Izvajalci prireditev TVU 2020

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 414
E-naslov: maja@scpet.net
Spletna stran: http://www.scpet.net
Kontaktna oseba

Melita Mučić
E-naslov: melita@scpet.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 16. 9. 2020 od 16.00 do 17.00
Ples v vrsti je telesna vadba in ples. Vrstni ples je ples, pri katerem je koreografija sestavljena iz ponavljajočih se zaporedij (sekvenc) korakov. Skupina plesalcev pleše v eni ali več vrstah ne glede na njihov spol, vsi so obrnjeni drug proti drugemu ali pa v isto smer ter istočasno izvajajo iste korake. Drugače kot pri plesu v krogu, vrstni plesalci niso v fizičnem stiku drug z drugim. Več >>

Ljubljana, 14. 9. 2020 od 13.40 do 14.30
Delali bomo z mikroračunalniki micro:bit in Raspberry Pi ter z mikrokontrolerji Arduino. Mikroračunalnik (angleško microcomputer) je računalnik, katerega osrednja obdelovalna enota je samo en čip (mikroprocesor). Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2020 od 14.00 do 15.00
Zanimivi eksperimenti s tekočim dušikom. Tekoči dušik je dušik v tekočem stanju pri zelo nizkih temperaturah. Je brezbarvna tekočina, ki je po navadi tudi brez okusa in vonja. Tekoči dušik se uporablja kot hladilno sredstvo, pridobiva pa se industrijsko s frakcijsko destilacijo tekočega zraka. Več >>

Ljubljana, 16. 9. 2020 od 11.00 do 12.00
Raba pravopisa in pravorečja v poslovnem svetu. Pravopis so pravila o pisavi, rabi črk in ločil, pisanju skupaj in narazen, o deljenju. Pravorečje so pravila, ki določajo in predpisujejo glasove in naglas knjižnega jezika. Več >>

Ljubljana, 9. 9. 2020 od 15.00 do 16.00
Potopisno predavanje o naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitostih Sibirije. Sibirija je prostrano območje Rusije (okoli 75 % vse površine) in severnega Kazahstana, ki pokriva skoraj celotno Severno Azijo. Več >>