijo na srečanjih), na katere smo kot skupnost ponosni, saj prav zaradi njihovih dosežkov v vsakdanjem življenju, v znanosti in umetnosti rasteta tudi ugled in prepoznavnost našega okolja. Letos predstavljamo 12 sokrajanov - pesnikov v pesniški zbirki Šepet barja. Z izdajo zbirke in s srečanjem nagovarjamo sokrajane - bralce in poslušalce, avtorje in skupnost. Sokrajani bomo ob prebiranju in poslušali spoznavali intimne izpovedi, spraševanja, nostalgijo za domačim krajem, spomine na mladost in peščene morske zalive; podoživljali valove sreče, ljubezen do družine, pa tudi bolečine ob nedoumljivih izgubah, osamljenost, … Avtorjem bomo sporočili, da nihče še ni na koncu svoje poti. Vsakdo lahko piše bolje, tisti ki so že na sledi mojstrstva, in tisti, ki so se na pot šele podali. Kam bo kdo prišel, ve le življenje. In sporočilo za skupnost: Skupnost, ki se zaveda pomena in lepote ustvarjanja in kreacije, je dobra skupnost. Veselite se je torej in v njej ustvarjajte naprej. Več >>