Prireditev TVU 2020

Korenine slovenskega jezika

Slovanska plemena so se na naša tla selila od konca 6. stoletja dalje, skupaj z roparskimi Obri in mnogimi drugimi, ki so plenili po nekdanjem Rimskem cesartvu. Po treh stoletjih so nastale številne skupnosti, male in velike kneževine, med njimi tudi Velika Moravska v Panoniji. Prebivalstvo je bilo večidel slovanskega porekla in jezika in nasilnega pokristjanjevanja s strani frankovskega cesarstva niso sprejemali. Zaprosili so za misionarja, sveta brata Cirila in Metoda v Konstantinopel in dobili so moža, ki sta s kupaj s vojimi učenci izumila novo pisavo glagolico in v staro cerkveno slovanščino prevedla svete spise in obredne knjige in napisala prvi slovanski zakonik. Starocerkvena slovanščina je s papeškim ediktom postala enakovredna grščini, latinščini in hebrejščini.

Delovanje svetih bratov je bilo presodnega pomena za nastanek modernih slovanskih jezikov in njihovo ohranitev v srednjeevropskem prostoru. Brez dvoma tudi za slovenski jezik.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Dragomer, Društvo DVIG univerza za tretje žviljenjsko obdodbje
Datum: 16. 9. 2020
Čas dogodka: od 19.00 do 21.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Olga Drofenik
Telefon: 041 775 771
E-naslov: dvig@iold.si
PRIREDITEV IZVAJA
Društvo DVIG - U3ŽO
Dolina 21, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 041775771
E-naslov: dvig@iold.si
Spletna stran: iold.si
Vse prireditve >>