Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Mala Nedelja - enota Vrtec Mala Nedelja

Mala Nedelja 30, 9243 Mala Nedelja
Telefon: 02 585 8185
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~omnedeljams/html/vrtec.html
Kontaktna oseba

Sandra Smrekar
E-naslov: sandra.kolmanic@gmail.com


 

PRIREDITVE

Mala Nedelja, 22. 9. 2020 od 06.00 do 11.00
Opažamo, da starši in otroci konstantno prihajajo v vrtec z avtomobili. Premalokrat vidimo, da bi prišli starši skupaj z otroki peš. Zato smo se odločili, da bomo v vrtcu namenili "dan brez avtomobila" - v vrtec pridemo peš. Starši bodo pustili svoje avtomobile pri trgovini "Megla" ali na parkirišču pri cerkvi in prišli do vrtca peš. Otroci, ki bodo prišli v vrtec peš, bodo dobili štampiljko za odpravljeno nalogo. Z otroki se bomo pogovorili, zakaj je dobro hoditi peš, kako to vpliva na naše zdravje in naše telo, počutje; Pogovorili se bomo, kako avtomobili onesnažujejo naravo. Več >>

Mala Nedelja, 7. 10. 2020 od 09.30 do 11.00
V tednu otroka smo pripravili raznolike in pestre dejavnosti. En dan v tednu otroka bomo imeli "Kostanjev dan." Ta dan se bodo po skupinah izvajale različne dejavnosti na to temo. Vsaka skupina bo izvajala dejavnosti glede na starost otrok v posameznih skupinah. Glede na trenutno stanje s koronavirusom druženja otrok med skupinami ne bo. V vsaki skupini bomo otrokom predstavili kostanj, njegove liste in plodove. Skupaj jih bomo poimenovali in tako preko igre spoznali kostanj. Otroke bomo spodbujali h komunikaciji z različnimi vprašanji. V kuhinji nam bodo kuharice skuhale kostanje, katere bomo z veseljem pojedli. Za konec pa bomo naš prijeten dan zaključili s pesmico "Kostanjček zaspanček" in veselo rajali ob glasbi. Več >>

Mala Nedelja, 21. 9. 2020–22. 9. 2020 od 06.00 do 16.00
Igrico Beli zajček bomo izvedli v vseh skupinah, primerno starostni stopnji otrok. Otrokom bomo prebrali zgodbico o belem zajčku, ki je imel kožušček umazan od izpušnih plinov avtomobilov. Otroci bodo poskušali zajčkov kožušček spremeniti nazaj v belega. Zdi se mi prav, da že otrokom v vrtcu in njihovim staršem predstavimo pomen hoje, vožnje s kolesom ter uporabo javnega prevoza. Prav tako se mi zdi prav, da tudi otroke čimprej navajamo na pravilno obnašanje na cesti, saj le ti predstavljajo najšibkejšo točko v prometu. Staršem bomo na prvem roditeljskem sestanku predstavili projekt in dejavnosti, ki jih bomo izvajali v naši skupini. Prav tako jim je bila predstavljena igra Beli zajček. Pred in po sami izvedbi igre bodo starši izpolnili anketo in tako bomo dobili povratno informacijo o sami izvedbi nalog, ki so jih izvedli skupaj z otroki. Več >>

Mala Nedelja, 8. 10. 2020 od 09.00 do 11.00
V tednu otroka bomo en dan namenili ustvarjanju. Po skupinah se bodo razvijale različne zanimive dejavnosti in aktivnosti. V skupini najmlajših 1-3 let bodo likovno ustvarjali, odtiskovali bodo listke dreves. Prav tako bodo nabirali listke in jih dajali v košarice. Zraven bodo spoznavali nove besede in spoznali nove barve. Skupina 2-4 bo glasbeno obarvana. Izvajali bodo glasbeno didaktične igre , preko katerih bodo otroci spoznavali lastnosti zvokov. V skupini 3-6 let (hotel) si bodo krepili ročne spretnosti in fino motoriko prstov. Iz gline bodo otroci oblikovali buče in si naredili razstavo buč. V skupini 3- 6 let (vrtec) pa bodo otroci naredili plakat "Dlani prijaznih besed." Pogovarjali se bodo tem, kako vse se lahko sporazumemo z drugimi ljudmi, kako se sporazumejo tisti, ki ne slišijo. Spoznali bodo nove znakovne znake sporazumevanja. Več >>

Mala Nedelja, 16. 9. 2020–22. 9. 2020 od 06.50 do 12.00
V okviru projekta Evropski teden mobilnosti (16.9.-22.9.) bomo v vrtcu izvedli naslednje dejavnosti: - VSAK DAN JE LAHKO KOLESARČKOV DAN (vsak dan bodo imeli otroci na razpolago vrtčeve poganjalce in skiroje). Otroci se bodo izmenično menjavali po skupinah in opravili vožnje. Najmlajši otroci (1-3 let) se bodo s poganjalci vozili na terasi vrtca - POHOD DO STAREGA IGRIŠČA starejši otroci vrtca se bodo odpravili na krajši pohod do starega igrišča - Ustvarjalna delavnica: PROMETNA SREDSTVA IZ ODPADNEGA MATERIALA Iz različnih odpadnih materialov bomo ustvarjali različna prometna sredstva in si naredili razstavo iz naših izdelkov. Več >>