Izvajalci prireditev TVU 2020

Javni zavod Cene Štupar

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 44 02
Kontaktna oseba

Alida Šuligoj
E-naslov: tvuvsskv@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 18. 9. 2020 od 08.30 do 11.30
1. Predstavitev notranjega sistema kakovosti Cene Štupar – CILJ - Alida Zagorc Šuligoj 2. Analiza in rezultati uvedene izboljšave ugotavljanja zadovoljstva udeležencev in učiteljev – sistem Artur – Urša Korošec 3. Samoevalvacija zavoda 2020-2021 Alida Zagorc Šuligoj 4. Prvi korak samoevalvacije: predstavitev rezultatov ankete za zaposlene na tematiko spodbujanja prenosa znanja v kolektivu in posebni strokovni usposobljenosti zaposlenih – Rok Trdan 5. Kako kakovost posameznega zaposlenega vpliva na kakovost celotnega zavoda - razprava med zaposlenimi – Alida Zagorc Šuligoj Več >>

Ljubljana, 5. 10. 2020 od 10.00 do 12.00
Udeleženci bodo pod vodstvom mentorja izdelali personalizirano CV vizitko. CV vizitke so nov način predstavitve svojih sposobnosti delodajalcem. Več >>

Grosuplje, 24. 9. 2020 od 13.00 do 15.00
V podjetju Don Don (Grosuplje) bo potekala predstavitev Svetovalnega središča Osrednjeslovenske regije in svetovanje za zaposlene priseljence, ki se soočajo z jezikovno bariero na delovnem mestu. Predstavili jim bomo možnosti brezplačnega učenja slovenščine. Več >>

Domžale, 23. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za ciljno skupino brezposelnih priseljencev – zakonodajne novosti, možnosti brezplačnega učenja slovenščine, karierna orientacija, ugotavljanja, vrednotenje in priznavanja predhodno pridobljenega znanja,…. Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Izvedba vaj za spomin, mnemotehnike, vaje za koncentracijo in za krepitev možganov. Mnemotehnika je tehnika pomnjenja oziroma zapomnitve. Lahko je besedna, številska ali vizualna. Pomaga nam pri pomnjenju dejstev pa tudi asociacij. Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2020 od 09.00 do 12.00
Če želite vedeti kje je vaša motivacija zasidrana in kaj vam je v karieri pomembno, se lahko pri nas brezplačno testirate in dobite povratno informacijo o vaših rezultatih. Rezultati vam lahko pomagajo in olajšajo iskanje zaposlitve. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 09.00 do 11.00
Vaje tipkanja besed in stavkov. Praktično vsak uporabnik računalnika zna tipkati. Večina začne z dvema prstoma, počasi pa to razširijo na več. Mnogi na tem tudi ostanejo in zgubljajo čas. Več >>

Ljubljana, 30. 9. 2020 od 11.00 do 12.30
Kako se lotiti pisanja življenjepisa, kaj, koliko napisati ter na kakšen način. Kako se uspešno predstaviti bodočemu delodajalcu. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 11.00 do 12.00
Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za vse ciljne skupine: možnosti izobraževanja, dvig izobrazbene ravni, možnost brezplačnega izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija, možnosti zaposlovanja, možnosti ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja,…. Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2020 od 12.00 do 14.00
Svetovanje in pomoč pri razvoju veščin iskanja zaposlitve brezposelnim osebam. Z učenjem sodobnih veščin vodenja kariere se boste usposobili za sprejemanje odločitev o svoji karieri in za iskanje zaposlitve. Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2020 od 10.00 do 11.30
Odkrivanje želja in potencialov na področju poklicne usmeritve ter kje poiskati pomoč. Kako izbrati pravi poklic. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 12.00 do 13.00
Predstavitev projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere 2018-2022 – predstavitev brezplačnih programov, ciljne skupine, primerov dobrih praks. Več >>

Ljubljana, 29. 9. 2020 ob 13.00
Na dogodku se bomo pogovarjali o kompetencah, ki so ključne v novi relanosti, katere so tiste, ki smo jih morali hitro nadgraditi (upskilling) in katere so tiste, ki se jih moramo na novo osvojiti (reskilling), katere so kompetence prihodnosti in kako jih merimo ter razvijamo. Predstavili bomo projekte preko katerih lahko tudi brezplačno pridete do svetovanja in do izobraževanja. Več >>

Ljubljana, 1. 10. 2020 od 09.00 do 13.30
Predstavitev in izvajanje informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za vse ciljne skupine: možnosti izobraževanja, dvig izobrazbene ravni, možnost brezplačnega izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija, možnosti zaposlovanja, možnosti ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja,…. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 09.00 do 11.00
Ugotavljanje poklicnih interesov z vprašalnikom Johna L. Hollanda. Interesni vprašalnik temelji na Hollandovi teoriji kariere oz. RIASEC teoriji, ki bazira na predpostavki, da lahko večino ljudi in poklicev razvrstimo v enega od šestih tipov: realističnega (R), raziskovalnega (I), umetniškega (A), socialnega (S), podjetniškega (E) in konvencionalnega (C). Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 13.00 do 14.30
Učni tipi temeljijo na predpostavki, da udeleženec pri zaznavanju in pomnjenju informacij daje prednost enemu od treh čutov (kanalov informacij): vidnemu, slušnemu ali telesnogibalnem. Če spoznate svoj zaznavni stil, boste bolje razumeli, kaj vpliva na učinkovitost vašega učenja. Na delavnici boste ugotavljali vaš učni tip s pomočjo vprašalnika, nato pa pridobili napotke za načine učenja, ki ustrezajo vašemu zaznavnemu stilu in pomnjenju informacij. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2020 od 10.00 do 12.00
Vaje za pisarniško raztezanje, vaje za sprostitev oči, za prekrvavitev ob sedečem delu, vaje za hrbtenico, ramena, roke, noge in meča ipd. Pomen zdrave prehrane. Pomen športno gibalnih dejavnosti. Higiena in obvladovanje stresa. Vaje za čuječnost. Več >>