Izvajalci prireditev TVU 2020

Ljudska univerza Krško

Dalmatinova 6, 8270 Krško
Telefon: 07 488 1160
E-naslov: info@lukrsko.si
Spletna stran: http://www.lukrsko.si/
Kontaktna oseba

Nataša Kršak
E-naslov: natasa.krsak@lukrsko.si


 

PRIREDITVE

Krško, 4. 9. 2020 ob 10.00
Ker je letošnje leto v znamenju praznovanja 25 let Tedna vseživljenjskega učenja v Posavju, se bomo sprehodili skozi čas TVU - ja na Ljudski univerzi Krško. Pričeli bomo z zgodovino našega začetka, ter nadaljevali z kronološkim pregledom za vsa ostala leta. Pogledali bomo vse naše dosedanje dosežke, ki smo jih dosegli v tem času. Predstavitev je namenjena vsem, predvsem pa tudi tistim, ki so v kakršnikoli obliki sodelovali z nami in, ki tudi bodo. Več >>

Krško, 8. 9. 2020 ob 10.00
Ljudska univerza Krško je nosilka zelenega znaka kakovosti POKI do leta 2023. Zaposleni bodo imeli strokovno srečanje na temo razvoja kakovosti in uvajanja sprememb v novi izobraževalni sezoni. Več >>

Krško, 7. 9. 2020 ob 10.00
Dejstvo je, da bo v prihodnosti mnogo stvari drugačnih, a naša pričakovanja o neizbežnih spremembah še nikoli niso bila tako visoka. Zaradi hitrega razvoja umetne inteligence in digitalne tehnologije se bodo zlasti starejši morali naučiti uporabe sodobne tehnologije. Udeleženci naučili uporabe messengerja in drugih programov na pametnih telefonih. Več >>

Krško, 6. 10. 2020 ob 17.00
Delavnica za otroke v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Krško. Otroki doživijo izkustvo in znanje na področju gašenja malih požarov, kjer se tudi naučijo, kako jih pravilno pogasiti. Več >>

Krško, 23. 9. 2020 ob 10.00
Udeleženci izpolnijo vprašalnike na temo digitalne kompetence. Na podlagi njihovih rezultatov se jim pripravi mnenje in povratne informacije. Z danimi informacijami vidijo, kje so in kje se lahko še izboljšajo. Več >>

, 7. 9. 2020 od 15.00 do 17.00
Delavnica učenje učenja ali kako naj se učim, da mi bo lažje je namenjena otrokom z učnimi težavami. Na delavnici bodo predstavljene različne tehnike učenja in pomjnenja. Več >>

Krško, 23. 9. 2020 ob 16.00
Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo naučiti, kako razvijati svojo kariero. Ugotovijo, po katerem kariernem sidru delujejo, katera delovna mesta in načini dela so zanje primerni ter kako najti motivacijo za delo. Več >>

Krško, 24. 9. 2020 ob 16.00
Delavnica je namenjena predvsem iskalcem zaposlitve. Naučijo se, kako napisati življenjepis, ki bo pritegnil delodajalca. Več >>

Krško, 10. 9. 2020 ob 16.00
Delavnica, kjer se udeleženci naučijo osnov pravopisa, uporabe velike začetnice, vejice, vezaja in drugih osnov pisanja. Več >>

Krško, 17. 9. 2020 ob 10.00
Delavnica pisanja z roko je namenjena udeležencem, ki si želijo izuriti možgane za čim bolj lepšo pisavo. Posebna pozornost se nameni sami obliki pisave in pri tem uri in razvija finomotorika, ki je zelo pomembna kadar želimo lepo in čitljivo pisati. Več >>

Krško, 30. 9. 2020 ob 16.00
Predavanje v sodelovanju s podjetjem Kostak d.d. Krško. Gre za predstavitev, kako na kmetiji ravnati z odpadki in predstavitev nevarnosti, ki jih predstavljajo odpadki za okolje. Poudarek bo na pravilnem ravnanju, odlaganju in ločevanju. Več >>

Krško, 28. 9. 2020 ob 10.00
Predavanja, kjer bodo udeleženci spoznali in se informirali ter naučili, kako v v stanovanjskih stavbah privarčevati energijo in kako do izdelave energijskih izkaznic. Več >>

Krško, 1. 10. 2020 ob 18.00
Anton Komat je naravovarstvenik, raziskovalec, pisatelj in publicist. Na tokratnem predavanju bo govoril o tem, kaj lahko naredimo mi za manjše onesnaženje voda in kako lahko preprečimo izgubo prehranske suverenosti ter zakaj bi vsakdo moral imeti košček vrta. Več >>

Krško, 9. 9. 2020 ob 16.00
Predstavitev za vse, ki se želijo vključiti v programe Ljudske univerze Krško. Gre za predstavitev programa osnovne šole za odrasle in drugih različnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle. Več >>

Krško, 24. 9. 2020 ob 08.30
Sestanek partnerjev Svetovalnega središča Posavje, kjer se predstavi delo v preteklem letu. Opiše se povezava in medsebojno sodelovanje strokovnih in strateških partnerjev Svetovalnega središča Posavje na Ljudski univerzi Krško. Več >>