Izvajalci prireditev TVU 2020

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem

Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02870 51 30
E-naslov: scravne.gim@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.gimnazija-ravne.si/
Kontaktna oseba

Simona Rejec Merkač
E-naslov: simona.rejec@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 21. 9. 2020–25. 9. 2020 od 08.30 do 14.05
Znanje jezikov je v današnji multikulturni globalni družbi prioriteta oz. že skoraj nuja. Z obeleženjem evropskega dneva jezikov in s predstavljanjem jezikov tudi izven šolskih klopi bi radi dijake in javnost seznanili z nujnostjo učenja jezikov, podpiranjem večjezičnosti in medkulturnega razumevanja. V okviru aktivnosti Učimo se jezikov, torej smo! bodo dijaki s pomočjo mentorjev pripravili dogajanje v posameznih jezikih. Vsak dan bo posvečen enemu jeziku (slovenščina – materinščina, tuji jeziki – angleščina, nemščina, španščina in ruščina). Aktivnosti v izbranem jeziku bodo potekale med odmori: šolski radio – glasba, branje poezije, kratek kulturni program v avli šole in manjše razstave, priprava specialitet – razne slaščice ter prilagojen jedilnik šolske prehrane – značilne jedi določenega jezikovnega področja. Več >>

Ravne na Koroškem, 24. 9. 2020 od 07.45 do 08.40
V času vsesplošnega pospeševanja družbenega in osebnega življenja potrebujemo vrsto novih znanj in veščin za zagotavljanje izpolnjujočega, aktivnega in varnega eksistencialnega okvira. Kulturna zavest in izražanje spada po Priporočilih, objavljenih 22. maja 2018, med osmem ključnih kompetenc, saj je dejstvo, da sta kultura in ustvarjalnost pomembni gonili osebnega razvoja, socialne kohezije, gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest, inovativnosti in konkurenčnosti. V okviru aktivnosti Učimo se kulturne kompetentnosti, torej smo! se bodo dijaki drugih letnikov seznanili s pojmom kulturna kompetentnost in z njegovim pomenom v sodobni družbi. Izpolnili bodo tudi vprašalnik Kulturna zavest in izražanje ter tako preverili stopnjo svoje kompetentnosti in se seznanili z možnostmi razvijanja le-te. Več >>

Ravne na Koroškem, 9. 10. 2020 od 12.30 do 14.30
Kulturno, jezikovno in kreativno mreženje in povezovanje mladih dveh obmejnih regij (slovenske in avstrijske strani Koroške) s strokovnjaki iz filmske in avdio industrije, in sicer s pomočjo filmske umetnosti je velik privilegij Gimnazije Ravne na Koroškem, ki se lahko pohvali s filmskim studiem na gradu. In ker filmska umetnost združuje vse vrste umetnosti in zaradi svoje multidisciplinarnosti vključuje različna področja kreativnega izražanja, lahko dijaki s tovrstnim mednarodnim sodelovanjem veliko pridobijo, zato smo se odločili, da v okviru aktivnosti Mednarodno sodelujemo, torej smo! Dijake 1. letnikov seznanimo z mednarodno dejavnostjo Gimnazije Ravne na Koroškem in jih mogoče navdušimo za podobne mobilnosti, ki jim jih šola ponuja. Dijaki si bodo ogledali film »Still ruht der See – Počiva jezero v tihoti« ter kratek spremljevalni filmček o nastajanju filma in se pogovorili z delom filmske ekipe, ki bo predstavila nastajanje filma od predprodukcije preko produkcije do postprodukcije in distribucije ter promocije. Več >>

Ravne na Koroškem, 21. 9. 2020–9. 10. 2020
VODA je tisti vir na našem planetu, ki nam predstavlja vedno večji izziv za preživetje. Pomen (pitne) vode za vsa živa bitja smo poskušali poudariti v okviru projekta VODA, s katerim smo ob Dnevu zemlje in v času epidemije, ko so bile šole zaprte, popestrili izobraževanje na daljavo. Dijaki so sami s pomočjo navodil mentorjev in profesorjev v sklopu medpredmetnih povezav pripravili slikovno, filmsko in pisno gradivo o pomenu pitne vode za ljudi in za družbo. V okviru aktivnosti Učimo se o pomenu naravnega vira – vode, torej smo! bomo pripravili spletno publikacijo in razstavo Vode, torej smo! S pomočjo izdelkov dijakov bomo še enkrat opozorili na izrabo naravnih virov in na skrb, ki jo moramo tej tematiki vsakodnevno posvečati. Tako bi lahko vsakdo odnesel neko zavedanje glede tega, kakšno srečo imamo, da živimo na območju, kjer s pitno vodo res ni problemov in da bo tako ostalo samo, če bomo z njo ravnali varčno in odgovorno. Več >>

Ravne na Koroškem, 1. 10. 2020 od 13.20 do 14.50
Podjeten je vsakdo, ki se pri svojem delu uspešno loteva različnih izzivov in nalog in pri tem uporablja različna znanja in spretnosti, ki mu pri premagovanju izzivov in nalog pomagajo. Seveda pa ni nujno, da to počne na področju gospodarske dejavnosti. Bolj bodo mladi v današnjem času podjetni, bolje bodo zaposljivi oz. več možnosti za dobro zaposlitev bodo imeli. V okviru aktivnosti Učimo se podjetnosti, torej smo! se bodo dijaki tretjega letnika farmacevtskega tehnika seznanili s pojmom podjetnostne kompetence in z njenim pomenom v sodobni družbi. Sodelovali bodo v okrogli mizi uspešnih mladih (podjetnikov oz. zaposlenih v negospodarski dejavnosti), ki bodo predstavili svojo vizijo, poslovno žilico, zaposlitveno pot in uspeh. Moderator okrogle mize bo eden od dijakov, ostali dijaki bodo aktivno sodelovali z vprašanji udeležencem okrogle mize, ki si jih bodo prej pripravili. Več >>