Izvajalci prireditev TVU 2020

Šolski center Slovenj Gradec

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 46 524
E-naslov: tajnistvo@sc-sg.si
Spletna stran: https://www.sc-sg.net/
Kontaktna oseba

Lidija Ajtnik
E-naslov: lidija.ajtnik@sc-sg.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 9. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Sodelovanje na prireditvi PARADA UČENJA, skupaj z drugimi partnerji in ostalimi organizatorji (MOCIS in ostalimi). Na stojnici želimo predstaviti projekt PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022 - ATENA. Zraven pa bi predstavili tudi ostale dejavnosti, vključno s projektom MUNERA 3. Projekt ATENA je namenjen izobraževanju odraslih, s posebnim poudarkom na izobraževanju oseb v srednješolskih programih, ki so starejše od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V okviru projekta potekajo: - promocijske aktivnosti, - animacijske aktivnosti ter - BREZPLAČNA UČNA POMOČ. Projekt MUNERA 3 pa je namenjen »Izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več >>