Izvajalci prireditev TVU 2020

Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju-Rože

Kolodvorska cesta 32 c, 8340 Črnomelj
Telefon: 059342699
Kontaktna oseba

Sanda Kostelac
E-naslov: sanda.kostelac@zik-crnomelj.si


 

PRIREDITVE

Črnomelj, 15. 9. 2020 od 08.30 do 10.00
Projekt Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju - Rože, bo v času TVU udeležence socialne aktivacije v skupini povezoval s kartami. Več >>