Izvajalci prireditev TVU 2020

Čebelarsko društvo Radeče

Pot na Brod 4, 1433 Radeče
Telefon: 041 668 305
E-naslov: gregor.bregar@gmail.com
Kontaktna oseba

Gregor Bregar
E-naslov: gregor.bregar@gmail.com


 

PRIREDITVE

Radeče, 25. 9. 2020 od 17.00 do 19.00
Rdeča nit predavanja bo poslanstvo čebelarskih društev v kontekstu varovanja narave. Čebele namreč pozitivno vplivajo na celoten ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. Preko predavanja bodo udeleženci spoznali, kako čebele s svojo aktivnostjo vplivajo na pridelavo raznih poljedelskih kultur in proizvodnjo hrane. Na ta način posledično neposredno vplivajo tudi na naše zdravje in kakovost naših življenj. Ker se življenjski prostor čebel čedalje bolj krči oziroma je iz leta v leto bolj degradiran, je izobraževanje in osveščanje o tej tematiki izrednega pomena. Ljudi je namreč potrebno osvestiti, da imajo njihova ravnanja v okolju in z okoljem multiplikativne učinke in odmeve znotraj celotnega ekosistema. Več >>