Izvajalci prireditev TVU 2020

Bralni študijski krožek Ko besede oživijo

Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Telefon: 03 56 87 941
Kontaktna oseba

Marija Šuler
E-naslov: meri.suler@ktrc.si


 

PRIREDITVE

Počakovo, 14. 9. 2020 od 15.00 do 17.00
Bralni študijski krožek Ko besede oživijo bo pri Hiši na Magolniku organiziral literarno srečanje z nazivom Zgodbe z Goričkega. Dogodek bo obiskovalcem na praktičen način predstavil in prikazal temeljna načela ter metode delovanja študijskih krožkov. Brali bomo odlomke del Ferija Lainščka, vsestranskega umetnika, pesnika in pisatelja, ki bralce vedno znova navdušuje s svojo magično večpomensko igro besed. S pomočjo likov iz nagrajenih romanov Namesto koga roža cveti in Muriša bomo spremljali tragiko prijateljske in ljubezenske zgodbe, spoznavali bogastvo slovenskega narečnega in knjižnega jezika. Z obiskovalci bomo spregovorili o pomenu slovenskega jezika in slovenske literature za oblikovanje naše kulturne identitete. Več >>