Izvajalci prireditev TVU 2020

OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 620 52 70
E-naslov: o-pvravne.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: www.os-prezih.si
Kontaktna oseba

Gregor Čuk
E-naslov: grega.cuk@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 9. 10. 2020 od 08.00 do 12.00
Brain Gym poudarja pomen živčnih povezav med gibanjem in hkrati spodbuja povezovanje različnih možganskih predelov. Z njim se skozi različne vaje učimo učinkovitosti učenja – koordinacije, koncentracije, izboljševanja šibkih področij, krepimo spomin, motivacijo, socializacijo – saj nas seznanja s pomenom učenja s celotnimi možgani. Z vsem tem razvijamo različne spretnosti, kot so branje, pisanje, govor, računanje, groba in fina motorika, zmanjšujemo stres. Na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem metodo Brain Gym že dlje časa uporabljamo. Na dogodku se bodo učenci 4. a naučili vaj, ki jim bodo z enostavnimi gibi pripomogle, da bodo nevrološke poti utrdili ali obnovili. Prikazali jim bomo, kako pomembno je za učenje gibanje – tisti, ki se premalo giblje, se namreč tudi težje uči. Več >>

Ravne na Koroškem, 5. 10. 2020 ob 10.20
V okviru interesne dejavnosti Šolski radio in izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo bomo na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem pripravili radijsko oddajo, v kateri bomo vsem učencem šole predstavili, kaj, kako in na kakšen način so se učili na daljavo. S tem bomo izmenjali izkušnje in prikazali različne možnosti, ki so jim bile v tej situaciji na voljo. Skozi pripravo in izvedbo oddaje bodo učenci spoznavali različne novinarske zvrsti, se preizkusili pri izpeljavi intervjuja (z učencem in/ali učiteljem), izboljšali bodo lastne govorne zmožnosti, se (na)učili govornih veščin. Več >>

Ravne na Koroškem, 9. 10. 2020 od 10.00 do 10.30
Učenci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem bomo na zaključni spletni prireditvi TVU 2020 prikazali dramsko oziroma gledališko in lutkovno točko na temo Petra Nosa, razigranega in posmehljivega otroka, ki se je porodil v domišljiji pisatelja Leopolda Suhodolčana, kasneje pa je njegovo delo nadaljeval sin – Primož Suhodolčan, ki bo tudi osrednji gost dogodka. Izvedba osnovnošolcev bo popestrila sklepno dejanje TVU 2020. Več >>

Ravne na Koroškem, 8. 10. 2020
Letos Mladi raziskovalci Koroške (MRK) beležijo 20-letnico delovanja. Na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem bomo izvedli razstavo raziskovalnih nalog, ki so na koroških osnovnih in srednjih šolah nastale v okviru omenjenega projekta, ki ga na državni ravni organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Namen uvajanja otrok v raziskovanje je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizacija znanosti in tehnike, odkrivanje mladih talentov, spodbujanje raziskovanja in poglabljanje znanja, razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti, dvig raziskovalne dejavnosti. Poleg razstave bomo organizirali in izpeljali intervjuje z bivšimi učenci naše šole, ki so bili prejemniki zlatih priznanj na državni ravni in njihovo raziskovanje pobliže predstavili našim učencem. Le-ti bodo šolo osebno obiskali. Zanje bomo naredili manjši svečani sprejem, na katerega bomo povabili tudi medije. Več >>

Ravne na Koroškem, 14. 9. 2020–9. 10. 2020
Na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem bomo skozi dogodke prikazali, kako si učenci naše šole medsebojno pomagajo. Starejši (višja stopnja: 7., 8. in 9. razred) bodo pomagali mlajšim (nižja stopnja: 3. razred), in sicer pri doseganju boljših rezultatov, drug od drugega se bodo učili. Vključeni bodo učenci, ki imajo težave z branjem, s pisanjem in z računanjem (slovenščina in matematika). Več >>

Ravne na Koroškem, 4. 9. 2020–9. 10. 2020
Učenci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem se bodo v okviru zaščitništva učili in spoznali s socialnimi veščinami v obliki zaščitništva. Pri tem bodo sodelovali učenci 2. in 9. razreda. Starejši bodo pri tem pomagali mlajšim. Uvodno spoznavanje bo potekalo v obliki pohoda (športni dan) – tako se bodo skozi izpeljavo in pogovor povezali ter bolje spoznali. Gre za zbližanje različnih generacij in skrb za boljše počutje mlajših učencev na šoli: en devetošolec ali več devetošolcev se poveže z enim učencem drugega razreda in ga celo šolsko leto spremlja, mu pomaga pri vsakdanjih opravilih, tako razvijajo odgovornost pri učencih, načrtujejo aktivno preživljanje časa med odmori. Več >>

Ravne na Koroškem, 14. 9. 2020 ob 16.00
CŠOD Misija je virtualno raziskovanje in omogoča izobraževalno sprehajanje širom po Sloveniji. To je aplikacija za učenje na prostem, ki je javno dostopna in si jo lahko vsakdo naloži na svojo mobilno napravo. Na voljo je več kot 170 javno objavljenih misij, ki so jih izdelali učitelji CŠOD in slovenskih šol. Eno od teh misij z naslovom Rastline nam kažejo pot je izdelala učiteljica Karolina Kumprej Pečečnik iz OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem (http://app.csod.si/front/mission/96). Njena izdelana pot vsebuje 200 točk, vključuje 10 zanimivosti, dolga je 1,7 kilometra in traja več kot eno uro, da jo prehodiš. Na tem dogodku bomo zaposleni na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem pot, ki je vključena v aplikacijo in poteka v okolici njihove šole, kot projekt najprej pobliže spoznali, nato pa jo bomo skupaj prehodili in preizkusili v praksi. S tem bomo dvignili medsebojno povezovanje znotraj kolektiva, se bolje spoznali, drug drugega seznanili z delom, ki ga počnemo poleg rednega, in kasneje bomo lahko pridobljeno védenje prenesli tudi na učence naše šole. Več >>

Ravne na Koroškem, 7. 9. 2020–11. 9. 2020
V času pouka in učenja na daljavo (v pomladanskih mesecih 2020) so se tudi učenci na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem navajali na drugačen način učenja, na drugačno komunikacijo in sodelovanje. Povezovali so se in se drug od drugega učili. Spoznavali so tudi različne tehnike učenja in novo tehnologijo. V pisne sestavke so prelili svoje občutke in spoznanja. Na šoli so jih sproti objavljali na spletni strani in ob koncu šolskega leta izdali elektronsko glasilo predmetne stopnje KORONASAMORASTNIK. Iz dneva v dan so se učili za drugačno življenje. Učili so se tudi učiti. Izsek tega njihovega ustvarjanja, vezanega na pouk slovenščine in različne dneve dejavnosti, ki so jih izvedli na daljavo, bomo v projekciji v obliki kratkega filmčka objavili na spletni strani šole in preko TV-zaslona v avli šole. Več >>

Ravne na Koroškem, 8. 10. 2020 od 15.00 do 17.00
Ker letos Mladi raziskovalci Koroške (MRK) beležijo 20-letnico delovanja, smo se na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem odločili, da bomo za raziskovalno dejavnost izobrazili tudi mentorje in jim podali napotke, kako voditi otroke/dijake pri njihovem delu, kakšna mora biti struktura raziskovalnih nalog, kako jih lahko kot mentorji usmerjamo in jim pomagamo ipd. Izobraževanje za mentorje bo izvedla psihologinja Marija Krajnc (Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem). Več >>