Izvajalci prireditev TVU 2020

ISIO Svetovalno središče Murska Sobota

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 536 1576, 031 637 243
E-naslov: svetovalno.sredisce@lu-murskasobota.si
Kontaktna oseba

Alojz Sraka
E-naslov: svetovalno.sredisce@lums.si


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 23. 9. 2020 ob 18.40
Avtorski prispevek za redno tedensko oddajo Prebiranja, poseben pogled, kot uvod v Dneve Slovenski Svetovalnih Središč. Več >>

Ljutomer, 25. 9. 2020 ob 11.00
V oddaji bo predstavljeno delo Svetovalnega Središča Murska Sobota in njegova 20 letna vpetost v lokalno okolje, povezovanje s partnerji JZKGR, LU Lendava. Več >>

Murska Sobota, 23. 9. 2020 od 15.00 do 19.00
Svetovalno središče Murska Sobota bo z organizacijo Senja za učenje kot vsako leto poskrbelo za informiranje in svetovanje širši javnosti in zainteresiranim obiskovalcem o možnostih učenja in izobraževanja in o pomočeh in podporah pri tem v lokalnem okolju in širše. Več >>

Murska Sobota, 23. 9. 2020 od 11.00 do 14.00
Na Seji strateškega sveta bodo člani strateškega sveta pregledali preteklo in si zastavili prihodnje delo, spoznali ponudbo informiranja, svetovanja in izobraževanja v prihodnjih mesecih, sprejeli akcijski načrt. V delavnici bodo prisluhnili prispevku g. Nikolaja Mejaša o krogih moči in organizacijski kulturi. Več >>