Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Tišina

Tišina 4b, 9251 Tišina
Telefon: 041952184
E-naslov: vladka.nemec-kostric@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Vladka Nemec Koštric
E-naslov: vladka.nemec-kostric@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Tišina, 25. 9. 2020–9. 10. 2020 od 08.00 do 24.00
Učenci bodo pripravili razstavo jesenskih pridelkov, ki jih najdemo na poljih, travnikih in gozdovih. Vse pridelke bodo označili z napisi v slovenščini, angleščini, nemščini in prekmurščini. Več >>

Tišina, 28. 9. 2020–9. 10. 2020
V Prekmurju slišimo veliko podobnih a hkrati različnih narečij, v romskih naseljih lahko slišimo romščino, v šolah pa se učenci učijo dveh tujih jezikov. Učenci bodo brali zgodbice v različnih jezikih in narečjih ter se preizkusili v prevajanju. Več >>

Tišina, 9. 10. 2020 od 12.40 do 13.25
Poudarjamo pomen trajnostne mobilnosti. Začeli bomo v tednu mobilnosti, ko bomo tekmovali, kdo bo večkrat prišel v šolo peš (oziroma na kateri drugi trajnostni način). Učenci bodo izdelali plakat in pripravili predstavitev vseh aktivnosti in iger, ki smo jih izvedli v povezavi s trajnostno mobilnostjo. Več >>

Tišina, 25. 9. 2020–28. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
V pripravah na Evropski dan jezikov bomo spoznavali Prekmursko narečje in Romščino - predvsem zgodovino Romščine in kako je razširjena danes. V šolskih radijskih novicah bodo učenci predstavili njihov pogled na Prekmurščino in zgodovino Romščine. Več >>

Tišina, 6. 10. 2020 od 11.00 do 12.00
Na sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost bo dramska skupina predstavila kratko gledališko uprizoritev, v kateri bo na humoren način predstavila razliko v šolanju leta 1920 in danes. Več >>