Izvajalci prireditev TVU 2020

Univerza v Novem mestu

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 00 37
Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/
Kontaktna oseba

Mojca Blažič
E-naslov: mojca.blazic1@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 11. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
V zadnjih desetletjih se je proizvodnja plastike močno povečala. Leta 1950 smo je na svetu proizvedli 1,5 milijona ton, leta 2015 pa že kar 322 milijonov. Ker večino plastičnih izdelkov po uporabi zavržemo, se je s tem povečala tudi količina plastičnih odpadkov.aradi tega je v zadnjih desetletjih prišlo do pospešenega raziskovanja vplivov plastike in plastičnih delcev na okolje in zdravje posameznika. Predstavljeni bodo tudi rezultati raziskave* , kakšen je odnos Slovencev do plastike za enkratno uporabo. * Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več >>

Novo mesto, 23. 9. 2020 ob 09.00
Mednarodna znanstvena študentska konferenca omogoča prenos znanja študentov z namenom, da predstavijo rezultate svojega znanstvenoraziskovalnega dela v mednarodnem okolju. Konferenca je namenjena proučevanju sedanjega stanja razvoja upravnih in poslovnih ved z vidika ekonomije, trženja, menedžmenta poslovnih procesov, človeških virov, kakovosti, menedžmenta v zdravstvu, okoljskega menedžmenta ter upravnih in poslovnih ved v luči informatike. Dostop bo objavljen na spletni strani UNM. Več >>

Novo mesto, 24. 9. 2020 od 09.00 do 17.30
Konferenca je namenjena proučevanju sedanjega stanja razvoja upravnih in poslovnih ved z vidika ekonomije, trženja, menedžmenta poslovnih procesov, človeških virov, kakovosti, menedžmenta v zdravstvu, okoljskega menedžmenta ter upravnih in poslovnih ved v luči informatike. Organizacija konference: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko in Fakulteta za poslovne in upravne vede. Dostop bo objavljen na spletni strani UNM. Več >>

Novo mesto, 8. 9. 2020 od 12.00 do 12.45
Kakšni so sploh delovni stili? Predstavili vam bomo pet najpogostejših. Prav gotovo se boste v katerem od njih prepoznali. Vsi imajo svoje prednosti in slabosti. Te pa lahko obrnemo v svojo korist. Več >>

Novo mesto, 8. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Namen delavnice je poslušalce seznaniti z vsebino poslovnega načrta in njegovim pomenom za poslovni svet in uspeh poslovne ideje. Več >>

Novo mesto, 10. 9. 2020 od 12.00 do 12.45
Pri udejanjanju menedžerskih procesov, ekonomskih aktivnosti in pri razvoji umetne inteligence so analitični procesi ključnega pomena. V ta namen bomo na delavnici »izkusili« prednosti analiziranja poslovnih podatkov in ekonomskih rezultatov. Pogledali bomo v spekter metod in testov, ki se uporabljajo v namen kvantitativne analize. Več >>

Novo mesto, 11. 9. 2020 od 12.00 do 12.45
Ob naraščanju porabe zdravil narašča tudi količina odpadnih zdravil, ki nastanejo zaradi različnih razlogov, zato se soočamo s problemom varne odstranitve le-teh. Odpadna zdravila niso navaden odpadek, temveč sodijo med nevarne odpadke in jih je zato potrebno varno odstraniti. Lahko kot posameznik prispevam k zmanjšanju nastanka odpadnih zdravil? Več informacij lahko izveste na predavanju. Predstavljeni bodo tudi rezultati raziskave* , kako Slovenci ravnajo z odpadnimi zdravili. *Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija Evropskega socialnega sklada. Več >>

, 7. 9. 2020 od 12.00 do 12.45
V zadnjih letih smo priča transformaciji oglaševanja, definiranega kot plačana, neosebna komunikacija identificiranega plačnika, ki uporablja množične medije za prepričevanje ali vplivanje na potrošnike. Zaradi zasičenosti s tradicionalnim oglaševanjem prihaja do hibridnih oblik oglaševanja in vedno večjega digitalnega oglaševanja. Letos bodo oglaševalci spletu namenili več denarja kot televiziji. Kaj to pomeni za potrošnike? Ali bo digitalno oglaševanje izrinilo ostalo oglaševanje? Kakšne pasti skriva digitalno oglaševanje? Več >>

Novo mesto, 9. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Udeleženci se seznanijo z možnostmi/prednostmi, ki jih omogoča prehod na popolno brezpapirno oz. digitalno poslovanje podjetja ali ustanove. Več >>

, 7. 9. 2020 od 13.00 do 13.45
Odločitev za podjetniško pot je odlična priložnost za začetek kariere. Na delavnici bodo udeleženci skozi delavnico iskali področja, na katerih lahko razvijejo svojo poslovno idejo. Več >>