Izvajalci prireditev TVU 2020

Občina Razkrižje

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, 9246 Razkrižje
Telefon: 02 584 9912
E-naslov: tic@razkrizje.si
Spletna stran: http://www.razkrizje.si
Kontaktna oseba

Tadeja Ivanušič
E-naslov: tic@razkrizje.si


 

PRIREDITVE

Razkrižje, 16. 9. 2020–19. 9. 2020 od 08.00 do 18.00
Dan odprtih vrat na temo spodbujanja kolesarjenja, za opravke ali izlete. Potekal bo od 8. do 18. ure, pri Slomškovem mlinu na Razkrižju. Paul Wadkin, ki ima podjetje Simply Cycling Slovenia (SCS) in svoj sedež v Slomškovem mlinu na Razkrižju, na naslovu Razkrižju 30, imel organiziran dan odprtih vrat. Seznanili se boste lahko s potekom različnih kolesarskih izletov v njegovi organizaciji (tudi več dnevnih) in možnostjo izposoje različnih vrst koles. Občane želimo spodbuditi, da opravijo čim več opravkov peš ali s kolesom, ter se s kolesom odpravijo tudi na izlet. Več >>

Šafarsko, 29. 9. 2020 od 13.00 do 15.00
Prijazno Vas vabimo na zaključno aktivnost v okviru operacije Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko, z akronimom MOST. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«. Program izvedbe: 13.00 Dom kulture, Šafarsko 42 C: Uvod v delavnico, poudarek je na pomenu lesa in ekosistemskih ureditev, med katere spadajo ekoremediacije. Razlaga pojma ekoremediacije. Razlaga. Zloženke. 13.15 Začetek ogleda sonaravne ureditve brežine ob cesti proti Ščavnici: leseni zaščitni zid varuje brežino pred zdrsom, omogoča dreniranje vode in estetsko obogati pot. Razlaga z demonstracijo. 13.30 Reka Ščavnica in ekoremediacijske ureditve: lesena kašta, odbijač toka, skrivališče za živa bitja,vrbov poplet in rečni zatok. Razlaga ob ekoremedaicijskih objektih s pomočjo shem. Udeleženci imajo možnost vprašanj za pridobitev dodatnih informacij. 14.15 Pot nadaljujemo nazaj k Domu kulture, kjer sledi kulturni program. Udeleženci pridobijo dodatna znanja o projektu Most s poudarkom na ekosistemskih ureditvah, ki podpirajo doživljanje narave, življenje v vodi in ob njej. Po predstavitvi udeleženci razumejo ekoremediacije in njihovo trajnostno vlogo v pokrajini. Ekoremediacije imajo veliko družbeno sprejemljivost, saj se kot ukrep vklapljajo v pokrajino z namenom preventivne zaščite in revitalizacije. Delavnice bom vodila red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, direktorica Inštituta za promocijo varstva okolja in vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije ter vodja Učnega poligona za samooskrbo Dole. Več >>

Šafarsko, 13. 9. 2020 od 15.00 do 17.00
Občina Razkrižje in Ambulanta Razkrižje bomo v sklopu projekta ob Evropskem tednu mobilnosti 2020 izvedli dogodek „NEDELJSKI IZLET S KOLESOM“, ki bo v nedeljo, 13. 9. 2020. Zbirno mesto bo pri Domu kulture Razkrižje, ob 15. uri. Relacija kolesarjenja: Šafarsko – Gornja Bistrica – brod Melinci – Mota– Šafarsko. Poleg skrbi za zdrav način življenja, želimo udeležence navdušiti nad tem, da se na izlet lahko odpravimo tudi na trajnostni način, kot v našem primeru s kolesi. Zaradi lažje organizacije so potrebne predhodne prijave na tel. št.: 041 878 448. Več >>

Šafarsko, 6. 10. 2020 od 07.30 do 08.15
V Domu kulture Razkrižje bo potekala županova predstavitev Občine Razkrižje v sliki in besedi, ki na zanimiv način predstavlja kraje in ljudi iz zgodovinskega, geografskega, kulturnega in gospodarskega vidika. Prvenstveno je predstavitev namenjena dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki bodo ta dan obiskali Razkriški kot. Več >>

Šafarsko, 29. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 15.00
V okviru operacije Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko, z akronimom »MOST« je Občina Razkrižje za otroke v občini, priporočene starosti 8+, razpisala natečaj za najbolj izvirni izdelek o pomenu lesa in njegovi uporabi! Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji« prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«. Najboljši izdelki iz natečaja, so bili razglašeni 29. septembra 2020, na zaključni delavnici na temo osveščanja o pomenu lesa in njegove uporabe. V prostorih Knjižnice in čitalnice Razkrižje, bodo na ogled do konca oktobra 2020. Več >>