Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Šentjernej

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
Telefon: 07 33 74 910
E-naslov: os.sentjernej@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-sentjernej.si/
Kontaktna oseba

Tanja kastelic
E-naslov: tanja.kastelic@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Šentjernej, 30. 9. 2020 od 12.45 do 13.30
Na delavnici bomo usmerili učence druge triade k razmišljanju o medosebnem vedenju, jih spodbudili k vživljanju v občutke drugih v medosebnih interakcijah. Razvijali bodo zavedanje, da je raba vzdevkov lahko žaljiva. S pomočjo izmišljene zgodbe bomo učencem približali zavedanje, da je raba vzdevkov žaljiva in spodbujali vživljanje v vlogo žrtve. Več >>

Šentjernej, 24. 9. 2020 od 08.20 do 12.40
Ob stoletnici novomeške pomladi bodo učenci devetih razredov spoznavali glasbenike obdobja novomeške pomladi skozi inštrumentalno ustvarjanje. Več >>

Šentjernej, 22. 9. 2020 od 08.00 do 12.40
Učenci tretje triade osnovne šole bodo spoznali aplikacijo Uporabna geografija s katero bodo na lokaciji zajeli fotografijo in s kratkim opisom predlagali izboljšavo v občini. Več >>

Šentjernej, 16. 9. 2020 od 12.45 do 13.30
Učenci tretje triade na delavnici spoznajo različne specifične učne težave preko multisenzornih iger ter se skušajo vživeti v kožo drugačnih. Več >>

Šentjernej, 22. 9. 2020 od 11.05 do 11.50
Učenci 1. triade se bodo s poslušanjem in branjem zgodb o drugačnosti in sprejemanju drugačnosti seznanjali z raznolikostjo med posamezniki in s posebnimi potrebami. Več >>

Šentjernej, 1. 10. 2020 od 07.30 do 08.20
Udeleženci 2. in 3. triade bodo na turnirju igrali šah ter urili svoje spretnosti v tej igri. Ob tem bodo spodbujeni, da šah igrajo s svojimi starimi starši in tako spodbujajo medgeneracijsko povezovanje ter skupaj kvalitetno preživijo prosti čas. Več >>

Šentjernej, 1. 10. 2020 od 08.20 do 12.40
Na terenskem delu bodo učenci 9. razreda spoznavali številne načine vpliva vode na naše življenje in okolje. Ob tem bodo spoznali in uporabljali digitalna orodja (Kamencheck, ...). Več >>