Izvajalci prireditev TVU 2020

Ljudska univerza Nova Gorica

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 33 53 100
Spletna stran: http://www.lung.si/
Kontaktna oseba

Agnes Tomažinčič
E-naslov: agnes.tomazincic@lung.si


 

PRIREDITVE

Nova Gorica, 5. 10. 2020 od 13.00 do 15.30
Skrb za kakovost je temelj napredka vsake organizacije, sploh učeče se. Skupina za kakovost in svetovalka za kakovost na LUNG-u skrbijo za pregled nad uvajanjem izboljšav in zadovoljstvo vseh deležnikov, dvakrat letno pa se srečajo s celotnim kolektivom na daljšem delovnem sestanku. Tokratno razvojno konferenco smo umestili med dogodke Tednov vseživljenjskega učenja, saj se nam zdi skrb za kakovost tema, ki je zanimiva tudi za naše zunanje sodelavce, partnerje in udeležence. O izsledkih razvojne konference, ki bo sicer potekala v krogu kolektiva, bomo informirali tudi ostale deležnike. Več >>

Nova Gorica, 9. 9. 2020 od 14.00 do 18.00
Vabljeni na INFO dan, 9. 9. 2020, med 14. in 18. uro na LUNG. Predstavljeni vam bodo sledeči programi: frizer, prodajalec, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. Več si o programih lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze Nova Gorica. Več >>

Nova Gorica, 9. 10. 2020 ob 09.00
Kot vsako leto, bomo tudi letos organizirali sestanek strateškega in strokovnega sveta, v okviru katerega bomo ugotavljali, na kakšen način pridobivati posameznike ranljivih ciljnih skupin. Sestanek bo potekal v zaprti skupini. Več >>