Izvajalci prireditev TVU 2020

Vrtec Ravne na Koroškem

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 8215741
E-naslov: info@vrtec-ravne.si
Spletna stran: 02 8223093
Kontaktna oseba

Mateja Hovnik
E-naslov: mateja.hovnik@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 16. 9. 2020–22. 9. 2020
V Evropskem tednu mobilnosti bomo v Vrtcu Ravne na Koroškem velik poudarek dali okoljevarstvenemu zavedanju ter zavedanju učinkov gibanja na naše telo in zdravje. V vseh enotah se bodo odvijale različne dejavnosti: igra Beli zajček, spoznavali in opazovali bomo promet, obiskal nas bo policaj, pred enotami bomo naredili poligone in se v njih preizkusili, odpravili se bomo na izlete v neznano, otroke bomo seznanili z onesnaženostjo okolja in kako lahko sami pripomorejo k temu, da bomo živeli v čistejšem kraju … Dejavnosti bodo pri otrocih vzbujale zanimanje in omogočale dvig njihovega znanja na višjo raven. Vsekakor bodo otroci postali bolj ozaveščeni o pozitivnih učinkih bolj zdrave in okolju prijazne alternative »brezmotornih« prevoznih sredstev. Več >>