Prireditev TVU 2020

Učimo se o pomenu naravnega vira – vode, torej smo!

VODA je tisti vir na našem planetu, ki nam predstavlja vedno večji izziv za preživetje. Pomen (pitne) vode za vsa živa bitja smo poskušali poudariti v okviru projekta VODA, s katerim smo ob Dnevu zemlje in v času epidemije, ko so bile šole zaprte, popestrili izobraževanje na daljavo. Dijaki so sami s pomočjo navodil mentorjev in profesorjev v sklopu medpredmetnih povezav pripravili slikovno, filmsko in pisno gradivo o pomenu pitne vode za ljudi in za družbo. V okviru aktivnosti Učimo se o pomenu naravnega vira – vode, torej smo! bomo pripravili spletno publikacijo in razstavo Vode, torej smo! S pomočjo izdelkov dijakov bomo še enkrat opozorili na izrabo naravnih virov in na skrb, ki jo moramo tej tematiki vsakodnevno posvečati. Tako bi lahko vsakdo odnesel neko zavedanje glede tega, kakšno srečo imamo, da živimo na območju, kjer s pitno vodo res ni problemov in da bo tako ostalo samo, če bomo z njo ravnali varčno in odgovorno.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ravne na Koroškem, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, Na gradu 4, Ravne na Koroškem
Datum: 21. 9. 2020–9. 10. 2020
Čas dogodka: od 00.00 do 00.00
Opomba: Na spletni strani šole in na FB-strani bomo objavili spletno publikacijo; v avli šole pa bomo naredili razstavo.
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Simona Rejec Merkač
Telefon: 02870 51 51
E-naslov: simona.rejec@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02870 51 30
E-naslov: scravne.gim@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.gimnazija-ravne.si/
Vse prireditve >>