Izvajalci prireditev TVU 2020

Šola za ravnatelje

Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 277 507
E-naslov: info@solazaravnatelje.si
Spletna stran: http://solazaravnatelje.si/
Kontaktna oseba

Mihaela Zavašnik
E-naslov: mihaela.zavasnik@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 16.30 do 19.30
Področje velnesa v organizacijah kot zdravega celostnega življenjskega sloga vključujemo tudi učinkovito upravljanje oz. sproprijemanje s stresom. Znano je, da je stres nekaj povsem običajnega, saj je človek pravzaprav ves čas izpostavljen stresorjem. Bolj kot ima izdelane strategije spoprijemanja s stresom, lažje bo ujel ravnotežje tudi na delovnem mestu. Če temu ni tako, lahko negativni stres pomembno vpliva na zdravje ljudi. V delavnici Upravljanje s stresom na delovnem mestu preizkusimo zanimivo in učinkovito tehniko, ki nam bo v pomoč tako v privatnem kot delovnem okolju. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 ob 16.30
Zavezanost velnesu kot vseživljenjsko učenje in skrb za zdravje ter dobro počutje preko oblikovanja proaktivnih politik zdravja na delovnem mestu, bo tudi in predvsem v času negotovosti pomenil velik doprinos delovni učinkovitosti in ekonomski uspešnosti organizacije. Vodja z veščinami vodenja sebe in organizacije ima pomemben vpliv na delovno življenje zaposlenih, tudi na področju zdravja in dobrega počutja. Vodenje kot načrtovanje, usmerjanje, spodbujanje, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev je v času negotovosti zagotovo ena najtežjih individualnih in organizacijskih nalog. Soočanje in prilagajanje pogostim spremembam namreč ne deluje na ukaz, iz danes na jutri, tudi če gre za COVID-19 predvsem pa nobene spremembe niso linearne. Nekateri ljudje jemljejo negotovost kot priložnost za učenje, za nekatere druge je ta proces frustrirajoč, saj vzbuja občutek strahu, nepripravljenosti in neobvladovanja. Na srečanju se bomo seznanili z nekaterimi teoretičnimi izhodišči vodenja organizacije in sebe v času negotovosti oz. v odnosu do sprememb ter preizkusili dve coaching orodji, tj. okno tolerance in območje vpliva. Orodji lahko uporabimo na ravni posameznika ali organizacije s ciljem povečanja posameznikove zmožnosti razumevanja situacij negotovosti ter posledično lažjega soočanja ter uresničevanja posameznih korakov za lažje doseganje ciljev. Na Dnevu Velnes akademije bomo z vami: dr. Mihaela Zavašnik, dr. Tatjana Ažman, Lea Avguštin, Mateja Bobek, Urška Vahtar. Vsebina srečanja / delavnice: - VODENJE SEBE IN ORGANIZACIJE V ČASU NEGOTOVOSTI - UPRAVLJANJE S STRESOM - GLOBOKO SPROŠČANJE S POMOČJO ZVOKOV Pogostitev, druženje Več >>