Prireditev TVU 2020

Predstavitev preventivnega programa za otroke in mladino »Imej se zdravo«,

Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki. S programom prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, tako z mreženjem in povezovanjem v obdobju njihovega otroštva in mladostništva vplivamo tudi na socialno – ekonomske dejavnike.
V programu:
• izvajamo preventivne delavnice,
• koordiniramo aktivnosti v vzgojno – izobraževalnih zavodih,
• sooblikujemo posvete in izobraževanja za vse aktivne, ki neposredno sodelujejo z otroki in mladimi,
• oblikujemo in spreminjamo vsebine glede na pobude in izzive med otroki in mladimi in v zunanjem okolju,
• ustvarjamo možnosti aktivne participacije otrok in mladih v programu.
Širina aktivnosti v programu:
• sodelovanje na šolskih in obšolskih aktivnostih,
• ozaveščanje o preventivnih dejavnostih na posebnih dogodkih v lokalni skupnosti,
• ozaveščanje o preventivnem delu v lokalnih medijih,
• izvajanje aktivnosti za spodbujanje zdravega načina preživljanja prostega časa izven šole,
• mladinski tabor »IMEJ SE ZDRAVO«

NAČIN IZPELJAVE
Prek medijev/na daljavo
 • video prenos v živo
  TERMIN PRIREDITVE
  Lokacija dogodka: Ajdovščina, Spletna stran Ljudske univerze Ajdovščina
  Datum: 9. 9. 2020
  Čas dogodka: od 09.00 do 14.00
   
  KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
  Neja Fakin
  Telefon: 386 5 3664 750
  PRIREDITEV IZVAJA
  MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
  Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina, 5270 Ajdovščina
  Telefon: 05 368 93 83
  E-naslov: mc.hisamladih@gmail.com
  Spletna stran: http://www.mc-hisamladih.si
  Vse prireditve >>