Prireditev TVU 2020

Nega mladega gozda

Dogodek Nega mladega gozda, ki bo potekal v organizaciji Društva lastnikov gozdov Sopota-Laško in v sodelovanju s študijskim krožkom Od vznika do evra, bo razdeljen na dva dela. Prvi del je kabinetno oziroma teoretično naravnan, v obliki predavanja bo potekal v gozdni učilni Hiše na Magolniku. Drugi del bo potekal v praktični obliki na terenu / v gozdu. V sklopu teoretično-praktičnega izobraževanja bodo udeleženci spoznali gojitvene ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v mladem gozdu (sajenje sadik gozdnega drevja, obžetev, nega mladja, gošče in letvenjaka, priprava tal za naravno obnovo, zaščita mladja pred divjadjo, delo z motorno čistilko ...). Vsak udeleženec bo prejel ustrezno strokovno literaturo. Na delavnico naj udeleženci pridejo primerno oblečeni in obuti (izobraževanje na terenu).
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Počakovo, Hiša na Magolniku
Datum: 22. 9. 2020
Čas dogodka: od 09.00 do 13.00
Opomba: Upoštevanje navodil NIJZ.
Primerna oblačila in obutev (kombinirana delavnica - teorija, praktično delo v gozdu).
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jože Prah
Telefon: 051 695 180
PRIREDITEV IZVAJA
Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško
Titova 10, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
Vse prireditve >>