Izvajalci prireditev TVU 2020

OŠ 27. julij (prilagojeni program VIZ z nižjim izobrazbenim standardom)

Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik
Telefon: 01 839 11 45
E-naslov: projekt1.oslj27jul@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-27julij.si
Kontaktna oseba

Ana Potočnik
E-naslov: anapotocnik.srp@gmail.com


 

PRIREDITVE

Kamnik, 18. 9. 2020 od 09.55 do 10.40
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z načini pošiljanja elektronske pošte. Spoznali bodo kako oblikujejo elektronski naslov, delovanje aplikacije »google gmail«, oblikovanje elektronskega sporočila in pošiljanje oblikovanega sporočila. Naučili se bodo tudi, kako že oblikovani dokument pripnejo elektronskemu sporočilu in ga posredujejo izbrani osebi. Namen delavnice je predvsem povezati učence skupaj z starši in starimi starši pri spretni uporabi programa »google gmail«. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalne institucije z domom učencev. Udeleženci delavnice bodo elektronska sporočila oblikovali na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>

Kamnik, 18. 9. 2020 od 13.25 do 14.10
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z oblikovanjem publikacije za starše in stare starše otrok s posebnimi potrebami. Publikacija bo zajemala korake in nasvete uporabe aplikacij, ki jih posamezne vzgojno-izobraževalne institucije uporabljajo v primeru šolanja na daljavo. Delavnice so namenjene predvsem strokovnim delavcem različnih starostnih in pedagoških smeri. Udeleženci delavnice bodo spoznali ključne smernice pri oblikovanju publikacij za starše in stare starše otrok s posebnimi potrebami. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje med različnimi pedagoškimi profili. Udeleženci delavnice bodo publikacijo izdelali na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>

Kamnik, 18. 9. 2020 od 10.45 do 11.30
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z osnovami programov za pisanje seminarskih in domačih nalog na računalnik ali telefon. Ravno tako se bodo naučili kako dokument shraniti in ga posredovati drugi osebi preko elektronske pošte. Namen delavnice je predvsem povezati učence skupaj z starši in starimi starši pri spretni uporabi programa »MS Word«. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalne institucije z domom učencev. Udeleženci delavnice bodo besedila oblikovali na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>

Kamnik, 18. 9. 2020 od 08.00 do 08.45
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z osnovami aplikacije ZOOM in se naučili korake uporabe. Spoznali bodo, kako se na aplikacijo prijavijo, oblikujejo videokonferenco in le-to spretno uporabijo. Spoznali bodo tudi, kako se odzovejo in pridružijo že oblikovani videokonferenci. Namen delavnice je predvsem povezati učence skupaj z starši in starimi starši pri spretni uporabi aplikacije ZOOM. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalne institucije z domom učencev. Udeleženci delavnice bodo aplikacijo ZOOM preizkusili na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>

Kamnik, 18. 9. 2020 od 08.50 do 09.35
Udeleženci delavnice se bodo seznanili z ostalimi nastavitvami aplikacije ZOOM in se naučili korake uporabe. Pridobljeno znanje bodo povezali z znanjem o uporabi elektronske pošte. Utrjevali bodo prijavo na aplikacijo preko različnih načinov (preko elektronske pošte ali gesla). Namen delavnice je predvsem povezati učence skupaj z starši in starimi starši pri spretni uporabi aplikacije ZOOM. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalne institucije z domom učencev. Udeleženci delavnice bodo aplikacijo ZOOM preizkusili na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>

Kamnik, 18. 9. 2020 od 11.35 do 12.20
Udeleženci delavnice se bodo seznanili kako poteka prijava in delovanje aplikacije Microsoft Teams. Spoznali bodo, kako se na aplikacijo prijavijo ter kako aplikacija deluje. Preko praktične uporabe se bodo seznanili z načini komuniciranja preko MS Teams in kako biti aktivne učenec preko aplikacije. Delavnica spodbuja medgeneracijsko povezovanje in povezovanje vzgojno-izobraževalne institucije z domom učencev. Udeleženci delavnice bodo aplikacijo MS Teams preizkusili na lastnih telefonih ali preko druge prenosne računalniške opreme (prenosni računalnik, tablica ipd.). Več >>