Prireditev TVU 2020

Dan za kakovost: Kreativni zajtrk

Kreativni zajtrk bo namenjen pogovoru, izmenjavi mnenj, predlogov itd. zaposlenih na enoti ljudska univerza, ki niso člani komisije za kakovost, in sicer na temo - Dobre prakse in vpeljane izboljšave, ki so prispevale k razvoju kakovosti dela na enoti ljudska univerza in jih velja ohraniti/nagraditi, ter vpeljava novih izboljšav.

Pogovor bo strukturiran in bo zajemal:
1. vidike tega, kaj počnemo na področju skrbi za kakovost, z namenom prenove Listine kakovosti, da vanjo vnesemo še več tistega, kar je zares naše, tudi kar zadeva celostno podobo, ki je bila narejena za enoto ljudska univerza;
2. razmislek, na kakšen način bi udeležence naših izobraževanj in naše zunanje strokovne sodelavce (in tudi nas same) povprašali, kaj jim/ nam pomeni ljudska univerza, v smislu sooblikovanja/ soustvarjanja/ bogatenja kakovosti življenja v lokalnem okolju in kako/če sploh vpliva na njihove/naše osebne svetove kakovosti, ter seveda kako vidijo kakovost naših storitev.


NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Tolmin, Posoški razvojni center, enota ljudska univerza
Datum: 17. 9. 2020
Čas dogodka: od 08.30 do 10.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Patricija Rejec
Telefon: 05 38 41 506
E-naslov: patricija.rejec@prc.si
PRIREDITEV IZVAJA
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Telefon: 05 38 41 500
E-naslov: info@prc.si
Spletna stran: https://www.prc-lu.si/, http://www.prc.si
Vse prireditve >>