Izvajalci prireditev TVU 2020

Osnovna šola Kungota

Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota
Telefon: 02 655 06 00
E-naslov: vesna.repolusk@gmail.com
Spletna stran: http://www.os-kungota.si/
Kontaktna oseba

Vesna Repolusk
E-naslov: vesna.repolusk@gmail.com


 

PRIREDITVE

Zgornja Kungota, 25. 9. 2020 od 13.30 do 14.15
Razstava »Jezikovni odzivi« in s sodelovanje na mednarodnem jezikovnem kvizu, ki bo potekal v petek, 25. 9. 2020, od 13.30–14.15, preko spleta. Organizator: English for Kids Foundation. Več >>

Zgornja Kungota, 7. 10. 2020 od 11.55 do 12.40
Učenci prepoznajo skupine glasbenih inštrumentov, spoznajo posamezna glasbila in poslušajo barve zvokov. Naučijo se usklajeno igrati enakomerne ritmične vzorce na glasbeno podlago s tolkali in telesnimi zvoki. Več >>

Zgornja Kungota, 18. 9. 2020 od 13.00 do 14.00
Z gibanjem se otrok začne zavedati samega sebe v prostoru, oblikuje lastno identiteto, samospoštovanje ter samozavest. Med gibanjem se otrok srečuje z različnimi gibalnimi problemi, ki jih mora rešiti. Na ta način razvija ustvarjalnost in domišljijo. Več >>

Zgornja Kungota, 11. 9. 2020 od 11.55 do 12.40
Približevanje košarke otrokom na njim zanimiv način. Učenje osnovnih košarkarskih prvin. Seznanjanje otrok z splošnimi košarkarskimi pravili. Izboljšanje motoričnih sposobnosti in razvoj samozavesti. Več >>

Zgornja Kungota, 5. 10. 2020 od 10.00 do 10.45
Uravnotežena prehrana je pravilno sestavljena in pripravljena hrana, ki je enakomerno razporejena čez ves dan. Krožnik zdrave prehrane ponazarja različne skupine živil glede na prevladujočo hranilno snov. Iz vsake skupine živil je priporočljivo zaužiti vsaj eno živilo na dan. Več >>

Zgornja Kungota, 22. 9. 2020 od 08.00 do 13.00
Učenci bodo od doma prinesli in sošolcem predstavili stare predmete, fotografije, knjige, stare zvezke, dokumente, stare bankovce, kovance in postavili na razstavo. Učenci bodo ustvarjalni v dveh delavnicah: kaligrafski zapis imena na peresnico, ki je izdelana iz recikliranega papirja, izdelava cvetja iz papirja. Več >>

Plintovec, 2. 10. 2020 od 08.20 do 10.10
Učenci poznajo pojem modeliranje – oblikovanje gnetljivega materiala. Upoštevajo postopek oblikovanja figure iz gline. Pridobivajo si občutek za oblikovanje kipa po postopku od celote k podrobnostim. svoj kiparski izdelek vnašajo lastne ideje. Ob uporabi modelirke in drugih orodij razvijajo svojo motorično spretnost. Več >>

Zgornja Kungota, 23. 9. 2020 od 07.30 do 08.10
Ohranjanje ljudskega izročila: učenci spoznajo zvrsti plesa in razvrstitev ljudskih plesov ter vlogo plesa in pesmi v življenju naših prednikov. Več >>

, 28. 9. 2020 od 14.00 do 15.00
Izvedba različnih zanimivih in poučnih aktivnosti na področju učenja nemškega jezika z aktivnim sodelovanjem učencev pri teh aktivnostih. Več >>

Zgornja Kungota, 18. 9. 2020 od 07.30 do 08.15
Konstelacija je posebna metoda razreševanja konfliktov, ki pomaga globlje doživeti in razumeti sebe in člane določene skupnosti, hkrati pa prebuja tisto ljubezen, ki resnično zdravi naše odnose in nam daje novo življenjsko energijo. Več >>

Zgornja Kungota, 18. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Doživljanje,spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti, razvijanje izražanje otroka skozi plesno umetnost, spodbujanje ustvarjalnosti, otrok izvaja različne plesne formacije. Več >>

Zgornja Kungota, 16. 9. 2020 od 10.15 do 11.00
Pravljice, pesmice, izštevanke, gibalne igre … Učenje tako večinoma poteka skozi igro, v kateri je aktivna celotna otrokova osebnost. Ob zabavnih aktivnostih se otroci hitreje seznanijo in učijo angleškega jezika. Več >>

Plintovec, 9. 9. 2020 od 10.15 do 12.40
Pravljične urice učence uvajajo v pravljični svet knjige, hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo na vzgojo s knjigo. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus. Več >>

Zgornja Kungota, 8. 10. 2020 od 07.30 do 08.15
Prva srečanja otrok s tujim jezikom, na osnovi katerih si otrok izoblikuje določeno predstavo, pridobi si temelje, zanimanje in veselje za tuje jezike. Več >>

Zgornja Kungota, 7. 10. 2020 od 07.30 do 08.15
Spoznati države sveta: mesta in kraji, ljudje in kultura, izobraževanje, kulinarika, promet, gospodarstvo, turizem in narava. Več >>

Zgornja Kungota, 9. 10. 2020 od 08.00 do 13.00
Skrb za zdrav način življenja. Sonaravno kmetovanje, pridelovanje hrane, samooskrba, zdrava prehrana, uravnotežena prehrana. Več >>