Izvajalci prireditev TVU 2020

OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Hrib 101, 1318 Loški Potok
Telefon: 01 8367 010
E-naslov: os-loskipotok@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-loskipotok.si/default.aspx
Kontaktna oseba

Mojca Kebe
E-naslov: mojca.kebe@os-loskipotok.si


 

PRIREDITVE

Hrib-Loški Potok, 25. 9. 2020 od 08.20 do 12.40
Ob dnevu evropskih jezikov bodo učenci tretje triade pouk angleščine popestrili s spoznavanjem tujih jezikov (francoščine, španščine, nemščine, …). Naučili se bodo, kako se predstavi, nekaj pozdravov, vljudnostnih fraz, …). Na ta način bi jih radi spodbudili k doseganju boljšega medkulturnega razumevanja in jim tako predstavili ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine. Več >>

Hrib-Loški Potok, 9. 9. 2020 od 09.30 do 10.30
Predstavniki Podjetniškega inkubatorja Kočevje bodo drugošolcem predstavili odlično orodje za učenje programiranja in osnov robotike za najmlajše brez uporabe računalnika. Učenci bodo delali z desetimi robotki in bodo pri tem ustvarjalni. Naučili se bodo sodelovalnega in timskega dela. Več >>

Hrib-Loški Potok, 10. 9. 2020 od 10.00 do 11.00
Obiskala nas bo maskota Kuža pazi. Ob sodelovanju z učiteljicama 1. in 2. razreda bo učence popeljala v svet prometa in prometnih predpisov. Ob konkretnih ponazorilih bodo učenci vadili varno hojo čez prehod za pešce Več >>

Ljubljana, 7. 10. 2020 od 09.30 do 14.00
Učenci prve triade se bodo z avtobusom odpeljali v Ljubljano ter obiskali eno izmed kulturnih ustanov in si ogledali predstavo ZVERJASEC. Dan za kulturo in obisk glavnega mesta bomo izkoristili še za ogled velikih križišč, avtobusne in železniške postaje in na ta način popestrili pouk pri obravnavanju prometnih vsebin. Več >>

Hrib-Loški Potok, 17. 9. 2020 od 09.30 do 10.30
V knjižnici bodo prvošolci pod vodstvom knjižničarke spoznali urejenost knjižnice in se naučili sami izbirati knjige, primerne svoji starosti in uporabljati izkaznice za izposojo. Ta dan bomo proslavili vseslovenski dogodek in začetek bralne sezone in dan zlatih knjig. Prvošolci bodo prejeli slikanico Smejalnik in cvililna zavora. Več >>

Šegova vas, 11. 9. 2020 od 08.20 do 12.40
Učenci se bodo od šole odpravili po gozdni poti mimo bližnjih vasi do zaselka Matevljek. Med potjo bodo opazovali gozd in gozdna drevesa. Lahko bodo nabrali gozdne sadeže (lešnike). Sprehodili se bodo mimo pašnikov. Na cilju se bodo igrali različne igre. Po isti poti se bodo vrnili domov. Več >>

Hrib-Loški Potok, 10. 9. 2020 od 08.20 do 12.40
Učenci se bodo po domačih gozdovih povzpeli do obnovljene stavbe bolnišnice Ogenjca in se spustili v kraško jamo, ki je med drugo svetovno vojno dajala zatočišče ranjencem. Naučili se bodo nekaj o zgodovini domačega kraja in uživali v lepotah domače neokrnjene narave. Več >>

Travnik, 22. 9. 2020 od 08.20 do 12.40
Ker zaradi korona virusa najbrž ne bomo mogli izvesti medobčinskega krosa, smo se odločili za kros v šolskem obsegu. Učenci se bodo sprehodili do mesta prizorišča. S tekom bodo razvijali hitrost, moč, koordinacijo, vzdržljivost in gibljivost. Pomerili se bodo s svojimi vrstniki. Več >>

Hrib-Loški Potok, 16. 9. 2020–11. 10. 2020 od 09.15 do 09.30
Petošolci bodo vsak dan v času pouka namenili nekaj minut branju. Tako bodo kvalitetno zapolnili čas, hkrati pa bodo razvijali veselje do branja, bogatili besedni zaklad, brali za bralno značko in s sošolci izmenjavali izkušnje in občutja ob prebranih vsebinah. Več >>

Hrib-Loški Potok, 17. 9. 2020 od 07.30 do 08.15
Učenci se bodo enkrat tedensko dobivali z mentorico. Naučili se bodo osnov ročnega šivanja in vezenja. Ob svojem ustvarjanju bodo razvijali ročne spretnosti in fino motoriko in ob tem ohranjali staro izročilo naših babic. Svoje izdelke bodo lahko uporabili za okras ali darilo. Več >>

Hrib-Loški Potok, 7. 9. 2020 od 08.20 do 10.15
Učenci se bodo pod vodstvom medicinske sestre naučili, kakšen pomen ima zdrava prehrana in kakšen pomen ima trda hrana za zobe. Zaužili bodo jabolka. Govorili bodo o ustni higieni in se naučili oz. utrdili način pravilne higiene rok, ki je v zdajšnjem času velikega pomena. Dejavnosti bodo dolgoročno usmerjene. Nekatere bodo učenci izvajali tudi doma. Več >>

Hrib-Loški Potok, 15. 9. 2020 od 09.30 do 10.30
Obiskal nas bo policist najbližje policijske postaje Ribnica. Učence bo popeljal v bližnjo okolico šole. Učenci se bodo naučili uporabljati najvarnejše poti do šole in domov in se izogibati nevarnim križiščem. Več >>