Izvajalci prireditev TVU 2020

Šolski center Celje - Gimnazija Lava

Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon: 03 4285 800
Spletna stran: http://www.gl.sc-celje.si
Kontaktna oseba

Mihaela Koštomaj
E-naslov: mihaela.kostomaj@sc-celje.si


 

PRIREDITVE

Celje, 4. 9. 2020–30. 9. 2020
V okviru tednov vseživljenjskega učenja in nacionalnega meseca skupnega branja vsi dijaki in profesorji na Gimnaziji Lava nekaj dodatnih minut namenjamo branju. Pri razrednih urah ob kratkih zgodbah in pesmih okušamo moč umetniške besede in okus je intenziven … Več >>

Celje, 4. 9. 2020–9. 10. 2020
Vseživljenjsko učenje bomo promovirali tudi na šolski spletni strani, predstavili bomo projekt in ga na kratko opisali ter dodajali fotografije iz letošnjih prireditev. Več >>

Celje, 4. 9. 2020–9. 10. 2020
Tutorji bodo pri razrednih urah dijakom prvega letnika predstavili projekt tutorstva, ki poteka na Gimnaziji Lava. S tutorjevo pomočjo bodo dijaki z učnimi ali drugimi težavami lažje odpravljali te težave. S tem pa napredujejo tudi tutorji sami, saj poglabljajo in utrjujejo svoje znanje, razvijajo samostojnost, samozavest in komikacijske spretnosti. Več >>

Celje, 4. 9. 2020–9. 10. 2020
Na hodnikih Gimnazije Lava bomo izobesili plakate in s tem spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja pri dijakih, učiteljih, starših,... Več >>

Celje, 6. 10. 2020 od 14.00 do 15.00
Diplomirana fizioterapevtka Ana Ferme bo na predavanju predstavila učinke nevrofizioterapevtske obravnave v kombinaciji z elementi glasbene terapije na zmanjšanje spastičnosti otroka po nezgodni možganski poškodbi glave. Več >>