Izvajalci prireditev TVU 2020

Psihološko svetovanje Ana Arzenšek s.p.

Kaminova ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 031637738
Spletna stran: http://psiholoskosvetovanje.webs.com/
Kontaktna oseba

Ana Arzenšek
E-naslov: ana.arzensek@gmail.com


 

PRIREDITVE

Koper, 22. 9. 2020 od 17.30 do 18.15
Pri večini dejavnosti se srečujemo s številnimi in običajno tesno postavljenimi časovnimi roki. Tudi pri vseživljenjskem učenju je učinkovito ravnanje s časom ključnega pomena za uspeh. Zato je ena od ključnih veščin pri delu upravljanje s časom. Upravljati s časom pomeni učinkovito ravnati z nalogami, dolžnostmi in vlogami pri delu in v osebnem življenju. Upravljanje s časom zahteva poznavanje in obvladovanje tehnik upravljanja s časom, vsaj tako pomembni pa so tudi osebni (psihološki) dejavniki, ki so običajno manj poznani. V drugem delu predavanja bo prikazanih in pojasnjenih nekaj individualnih tehnik upravljanja s časom. Med predavanjem bodo udeleženci spoznavali lastne načine razmišljanja in delovanja v situacijah z omejenim časovnim rokom in ustvarili osebni načrt za učinkovito učenje. O predavateljici: Ana Arzenšek je univerzitetno diplomirana psihologinja in doktorica psihologije. Poučuje na Fakulteti za management in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Njena raziskovalna področja vključujejo komuniciranje v poslovnem okolju, psihološko dinamiko v organizacijah in psihološko svetovanje posameznikom in organizacijam. Ana je tudi praktik transakcijske analize. Transakcijska analiza je teorija osebnosti in učinkovito sredstvo za osebnostno rast in spremembe. Pri njenem delu jo zanima ustvarjanje pozitivnih sprememb v vedenju pri posameznikih in v organizacijah. Več >>