Izvajalci prireditev TVU 2020

Zavod republike Slovenije za varstvo narave

Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 53 10
Kontaktna oseba

Agnes Tomažinčič
E-naslov: agnes.tomazincic@lung.si


 

PRIREDITVE

Nova Gorica, 8. 10. 2020 od 15.30 do 16.00
Na predavanju bodo predstavljene številne prednosti ohranjanja naravne vegetacije in posameznih vrst domorodnih vrst rastlin. Osredotočili se bomo na ohranjanje ogroženih vrst in biodiverzitete nasploh, spoznavanje storitev, ki jih za nas brezplačno opravlja domorodno rastlinstvo in na nekatere spremembe, ki jih povzroči njihova zamenjava s tujerodnimi invazivnimi vrstami. Več >>

Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 15.00 do 18.00
Na izobraževalni stojnici se bo Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije predstavil z nekaj primeri tujerodnih želv in nekaj vrstami rastlin. Več >>