Letni načrt TVU

Izpeljava Tedna vseživljenjskega učenja  je opredeljena z Letnim načrtom TVU in pregledom pomembnih datumov .

Dejavnosti za projekt TVU potekajo v dveh sklopih:

  • nacionalna koordinacija TVU:
    • konceptualno-razvojne naloge,
    • sodelovanje z izvajalci in koordinatorji TVU,
    • nacionalna promocija TVU,
    • mednarodno sodelovanje;
  • organizacija prireditev TVU na nacionalni ravni:

Načrt zasnuje  delovna skupina za TVU na ACS, obravnava in potrdi ga Nacionalni odbor za TVU.