Izvajalci prireditev TVU 2020

MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina

Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 368 93 83
E-naslov: mc.hisamladih@gmail.com
Spletna stran: http://www.mc-hisamladih.si
Kontaktna oseba

Polona Bratina
E-naslov: polona.bratina@mc-hisamladih.si


 

PRIREDITVE

Ajdovščina, 9. 9. 2020 od 09.00 do 14.00
Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki. S programom prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, tako z mreženjem in povezovanjem v obdobju njihovega otroštva in mladostništva vplivamo tudi na socialno – ekonomske dejavnike. V programu: • izvajamo preventivne delavnice, • koordiniramo aktivnosti v vzgojno – izobraževalnih zavodih, • sooblikujemo posvete in izobraževanja za vse aktivne, ki neposredno sodelujejo z otroki in mladimi, • oblikujemo in spreminjamo vsebine glede na pobude in izzive med otroki in mladimi in v zunanjem okolju, • ustvarjamo možnosti aktivne participacije otrok in mladih v programu. Širina aktivnosti v programu: • sodelovanje na šolskih in obšolskih aktivnostih, • ozaveščanje o preventivnih dejavnostih na posebnih dogodkih v lokalni skupnosti, • ozaveščanje o preventivnem delu v lokalnih medijih, • izvajanje aktivnosti za spodbujanje zdravega načina preživljanja prostega časa izven šole, • mladinski tabor »IMEJ SE ZDRAVO« Več >>