Izvajalci prireditev TVU 2020

Razvojna agencija ROD

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Telefon: +386 (0) 5 365 36 00
Kontaktna oseba

Neja Fakin
E-naslov: neja.fakin@lu-ajdovscina.si


 

PRIREDITVE

Ajdovščina, 18. 9. 2020 od 17.00 do 20.00
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v okviru Operacija LAS Vipavska dolina Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi – MLIN, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja Republike Slovenije organizira Festival podjetnosti. Festival bo potekal na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina in v Hiši Mladih v Ajdovščini, v petek, 18.9. in soboto, 19.9.2020. Namen Festivala je dvigovanje pomena razvijanja kompetenc podjetnosti med mladimi. V okviru festivala bosta v petek, 18.9.2020 potekali dve predavanji, ki si bosta sledili in bosta za udeležence brezplačni. Prvo motivacijsko predavanje bo vodil dr. Blaž Zupan, uspešen podjetnik, podjetniški trener, docent na katedri za podjetništvo ljubljanske ekonomske fakultete, doktor Design Thinkinga. Raziskuje, poučuje in živi inovativnost, podjetnost in podjetništvo. V osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah, v podjetjih in v startup ekosistemu je vodil stotine delavnic, namenjenih spodbujanju ustvarjalnega reševanja problemov, samoiniciativnosti in podjetnemu obnašanju. Skozi predavanje bo odgovoril na vprašanja zakaj otroci potrebujejo kompetence podjetnosti in zakaj jih je potrebno razvijati. Drugo predavanje pa bo vodila mag. Nastja Mulej, magistrica komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje – edina licencirana trenerka tehnik razmišljanja in delovanja po de Bonu. Največje darilo, ki ga lahko podarimo otroku, je sposobnost, da znajo razmišljati z lastno glavo. Kako naučiti otroka razmišljati bolj osredotočeno, objektivno, celovito in ustvarjalno, da postanejo bolj samostojni, iznajdljivi in uspešni v obvladovanju svojega življenja bo na predavanju predstavila mag. Nastja Mulej. Za dijake in študente bo v soboto, 19.9.2020 v okviru festivala organiziran podjetniški izziv (Design Sprint) za max. 20 udeležencev. Preko nove metode (Design Sprint), ki so jo za svoje potrebe razvili strokovnjaki za uporabniško izkušnjo iz Google Ventures. Udeleženci bodo skupaj oblikovali, prototipirali in testirali njihov prihodnji produkt/storitve ali projektno strategijo. Mladi bodo prepoznavali družbeni, okoljski, gospodarski ali celo osebni izziv in ga reševali s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Mladi bodo tako tekom dogodka reševali izziv v sodelovanju z Maticem Batageljem. Njegove ključne kompetence so predvsem znanja s področja dizajna (design sprints in design thinking metodologije), lean pristopa, razvoja in lansiranja produktov in blagovnih znamk ter strategij rasti. Na Festivalu se bodo predstavile podporne institucije v okolju, ki skrbijo za razvoj podjetništva. Več >>

Ajdovščina, 19. 9. 2020 od 15.00 do 20.00
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v okviru Operacija LAS Vipavska dolina Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi – MLIN, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja Republike Slovenije organizira Festival podjetnosti. Festival bo potekal na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina in v Hiši Mladih v Ajdovščini, v petek, 18.9. in soboto, 19.9.2020. Namen Festivala je dvigovanje pomena razvijanja kompetenc podjetnosti med mladimi. V okviru festivala bosta v petek, 18.9.2020 potekali dve predavanji, ki si bosta sledili in bosta za udeležence brezplačni. Prvo motivacijsko predavanje bo vodil dr. Blaž Zupan, uspešen podjetnik, podjetniški trener, docent na katedri za podjetništvo ljubljanske ekonomske fakultete, doktor Design Thinkinga. Raziskuje, poučuje in živi inovativnost, podjetnost in podjetništvo. V osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah, v podjetjih in v startup ekosistemu je vodil stotine delavnic, namenjenih spodbujanju ustvarjalnega reševanja problemov, samoiniciativnosti in podjetnemu obnašanju. Skozi predavanje bo odgovoril na vprašanja zakaj otroci potrebujejo kompetence podjetnosti in zakaj jih je potrebno razvijati. Drugo predavanje pa bo vodila mag. Nastja Mulej, magistrica komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje – edina licencirana trenerka tehnik razmišljanja in delovanja po de Bonu. Največje darilo, ki ga lahko podarimo otroku, je sposobnost, da znajo razmišljati z lastno glavo. Kako naučiti otroka razmišljati bolj osredotočeno, objektivno, celovito in ustvarjalno, da postanejo bolj samostojni, iznajdljivi in uspešni v obvladovanju svojega življenja bo na predavanju predstavila mag. Nastja Mulej. Za dijake in študente bo v soboto, 19.9.2020 v okviru festivala organiziran podjetniški izziv (Design Sprint) za max. 20 udeležencev. Preko nove metode (Design Sprint), ki so jo za svoje potrebe razvili strokovnjaki za uporabniško izkušnjo iz Google Ventures. Udeleženci bodo skupaj oblikovali, prototipirali in testirali njihov prihodnji produkt/storitve ali projektno strategijo. Mladi bodo prepoznavali družbeni, okoljski, gospodarski ali celo osebni izziv in ga reševali s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Mladi bodo tako tekom dogodka reševali izziv v sodelovanju z Maticem Batageljem. Njegove ključne kompetence so predvsem znanja s področja dizajna (design sprints in design thinking metodologije), lean pristopa, razvoja in lansiranja produktov in blagovnih znamk ter strategij rasti. Na Festivalu se bodo predstavile podporne institucije v okolju, ki skrbijo za razvoj podjetništva. Več >>