Izvajalci prireditev TVU 2020

OŠ Preserje

Preserje 60, 1352 Preserje, 1352 Preserje
Telefon: 01 3601260
E-naslov: os.preserje@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Helena Sukič Ferko
E-naslov: helena.sukic@gmail.com


 

PRIREDITVE

Preserje, 18. 9. 2020 od 08.20 do 09.05
Učenci bodo spoznali kaj je joga. Seznanili se bodo z njenim izvorom, pomenom, s pozitivnim učinkom na ljudi, predvsem še na otroke. Spoznali bodo osnovne elemente joge, ki jih bodo seveda tudi poizkusili izvesti. Več >>

Preserje, 15. 9. 2020 od 10.15 do 11.15
Učenci bodo spoznali kaligrafijo. Poskušali bodo osvojiti nov pojem, spoznali pripomočke in osnovne značilnosti kaligrafije. Tudi sami se bodo preizkusili v pisanju. Več >>

Preserje, 8. 10. 2020 od 09.00 do 11.30
Učenci bodo podrobno spoznali delo gozdarja. Lovec jim bo predstavil svoje delo v gozdu, skrb za gozd in za živali. Bližje si bodo lahko ogledali tudi njegovo obleko in se z njim sprehodili po bližnjem gozdu. Lovec jim bo predstavil tudi prebivalca gozda - medveda in nas podučil kako ravnati ob srečanju z njim. Več >>

Preserje, 8. 9. 2020 od 08.40 do 11.15
Učenci bodo podrobno spoznali naravno okolje - barje. Doživljali ga bodo lahko za različnimi čutili. Spoznali bodo osnovne značilnosti, živalstvo in rastlinstvo tega okolja. Seznanili se bodo s pojmom naravna dediščina in njenim pomenom. Več >>

Preserje, 11. 9. 2020 od 11.15 do 12.50
Učenci bodo spoznali delo šivilje. Seznanili se bodo z osnovami šivanja tako, da bodo spoznali osnovne pripomočke in njihovo uporabo. Tudi sami bodo poizkusili kako se je potrebno za šivanje pripraviti, kako se naredi vozel in prišije gumb. Več >>