Izvajalci prireditev TVU 2020

Nadzorni odbor stoanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica

Kajuhova 62d, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 041 383 756
Kontaktna oseba

mag. Brigita Kruder
E-naslov: brigita.kruder@gmail.com


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 7. 9. 2020–9. 10. 2020
Na pobudo stanovalcev Kajuhove 62d v Slovenski Bistrici smo zastavili akcijo: "Za prijetnejše sobivanje … Stanovalci so dali pobudo …" Pri vhodu, na oglasni deski smo namestili plakata s šaljivimi opomniki, ki so jih podali stanovalci na sestanku odbora: za čiščenje čevljev, zaklepanje vrat v klet, pospravljanje za sabo, čiščenje t.i. krame na hodnikih v kleteh, ločevanje odpadkov itd. in namestili še dodaten plakat z možnostjo, da stanovalci podajo predloge, ideje, pohvale, povedo, kaj jih moti ... Odprto bo en mesec, potem pa bomo izvedli srečanje in se pogovorili o rezultatih akcije. Več >>